HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Jozefklooster Neer (Voormalig)

 
Soort gebouw: Voormalig klooster
Plaats: Neer
Gemeente: Leudal
 
Adres: Kloosterpad 1-12
Postcode: 6086 AK
Coördinaten: x: 196685, y: 363534
 
Eigenaar: Wonen Zuid
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: appartmenten/woningen

Foto: Har Kuijpers. Oktober 2003

Omschrijving MIP

Voormalige kloostergebouwen en school. Hoofdgebouw met haaks hierop twee zijvleugels. Hoofdgebouw in twee bouwlagen, zijvleugels in een bouwlaag. Symmetrische indeling frontgevels. Hoofdgebouw: middendeel frontgevel licht vooruitspringend en uitlopend in topgevel met hierin beeldennis en beeld St. Joseph. Vensters en deur in een decoratieve segmentboogvormige metselwerk omlijsting in rodebaksteen met keramische decoraties in de vulstukken. Hardstenen topgevelafdekking. Brede band pleisterwerk met naamaanduiding. Decoratief metselwerk onder de dakrand. Zijvleugels: vensters in identieke omlijsting als in hoofdgebouw. Decoratief metselwerk in de topgevels. Hardstenen dorpelstenen. Decoratieve doorlopende horizontale banden lichtrode baksteen in de gevels, zijvleugels en hoofdgebouw.

Ruimtelijke context

Het voormalige Jozefklooster ligt aan een insteekweg van de Napoleonsweg, in een driehoekig ‘restgebied’ dat wordt begrensd door de lintbebouwingen langs Napoleonsweg en Engelmanstraat en door het beekdal van de Keizer of Kwir. In dit ‘restgebied’ liggen o.a. de brede school en de begraafplaats van Neer, bierbrouwerij De Lindeboom en particuliere tuinen en paardenweien.

Type

Neo-gotisch bakstenen klooster met zijvleugels.

(Bouw)geschiedenis

Het klooster met aangebouwde klaslokalen werd gebouwd in 1911. Al in 1910 kreeg het kerkbestuur van de H. Martinus vergunning voor de bouw van een ‘R.K. bizondere school met zusterswoning’ op een perceel gelegen Rijksweg, sectie C no 1615. Het ontwerp was van architect Caspar Franssen uit Roermond, die in 1909 ook de nieuwe kerk van Neer had ontworpen. De aanbesteding vond plaats op 23 december 1910. De bouw werd voor 29.600 gulden gegund aan aannemer Hendrikx uit Roggel. Het klooster werd gebouwd voor de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, die al sinds 1877 in Neer woonden in een pand in de Engelmanstraat, waar ze o.a. handwerk- en kleuteronderwijs gaven. De klaslokalen werden gebouwd voor een aparte meisjesschool, waarvoor het kerkbestuur al enige tientallen jaren ijverde. Bij graafwerkzaamheden voor de bouw van het klooster werd een klein Mariabeeldje gevonden, wat als een teken van hogerhand werd gezien. Dit beeldje is daarna weer op wonderbaarlijke wijze verdwenen. Op 29 september 1911 verhuisden de zusters naar het nieuwe klooster. Pastoor Litjens zegende het gebouw in op 2 oktober. In 1920 kocht de congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid het klooster van de parochie. Op het einde van de 2e Wereldoorlog, in de periode november 1944-februari 1945, toen een groot deel van de Neerse bevolking en ook van de zusters geëvacueerd was en de parochiekerk, de pastorie en de kapelanie in geëvacueerd gebied lagen, was het klooster het zenuwcentrum van de parochie. Vanuit het klooster namen pastoor Obers en enkele andere priesters de zielzorg voor de resterende Neerenaren ter hand. Niet zonder gevaar. In deze tijd raakte het klooster beschadigd door enkele granaatinslagen. Daken en ramen lagen open. In de eerste jaren na de oorlog werd de schade hersteld en vonden enkele verbouwingen plaats, waarbij o.a. de slaapzaal werd ingedeeld in aparte kamertjes. In 1953 werd het schoolgebouw uitgebreid met een nieuw klaslokaal. In 1952 en in 1977 werden het 75-jarig en het 100-jarig verblijf van de zusters in Neer luisterrijk gevierd. Lang zouden de zusters echter niet meer blijven. Op 24 oktober 1982 namen ze afscheid met een Eucharistieviering en een receptie in de parochiekerk. De toenmalige gemeente Neer kocht reeds op 20 juli 1982 het kloostercomplex. Een deel van de oude klaslokalen werd gesloopt. Het eigenlijke klooster en enkele klaslokalen werden verbouwd tot een 12-tal appartementen. In de tuin van het klooster werd een nieuwe school gebouwd.

Exterieur

Zie omschrijving MIP.

Bronnen

- Tjeu Hermans en Koos Luijten. 125 jaar geleden …… kwamen de zusters naar Neer! In: Oos Naer 11 (maart 2002), 12 (juni 2002), 13 (september 2002) en 14 (december 2002).

Tekst: Har Kuijpers

Voor meer informatie over kerk, kapellen en kruisen in Neer zie http://86.95.118.185/naer/rubrieken.htm#kerkelijk