HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 08-04-2021

Hervormde kapel (Voormalige)

 
Parochie/kerkgemeente: Hervormde Streekgemeente Zuid-Limburg Centrum
Dekenaat/kerkverband: Nederlandse Hervormde Kerk
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Nuth
Gemeente: Beekdaelen
 
Adres: Pastorijstraat 31
Postcode: 6361 AG
 
Kadastrale gegevens: Nuth C 5219
Bouwpastoor/bouwpredikant: Ph. F. Faber (Bouwdominee)
 
Huidig gebruik: gesloopt!!
 

Ruimtelijke context

De kapel lag aan de Pastorijstraat in het centrum van Nuth. Voor de kapel lag de kosterswoning. De Nederlands hervormde school lag vlakbij op de hoek van de Pastorijstraat en Parallelstraat.

Type

Bakstenen zaalkerkje onder zadeldak met een voorgebouwd portaal.

Bouwgeschiedenis

Sedert 1916 kwamen de in Nuth woonachtige hervormden samen in een huiskamer. In 1922 werd een houten noodkerkje in gebruik genomen dat aan de Parallelweg was gelegen. Deze kapel – Nuth was afhankelijk van Hoensbroek – werd in 1944 door een bominslag verwoest. De diensten werden voorlopig gehouden in een schoollokaal. Op 24 december 1952 werd de door architect Wegener Sleeswijk ontworpen zaalkerk in gebruik genomen. De laatste dienst werd gehouden op 17 oktober 1993. De kerk werd verkocht en is inmiddels gesloopt.

Exterieur

De hoofdingang van de kerk lag in een uitgebouwd portaaltje, dat tegen de zuidgevel van de kerk stond. Het portaal had een licht geknikt zadeldak. De buitenmuren waren opgetrokken in baksteen. In de zuid- en noordgevel waren elk drie rondboogvensters aangebracht, die voorzien waren van schuine dagkanten en afzaten. De dagkanten waren wit geverfd om het kerkje duidelijker af te zetten tegen de consistoriekamer en kosterswoning, die beide net zo groot waren als de kerk. Oost- en westgevel waren blind. Wel hing tegen de oostgevel een klok, die van boven afgeschermd werd door een klein zadeldak. De kerk had een zadeldak. De uiteinden van de moerbalken van de kapconstructie waren aan de buitenzijde zichtbaar. Het zadeldak was met dakpannen belegd. Aan de westkant van de kerk en middels een deur ermee verbonden, lag de consistoriekamer. Dit gebouw was lager dan de kerk en had een aparte toegang in de zuidgevel.

Interieur

Tegen de achterwand stond een houten zangtribune. De muren waren witgepleisterd, evenals het gestukadoorde tongewelf. In de zichtwand was over de hele hoogte met baksteen een kruis verwerkt. Het liturgisch centrum verhief zich een trede boven het vloerniveau van het schip. De banken stonden axiaal opgesteld.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Hervormde kapel (Voormalige)