HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Jozef Arbeider

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Jozef Arbeider
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Meerssen
Gemeente: Meerssen
 
Adres: Past. Dominicus Hexstraat
Postcode: 6231 ME
 
Kadastrale gegevens: Meerssen 01 E 0001
Bouwpastoor/bouwpredikant: H.W.J. Creusen
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Eerste steen: Christuskop en de tekst: + 20 + 7 + 1958; In het tochtportaal. Tevens werd een oorkonde ingemetseld met handtekeningen van parochianen. Geen foto beschikbaar.

Meer foto's ››

Foto: Sander van Daal, september 2008

Ruimtelijke context

De georiënteerde Jozefkerk staat centraal in een nieuwbouwwijk aan een groot plein met winkelvoorzieningen. De toren steekt boven de wijk uit en fungeert reeds van verre als landmark.

Type

De halve kruisbasiliek met een groot westwerk onder een lezenaarsdak heeft terzijde een campanile, die net als de kerk is opgetrokken in baksteen. De centrale opstelling wordt verkregen door de kinderkapel in het transept.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

In 1950 begon de gemeente met de bouw en inrichting van een geheel nieuwe wijk aan de westzijde van Meerssen. De snelle groei van de wijk en de komst van jonge gezinnen maakten de bouw van een goede kerk al snel noodzakelijk. In 1953 werd bepaald, dat er een derde parochie in Meerssen diende te komen. In juli 1955 volgde de benoeming van H.W.J. Creusen tot bouwpastoor en in hetzelfde jaar werd ook de parochie opgericht. De nieuwe pastoor kon een tweetal barakken uit Swalmen kopen, die met vereende krachten door de parochianen werd gedemonteerd en opnieuw opgebouwd in Meerssen. Op 1 december 1955 werd deze in gebruik genomen. De patroonheilige werd volgens parochie-annalen overgenomen van de speeltuinvereniging met dezelfde naam, maar dat in 1954 de Jozefverering door de paus werd vergroot door 1 mei als zijn naamdag te vieren zal hebben meegewogen, gezien de toevoeging Arbeider. De kerk was in twee delen ingericht, zodat ook een kleuterschool hier onderdak kreeg. Een pastorie van de hand van H. Koene werd opgeleverd in 1957 en werd direct door Creusen betrokken.

Huidige kerk

In 1957 kreeg Charles Eyck van de bouwpastoor de opdracht, om samen met architect Harry Koene een kerk te ontwerpen. Het is niet bekend, waarom de oud-Meerssenaar deze opdracht kreeg, maar hij had de vrije hand bij het ontwerp, waarbij Koene zich voornamelijk met het bouwtechnische gedeelte bezighield. In Frankrijk heeft Matisse terzelfder tijd eveneens kerken ontworpen en ingericht. Na enkele aanpassingen van het ontwerp kregen de ontwerpers toestemming in 1957 tot de bouw. Een aantal wensen van de kunstenaar kon technisch niet uitgevoerd worden, maar over het algeheel voldeed het ontwerp aan zijn verwachtingen. Koene diende in 1958 voor de architectenraad te verschijnen, om de samenwerking met Eyck toe te lichten. De raad vreesde voor de zelfstandigheid en de artistieke verantwoordelijkheid van de architect, indien een ander voor de artistieke inbreng zorg ging dragen. De aannemer werd Bouwbedrijf P. Smeets en Zn. Op 20 april 1958 werd de eerste spade in de grond gezet, gevolgd door de eerste steen op 20 juli door de deken Steegmans. Op 16 mei 1959 werd de kerk ingezegend en op 13 mei 1959 volgde de consecratie door mgr. Moors. Opvallend is, dat de kerk is geïnspireerd lijkt te zijn op een kerk van Mönch in Duitsland (achter Aken).

Veranderingen

In 1973 werd bij een loterij voor het orgel zoveel opgebracht, dat er geld overbleef. Hiervan is een granieten vieringaltaar aangeschaft en geplaatst. In 1984 werd in overleg met Koene onder de zangtribune een dagkapel ingericht, die met glaswanden van de kerk is afgescheiden. Tevens kregen de muren in de kapel een nieuwe, crême kleurstelling.

Exterieur

Foto: Sander van Daal, september 2008

Foto: Job van Nes, juni 2006

De kerk bestaat uit drie delen en is opgetrokken in baksteen in wild verband. Aan de westzijde staat een westbouw onder een lezenaarsdak met pannen, dat aan de zuidzijde oversteekt en wordt ondersteund door vier kolommen. Het werk is geheel gesloten en kan alleen aan de zuidzijde worden betreden door een dubbele bronzen deur. Het schip is aan de noordzijde geheel gesloten en wordt gedekt door een plat dak. Aan de zuidzijde wordt het schip geopend door een betonnen wand, met vierkante, ruitvomige en kruisvormige openingen, die met glas-in-lood zijn gevuld. Tussen het raam en het dak bevindt zich een betonnen fries, waarin in basreliëf een flink aantal figuren is uitgesneden. Onder het raam staat een zijbeuk onder een plat dak. De zijbeuk kan worden betreden door een houten deur aan de westzijde. Verder is zij geheel gesloten. Koor en transept bevinden zich in het oostelijk deel onder een lezenaarsdak met pannen. Aan de westzijde van het transept kan de kerk worden betreden door een dubbele houten deur. Hierboven is de gevel doorbroken door een getraceerd roosvenster. De zuidgevel is gesloten, de muur van de gevel steekt over het transept. De oostgevel is aan de zuidzijde geopend door een tweetal rechte, in omvang verschillende ramen. De gevel is verder gesloten. Ter hoogte van het koor is een halve cirkel in reliëf gemetseld, bekroond door een kruis. Het dak steekt hier over en is voorzien van een mastgoot. De noordgevel van het koor is geopend door een getraceerd roosvenster. Aan de noordzijde staat tegen het koor de sacristie onder een lezenaarsdak. Met gangen onder een platdak is de zich naar boven verjongende campanile verbonden met de rest van de kerk. De galmgaten zijn schijnbaar willekeurig uitgesneden uit de campanile. Tegen de sacristie staat een ronde, zich naar boven verjongende schoorsteen.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: Sander van Daal, september 2008

Zicht op de zangtribune

De kerk wordt betreden via een klein en donker tochtportaal, dat toegang geeft tot de dagkapel en tot de kerk. De dagkapel bevindt zich onder de zangtribune en heeft een paddestoelplafond. Het axiale bankenplan geeft uitzicht op een houten vieringaltaar, dat tegen de zijde van het schip is geplaatst. Schip en dagkapel zijn van elkaar geschieden door een glaswand met gordijnen. De kerk wordt betreden door een glazen deur. Op de vloer ligt in terrazzo geplaatste stukken marmer. De muren zijn van baksteen in wildverband. Het plafond is gestuukt en voorzien van rozetten bij de lampaansluitingen. De zangtribune is uitgesneden in het westwerk. Op de balustrade staat LAUDATE DOMINUM samen met drie fantasie-snaarinstrumenten. De noordmuur is geheel gesloten, aan de zuidzijde wordt licht binnengelaten door een glas-in-lood- wand in een betonnen tracering. Het raam rust op een latei, die weer ondersteund wordt door kolommen, die de zijbeuk afscheiden. De zijbeuk is toegankelijk door een deur in de westmuur. Hiernaast bevindt zich de doopkapel, die een verlaagde vloer rondom de doopvont heeft. In de zijbeuk staan een tweetal biechtstoelen, die in beton zijn opgetrokken. De beuk is naar het transept geopend. Het koor is van het schip gescheiden door een rechte, betonnen triomfboog. Tevens dienen hardstenen communiebanken hiertoe. Het koor is verhoogd en voorzien van trappen. Centraal staat een vieringaltaar en tegen de wand staat, op een supedaneum, een sacramentsaltaar. Aan weerszijden op de hoeken van het koor staan twee betonnen, bolwelvende ambones met een bronzen belettering: AANHOORT en VOLBRENGT. In de noordgevel bevindt zich een roosvenster, met daaronder de toegang tot de sacristie. Koor en transept zijn in één ruimte geplaatst, dat een plafond heeft, dat met het lezenaarsdak meeloopt. Hieronder zweven balken, alsof deze bij de constructie hadden kunnen horen. In het transept staan de kinderbanken. Licht treedt binnen door een roosvenster in de westgevel en twee rechte vensters in de oostgevel. De toegangsdeur aan de westzijde is omgeven door een tochtkast. Daar tegenover staat een biechtstoel. Deze is in gebruik als opslagplaats.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

In 1959 plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in deze kerk een tweemanuaals unit-orgel; dit werd in 1973 vervangen door het in 1955 door dezelfde firma voor huize “Overbunde” te Meerssen gebouwde tweemanuaals orgel.

                               Hoofdwerk                           Zwelwerk                              Pedaal

                               Prestant 8’                            Roerfluit 8’                           Subbas 16’

                               Bourdon 8’                            Baarpijp 4’                           Gedektbas 8’

                               Octaaf 4’                               Nachthoorn 2’

                               Mixtuur II-III                         Sesquialter II

                                                                            Dulciaan 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Eerste steen: Christuskop en de tekst: + 20 + 7 + 1958; In het tochtportaal. Tevens werd een oorkonde ingemetseld met handtekeningen van parochianen. Geen foto beschikbaar.

Glas-in-lood: zie ook: Beschrijving en Afbeeldingen

Tabernakel. Rechthoekige kluis met op de deuren een gevleugelde engel en een stafkruis met korenaar, geflankeerd door een sierrand in haut-reliëf. Op het sacramentsaltaar. Geen foto beschikbaar.

Tabernakel. Op de deuren is de Annunciatie afgebeeld. In de dagkapel. In bruikleen gekregen van de Stichting Mariawaard. Deze beheren de goederen van het gesloten klooster in Meerssen. Geen foto beschikbaar.

Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider
Jozef Arbeider