HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Josephkapel Meerssen

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Meerssen
Gemeente: Meerssen
 
Adres: Bunderstraat bij 166
Postcode: 6231 EN
 
Rijksmonumentennummer: 507224 code 6231EM-00156-01
Kadastrale gegevens: Meerssen E/516
 
Huidig gebruik: Kapel

Foto: augustus 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

BIDKAPEL opgericht ter ere van de Heilige Joseph en gebouwd omstreeks 1930 naar ontwerp van August Hoen uit Meerssen in een naar de Neo-Gotiek verwijzende vormentaal.

De kapel is markant gesitueerd op een driehoekig terrein op de kruising van de Bunderstraat, de Hoogveldstraat en de St. Josephstraat in de onmiddellijke nabijheid van een kleine woninggroep uit 1920.

Omschrijving

Verdiepingsloze bidkapel op rechthoekige plattegrond, geheel opgetrokken uit mergelsteen en gedekt door een op trompen rustend tongewelf onder met leien belegd zadeldak. Het spitsboogvormige portaal met archivolten wordt geflankeerd door twee overhoeks geplaatste bewerkte steunberen met pinakels; wimberg met vierpas en twee visblazen; drie treden tellende mergelstenen stoep.

In het INTERIEUR van belang een mergelstenen altaartafel met opschrift H. Joseph B.V.O.

Waardering

Deze bidkapel ter ere van de H. Sint Joseph is cultuurhistorisch van belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling; van streekgebonden architectuurhistorische waarde wegens de plaats die het gebouw inneemt binnen het oeuvre van August Hoen alsook wegens het streekgebonden materiaalgebruik; van stedebouwkundig belang wegens de bijzondere situering op een snijpunt van wegen.  Voorts is sprake van een hoge mate van gaafheid van exterieur en interieur als ook van regionale zeldzaamheid.

Datum: 12-03-1997

Ruimtelijke context

De kapel staat op de hoek van Bundestraat, Hoogveldweg en St.-Josephstraat onder een grote lindeboom.

Type

Kleine mergelstenen kapel met een gotische uitstraling.

Bouwgeschiedenis

De kapel werd in 1930 gebouwd door de familie Budé in samenwerking met de Jonkheid van de Bunderstraat, Weerterbroek en Veldstraat. Het gotische uiterlijk is door gemeente-architect J. Hoen gekozen vanwege de stijl van de grote basiliek in Meerssen. De buurtvereniging onderhoudt het kapelletje. In de jaren 1979-19980 is de kapel gerenoveerd.

Exterieur

 Foto: augustus 2006

In de kapel zijn pilasters hergebruikt, afkomstig uit de St.-Janskerk van Roermond. De kapel heeft een schilddak, gedekt met shingels. De spitsbogige toegang wordt geprofileerd door middel van drie trapsgewijs terugspringende bogen, karakteristiek voor de portalen van gotische kathedralen.

Interieur

 Foto: augustus 2006

Op een altaar, eveneens van mergel, staat een beeld van de H. Joseph en de daaronde de tekst: H. Joseph B(id). V(oor). O(ns). Het beeld is geschonken door huize Buitenlust te Valkenburg ter vervanging van het oorspronkelijke beeld.

De kapel is ook beschreven in:

't Kapelke... Kapellen langs velden en wegen in Zuid-Limburg / Vera Hamers - Kempen Uitgevers, 1999. ISBN 9066571012

Josephkapel Meerssen
Josephkapel Meerssen
Josephkapel Meerssen
Josephkapel Meerssen