HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Grafkapel Familie Bongaerts

 
Soort gebouw: Grafmonument
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
 
Adres: Weg langs het Kerkhof Tegenover 1
Postcode: 6045 AN
 
Rijksmonumentennummer: 520495 Code 6045AN-00001-07
Kadastrale gegevens: Roermond B/5974
 

 Foto: Sander van Daal, 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Neo-gotische grafkapel van de familie Bongaerts. De kapel is tegen de kerkhofmuur aan de noordzijde van het kerkhof gesitueerd. Datering 1860. De bekendste telg uit het geslacht Bongaerts was ir. Max C.E. Bongaerts, hij was vele jaren lid van de Tweede Kamer en Minister van Waterstaat.

 Foto: Sander van Daal, 2007

Omschrijving

Neo-gotische grafkapel is vrijwel geheel in natuursteen opgetrokken en afgedekt met een geknikt zadeldak met leien. Frontgevel met dubbele houten deur voorzien van houtsnijwerk in spitsboog- en vierpasmotief. Aan de benedenzijde is de deur voorzien van een decoratief smeedijzeren hekwerk. De deur bevindt zich in een spitsboogvormig geveldeel en wordt geflankeerd door twee hardstenen pilasters. In het spitsboogvormige vulstuk aan de bovenzijde van de deur een vierpasvormig glas-in-lood raam. Frontgevel loopt uit in topgevel met schouderstukjes en bekroond met een stenen kruisje. In de linker- en rechterzijgevel drie gekoppelde spitsboogvensters met glas-in-lood. Aan de bovenzijde van de vensters driepastracering. Achtergevel van de kapel aan de kerkhofmuurzijde bestaat uit gecementeerde baksteen voorzien van imitatievoegen.

Interieur: Foto: Sander van Daal, 2007


Waardering

De grafkapel bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling in de architectuur van grafmonumenten op rooms-katholieke begraafplaatsen. De grafkapel bezit architectuurhistorische waarde wegens esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent de kapel aan de situering op het Oude kerkhof van Roermond en daarmee van belang voor het aanzien van de stad. De kapel is tenslotte van algemeen belang wegens de cultuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

(Datum: 27-05-2002).

Verdere informatie (met dank aan Sander van Daal)

In 'Spiegel van Roermond', het jaarboek voor Roermond, een uitgave van stichting Rura,  staat in het jaarboek van 2005 een artikel over Ir. Max Bongaerts 1875-1959. In dit artikel wordt ook een familieactergrond geschetst en hierin is opgenomen dat Gerardus Wilhelmus Bongaerts (Roermond
1787-1870) de grafkapel liet bouwen:

Na in oktober 1858 een vergunning aangevraagd te hebben, liet Gerardus Wilhelmus in 1860 een naar ontwerp van architect P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921) een grafkapel met kelder bouwen op de begraafplaats 'Nabij de Kapel in 't Zand', het oude kerkhof van Roermond. Hij werd er zelf in bijgezet en met hem vele familieleden.

Het artikel is van de hand van dr. Georges Linssen.


In het boekje 'Den Aje Kirkhaof'. De algemene begraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand' te Roermond 1785-2006  dat werd uitgegeven door de Stichting Oude Kerkhof wordt de kapel ook beschreven. Artikel waarin ook deze kapel aan bod komt is van San Loven-van Esser.

Grafkapel Familie Bongaerts
Tegen de kerkhofmuur, aan het noordeinde van de hoofdas van het kerkhof, ligt de grafkelder met grafkapel van de familie Bongaerts, gebouwd in 1860 naar ontwerp van de Roermondse architect dr. Pierre Cuypers. De kleine neogotische grafkapel is bijna helemaal opgetrokken uit natuursteen en afgedekt met een zadeldak van leien. De voorgevel heeft een dubbele houten toegangsdeur met houtsnijwerk, aan de benedenzijde een smeedijzeren hekwerk en een bovenlicht met een vierpas roosvenster met glas-in-lood. In de linker en rechter zijgevel bevinden zich drie gekoppelde spitsboogvensters met eveneens glas-in-lood. In 2000 worden in opdracht van de Stichting Grafkapel Familie Bongaerts de toegangsdeuren, het smeedijzeren hekwerk en de twee graven van bedienden aan weerszijden van de grafkapel gerestaureerd. In 2006 is het dak van de grafkapel volledig vernieuwd. Hierbij zijn zoveel mogelijk authentieke materialen gebruikt. De gordingen en sporen van de kap zijn van eiken met hier dwars opgeslagen geïmpregneerde planken. Aan de binnenkant is de kap gestukadoord, nadat eerst steengaas in aangebracht tegen de getoogde schenkel (gebogen houten gedeelte van een spitsboog). De leien dakbedekking is door een gespecialiseerde dakdekker helemaal vernieuwd.

Afgebeeld bij dit artkel is het genoemde vierpasvenster met in het glas in lood een banderol met de tekst: familie Bongaerts. In het midden staat het jaartal 1860.


 

Grafkapel Familie Bongaerts
Grafkapel Familie Bongaerts