HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 03-03-2021

Goede Herder

 
Parochie/kerkgemeente: H.Tomas en De Goede Herder
Dekenaat/kerkverband: Roermond
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
Wijk: Hoogvonderen
 
Adres: Florasingel 61
Postcode: 6043 WR
 
Kadastrale gegevens: Roermond H 769
Bouwpastoor/bouwpredikant: P.M. J. Versteegh
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Repetitiekantoor Koninklijke Harmonie

Met ingemetselde oorkonde. Tekst: IK BEN DE GOEDE HERDER / EN IK KEN MIJN SCHAPEN.

Ruimtelijke context

De wijk ligt aan de buitenkant van Roermond en is mede daardoor wat geïsoleerd. De aanleg bestaat uit een voor de jaren zeventig cul-de-sac stratenpatroon. De Goede Herderkerk staat in de bocht van een doorlopende weg in de wijk, maar door de begroeiing en haar geringe hoogte valt de kerk niet op. De toren stond voor de ingang op het hoekpunt van de straat.

Type

De niet-georiënteerde zaalkerk is opgetrokken in baksteen met tot de grond doorlopende dakpartijen ter hoogte van het schip. De inrichting bestond uit een axiaal bankenplan met een middenpad.

Bouwgeschiedenis

De eerste nieuwbouwhuizen in de wijk Hoogvonderen werden in de zeventiger jaren gerealiseerd, maar de bouw werd gestopt wegens overschrijding van de normen voor overlast van vliegtuigen. Na een pauze in de bouwactiviteiten, ook van de voorbereidingen tot een kerk, werd besloten tot de bouw van een tweede tranche van 750 woningen. De zielzorg werd verzorgd vanuit de omliggende parochies en werd uitgebreid, want de groep bewoners zou naar verwachting tot circa 4000 stijgen. In 1978 werd de parochiegrens min of meer vastgesteld en werd onderzocht, of er een kerk moest worden gebouwd. In het overleg werd het idee meegenomen, dat vanuit de Tomasparochie ook de zielzorg in Hoogvonderen verzorgd zou kunnen worden. Inmiddels werden door de Werkgroep Pastoraal Hoogvonderen missen georganiseerd in de aula van de openbare lagere school. In 1981 diende een besluit te worden genomen, omdat de directeur van de school aangaf, dat de aula op korte termijn niet meer voor de missen beschikbaar zou zijn. Vanuit de gemeente Roermond, bij monde van wethouder Van Rey, kwam het voorstel de Tomaskerk aan de gemeente te verkopen en op de grens van De Donderberg en Hoogvonderen een nieuwe kerk te bouwen. Het bisdom was positief, maar vanuit de parochie in De Donderberg kwam te veel weerstand. Ook de Werkgroep prefereerde een eigen kerk. Hierop werd P. Versteegh, voorheen kapelaan bij de H. Lambertus te Reuver, benoemd tot pastoor. Coppen werd aangesteld als architect en er werd een ontwerp geleverd. Bij het ontwerp van de kerk werd gekozen voor dezelfde opzet als de bij de H. Antonius van Padua te Urmond, die in 1978 in gebruik was genomen. Ook deze kerk was een ontwerp van Coppen. Het ontwerp van Hoogvonderen voorzag in een kerk met circa 160 zitplaatsen, terwijl een vouwwand de gemeenschapruimte afscheidde van de kerk, zodat op hoogtijdagen de kerk eenvoudig vergroot kon worden. De kerk werd gebouwd door Straus van Mierlo en op 11 april 1983 ingezegend. De parochie was zeer heterogeen en kende, mede als gevolg van het ontbreken van een winkelcentrum in 1983, geen echte kern, waar mensen elkaar regelmatig tegenkwamen. Mede hierdoor was het werken in de parochie moeizaam. De gemeente Venray had inmiddels het voormalige klooster Jerusalem in gebruik genomen als gemeentehuis. Tegelijkertijd werd het lyceum aldaar verbouwd, nadat de franciscanen zich hadden teruggetrokken. Hierdoor kon de bouwpastoor via het Bisschoppelijk Bouwbureau een zandstenen altaar en travertijnen communiebanken verkrijgen. Deze werden door de parochianen opgehaald en gedeeltelijk verwerkt in het altaar van de nieuwe kerk. De kosten van de inrichting vielen hierdoor mee en besloten werd direct over te gaan tot de bouw van een toren. Het eerste ontwerp van de toren voorzag nog in een klokkenstoel met vier klokken, maar bij de bouw werd een toren voor drie klokken gebouwd.

Veranderingen

De klokkenstoel vertoonde reeds snel gebreken en in 1985 werden de assen van de klokken gerepareerd. In 1993 werd het besluit genomen de kerk te sluiten. Direct werd door de Koninklijke Harmonie interesse getoond voor de aankoop van het gebouw, hetgeen in 1994 geschiedde. Om de sacrale uitstraling teniet te doen, moest de toren verwijderd worden. Deze werd met de klokken in 1995 geschonken aan de paters Camillianen, die de toren verscheepten naar Tanzania, waar hij nu op een missiepost dienst doet. De banken zijn verwijderd en met de stoelen van de H. Tomas geruild. Het altaar ging daar ook naar toe, evenals de overige kerkelijke attributen.

Exterieur

De zaalkerk bestaat uit een schip met lezenaarsdaken, gedekt met Eternitleien met bakgoten. Ter hoogte van het schip lopen de dakschilden door tot bijna op de grond. Op het schip ligt een plat dak. Aan de koorzijde en aan de ingangszijde staan uitstekende aanbouwen van paars-rode machinaal gevormde baksteen in wild verband. Deze zijn platvol gevoegd. Aan de ingangszijde bestaat de aanbouw uit een ronde muur tegen het schip, terwijl de rest rechthoekige is. Tussen de ronden muur en de uitbouw wordt de kerk betreden door een dubbele houten toegangsdeur. De uitbouw heeft een plat dak en rechthoekige vensters. Aan de koorzijde staat een rechthoekige uitbouw, eveneens onder een plat dak. Hierin bevindt zich de sacristie. De muur van het koor komt boven het schip uit en is afgedekt met een schilddak. Licht wordt op het koor toegelaten door een venster in de opbouw aan de schipzijde. De koormuur wordt vervolgd door een ronde muur als aan de ingangszijde. In deze uitbouw bevindt zich de voormalige doopkapel.

Interieur

De kerk wordt betreden via een hall, die toegang geeft tot toiletruimten, de gemeenschapruimte en de kerk. De vloeren van de entree en het voorportaal zijn bekleed met splijttegels. De hall en de kerk zijn van elkaar gescheiden door een dubbele glazen deur. De muren zijn opgetrokken in schoon metselwerk in wild verband, platvol gevoegd. Het schip wordt achterin betreden, recht tegenover het koor. In het schip liggen plavuizen, de trap naar het priesterkoor is van baksteen. De kerk bestaat uit een open dakstoel, bekleed met beukenhout. Het schip en het koor worden van elkaar gescheiden door een verhoging van de vloer, die wordt betreden door twee treden, die met baksteen zijn bekleed. Boven het koor bevindt zich een verhoogde dakstoel, waardoor licht binnentreedt via vensters aan de schipzijde. Links van de ingang staat een afgesloten ruimte, met een ronde buitenmuur, Eertijds was dit de zangtribune. Rechts van de ingang bevindt zich een rechthoekige ruimte met bar. Deze is van het schip afgescheiden door een vouwwand. Rechts naast het koor is een afgesloten ruimte met een ronde buitenmuur. Deze voormalige doopkapel is, net als de zangtribune, nu in gebruik als opslagruimte. In het plafond van de voormalige doopkapel treedt licht binnen door een plexiglazen lichtkoepel. De toegang tot de voormalige sacristie staat links van het koor.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Goede Herder
Goede Herder