HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kapellen en Kruiswegstaties

 
Soort gebouw: Kruiswegpark
Plaats: Oostrum
Gemeente: Venray
 
Adres: Meijerlaan 1
Postcode: 5800 AA
 
Rijksmonumentennummer: 524006 5800AA-00000-09
Kadastrale gegevens: Venray S/198
 

 Foto: juli 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding.

Elf gelijkvormige KAPELLEN met KRUISWEGSTATIES vanaf 1912 gebouwd en voltooid tussen 1914 en 1916 in een mengeling van neo-gotiek en art nouveau naar ontwerp van architect en aannemer A. Martens uit Venray. De kapellen zijn voorzien van reliëfs die worden toegeschreven aan C. Walter uit Trier. In 1990 zijn de kapellen gerestaureerd.

Foto: juli 2007

Omschrijving.

De elf vrijstaande KAPELLEN zijn gelijkvormig van opzet en gebouwd op een rechthoekig bakstenen basement. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband met omlijstingen en afdekkingen in gele of rode profielsteen, en hoekstukken en dorpels in kunststeen. De kapellen worden met zadeldakjes afgesloten. Deze daken met nokrichting parallel aan de zijgevels zijn belegd met leien in Maasdekking, waarin per dakschild een rij Rensleien is verwerkt. De nokuiteinden zijn bekroond door pironnen, thans met asfaltpapier bekleed. Aan de voorzijde van de kapellen een spitsboogopening waarboven een gepleisterde geveltop met kruis. De gevels hebben steunberen op de hoeken, en kleine spitsboogopeningen in de zijgevels. De achtergevels van de kapellen zijn geleed door een spitsboogvormig spaarveld. De kapel met de eerste statie heeft een aangebouwd houten schuurtje onder zadeldak.

 Foto: juli 2007

Het interieur heeft een spitsboogvormig tongewelf uitgevoerd in gevel baksteen. De kapellen zijn voorzien van vloertjes belegd met zwart-witte tegels en smeed- en gietijzeren hekwerkjes met florale en visblaasmotieven. Tegen elke achterwand een lambrisering van witte tegeltjes met fijne florale motieven afgesloten met donkerblauwe randtegels die in de zuidelijke kapellen worden bekroond door eierlijsten. Elke kapel bevat boven deze lambrisering een spitsboogvormig reliëf met de uitbeelding van de statie binnen een omlijsting van gele vormsteen. De staties zijn achtereenvolgens: 'Jezus wordt tot den dood des kruises veroordeeld', met opschrift Mevr. De Wwe J. Janssen-Janssens, Beesel 1912/'Jezus neemt het kruis op zijn schouders', met opschrift Het rectoraat Oostum 1913/'Eerste val van Jezus onder het kruis', met opschrift W. Weijs van Spraeland Oostrum 1913/'Jezus ontmoet zijne bedroefde Moeder'/'Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen', met opschrift P. de Wit-Arts Helmond 1913/'Veronica droogt het aangezicht van Jezus af', met opschrift Het kerkbestuur van Oostrum 1913/ 'Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis'/ 'Jezus vermaant de weenende vrouwen'/ 'Jezus valt voor de derde maal onder het kruis'/'Jezus wordt van zijne kleederen beroofd en met edik en gal gelaafd'/'Jezus wordt aan het kruis gehecht'/'Jezus sterft aan het kruis'/'Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen en in den schoot zijner Moeder gelegd'/ 'Jezus wordt in het graf gelegd'. Onder de reliëfs zijn de statieteksten, vermoedelijk bij de restauratie in 1990 in plakletters aangebracht. De reliëfs zijn voorzien van figuren ten voeten uit met op de achtergrond steeds een architectonische voorstelling.

Waardering.

De STATIEKAPELLEN van Trans Cedron vertegenwoordigen algemeen belang en zijn van cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuur-historische waarde worden bepaald door esthetische kwaliteiten die onder meer tot uitdrukking komen in het gevarieerde materiaalgebruik en de ornamentiek, zoals de leien dakjes en het smeedwerk. De kapellen hebben kunsthistorische waarde vanwege de aanwezige reliëfs. Situeringswaarde ontlenen de statiekapellen aan de functionele-ruimtelijke relatie met de aanleg van het park.

Datum: 15-04-2002

Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties
Kapellen en Kruiswegstaties