HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Jozef

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Parochie/kerkgemeente: Rectoraat O.L. Vrouw Tenhemelopneming (In 't Zand) en Parochie H. Jozef (Kemp)
Dekenaat/kerkverband: Roermond
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
Wijk: De Kemp
 
Adres: Kempweg 9 + 13
Postcode: 6045 EG
 
Kadastrale gegevens: Roermond E 5288
Bouwpastoor/bouwpredikant: H.Th.H. Adams
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Gesloten in 2001, gesloopt in december 2005

Het vieringaltaar bestaat uit een mensa, dat op drie gewelfde poten rust. Het sacramentsaltaar is meer gedrongen op een zelfde wijze uitgevoerd en bekleed met marmer. Bij gelegenheid van het 25-jarig bisschopsjubileum van mgr. Lemmens in 1957 werd een feestgave aan de prelaat geschonken. Naast de bouw van de H. Gulielmuskerk in Maastricht kregen een viertal parochies met zware zorgen een bedrag ten behoeve van een altaar. Deze kerk was er één van, naast de H. Geest, Heerlen; H. Barbara, Geleen; H. Joannes Bosco, Venlo, H. Geest, Roermond. Bij de consecratie van de altaren was het nog een probleem, dat zij van beton zijn vervaardigd. Door het sacramentsaltaar met marmer te bekleden, werd dit probleem opgelost.

Tekst: + / OP 25 OCTOBER 1959 (?) / PLAATSTE / MGR. DRS. P. VAN ODIJK / VICARIS GENERAAL VAN / HET BISDOM ROERMOND / VAN HET KERKGEBOUW / DAT ROERMOND BOUWDE / TER ERE VAN DE H. JOZEF / HIJ DRAGE DEZE KERK / ALS CHRISTUS ONS ALLEN Het laatste cijfer van het jaartal was onleesbaar. De steen bevindt zich rechts van de ingang op de hoek van de kerk. De steen werd met een oorkonde ingemetseld.

Maria met Kind, bevestigd tegen de muur links van het priesterkoor. Op het priesterkoor hangt een corpus en rechts tegen de wand een Jozefbeeld. Naar verluidt zouden deze van dezelfde kunstenaar zijn.

Ruimtelijke context

De H. Jozefkerk is gebouwd op een eiland in het stratenplan, waarop scholen, een gymnastiekzaal en de pastorie eveneens een plaats kregen. Van oorsprong lag rondom de kerk een grasveld, hetgeen een goed uitzicht op de kerk gaf. In de loop der jaren zijn bomen in de directe omgeving van de kerk het uitzicht gaan wegnemen. Tevens werd de kleuterschool vervangen door een appartementencomplex. De kerk sluit de zicht-as over het plein af. De architect heeft hier bewust gebruik van gemaakt en zelfs de kerk iets naar het noorden geplaatst, zodat de ruimte voor de kerk zeer groot is. De wijk werd gebouwd met kleine en goedkope huizen. Omdat nog steeds geen hoogbouw is gerealiseerd, fungeert vooral de dakruiter als landmark.

Type

De niet-georiënteerde zaalkerk is opgetrokken in baksteen en tufsteen en heeft ramen van het platte dak tot het maaiveld. Het vierkante grondplan is voorzien van een axiaal bankenplan. Op het koor staat een uit ijzeren balken geconstrueerde dakruiter.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

In de nieuwbouwwijk De Kemp werd in 1951 een nieuwe parochie opgericht onder de naam H. Jozef. Hoewel pastoor Adams pas in 1952 werd geïnstalleerd, was hij van meet af aan de drijvende kracht en op kerstnacht 1951 kon de noodkerk, die op de plaats van de latere pastorie stond, in gebruik worden genomen. De noodkerk was een eenvoudige betonnen barak. Inmiddels begon de wijk meer vorm te krijgen en werd de parochie groter. In 1961 werden als laatste de scholen op het kerkeiland in gebruik genomen en bleef alleen nog de pastorie over om te bouwen. Op die plaats stond echter tot 1967 nog de noodkerk. Deze was na de ingebruikname van de huidige kerk in gebruik geweest als ruimte voor de buitenkerkelijke activiteiten, maar op het laatst was de noodkerk verhuurd als opslagplaats voor meubelen. Na de sloop werd de pastorie alsnog op deze plaats gebouwd.

Huidige kerk

In 1954 werd architect Huysmans benoemd tot architect en maakte hij de eerste schetsen. In 1958 werd het uiteindelijke ontwerp goedgekeurd. De bouw werd gegund aan Straus-van Mierlo. Op 25 oktober 1959 werd de eerste steen gelegd door Mgr. Van Odijk en op 10 oktober 1960 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen door deken Terstappen. Op 30 april 1961 werd de kerk geconsacreerd door Mgr. P. Moors. In de kerk waren ruim 700 zitplaatsen, maar aan de rechterkant van het presbyterium stonden geen banken. Deze plaatsen waren bedoeld voor de mannen, die liever tijdens de mis bleven staan. In de noodkerk hadden zij achterin gestaan, maar de pastoor vond, dat zij nu een betere plaats verdienden. Uiteindelijk werd hier de doopvont geplaatst. In de loop van 2000 werd de situatie voor de parochie steeds slechter. Het kerkbezoek was laag (circa 20 mensen op de zondagmis) en de financiële positie slecht. Op 15 januari 2001 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Aangezien er geen acceptabele nieuwe gebruiker kwam, werd besloten tot sloop. De gemeente Roermond had in 2001 plannen tot het bouwen van woningen op de grond. De parochie werd samengevoegd met de Kapel O.L.V. in ‘t Zand.

Veranderingen

In 1984 werden de vensters in het ingangsportaal vervangen door polystyreenplaat. Het glaswerk was door houtrot en vandalisme aan vervanging toe. In 1987 werden de vensters in de kerk aan de onderzijde vervangen door glasbouwstenen. De vensters, die tot dan toe in de ramen stonden, hadden te veel te lijden onder het vandalisme. Daar kwam in 1992 de aardbevingsschade bij. Vrijwel alle ramen raakten toen beschadigd. De reparatie hiervan werd gecombineerd met het vervangen van de beglazing door lexaan.

Exterieur

De kerk heeft een vierkante vorm en ligt met de ingangszijde aan een groot plein. De kerk heeft een plat dak. Aan de ingangszijde heeft de kerk een gesloten gevelvlak met centraal een uitbouw, die met tufsteen is bekleed. In de uitbouw staan aan weerszijden vensters. Onder de vensters bevindt zich een dubbele toegangsdeur uit glas in ijzer. De overige muren zijn in rode baksteen opgemetseld in klezorenverband. De zijgevels bestaan uit kolommen, die aan de bovenzijde recht zijn afgesloten in een terugspringende verbinding. Tussen de kolommen staan rechte vensters met blank glas. Op eenderde van het maaiveld zijn de kolommen eveneens met elkaar verbonden. Hieronder zijn de vensters met glasbouwstenen voorzien. De achtergevel bestaat uit een gesloten muur, die boven de kerk uitsteekt. De muur is bolwelvend, met een duidelijke bocht in het midden en rechte flanken. De muur loopt naar buiten toe omhoog. In oude beschrijvingen werd deze muur vergeleken met de boeg van een schip. Tussen deze muur en het schip staan rechte vensters zoals in het schip. Op het dak, boven het priesterkoor, staat een klokkenstoel, die is opgebouwd uit ijzeren profielbalken. De toren bestaat uit een opengewerkte constructie in twee geledingen en is rechthoekig. Naast de luiklokken hangt er een carillon in de toren. Tijdens de inventarisatie functioneerde dit nog steeds. Aan de rechterzijde van de kerk staat de sacristie. Deze bestaat uit een rechthoekig gebouw met een rechthoekige bovenbouw, die als lichtbeuk functioneert. De sacristie is voorzien van platte daken. De sacristie bevat tevens de zij-ingang. Deze bestaat uit lisenen in baksteen met spaarvlakken in witte porisostenen. In één van de vlakken bevindt zich een dubbele hardhouten toegangsdeur.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Zicht op de zangtribune net voor de sloop

De kerk wordt betreden door twee ingangen, die bestaan uit een dubbele deur, met daarachter een recht tochtportaal. Boven de portalen, in de uitbouw, is de zangtribune gesitueerd. Deze bestaat uit een betonnen bak, die op betonnen stijlen rust. Deze zijn naast de ingangsportalen aan weerszijden zichtbaar zijn. Licht treedt binnen door twee rechte vensters aan weerszijden van de uitbouw. De zangtribune wordt bereikt door een ijzeren spiltrap. Eveneens onder de zangtribune, tussen de toegangsportalen, vindt zich een rechte afgesloten ruimte. Deze werd gebruikt als devotiekapel voor HH. Jozef en Maria. De drie biechtstoelen staan achter in de kerk en zijn nog geheel intact. Het plafond hangt aan het dak en is recht gestuukt over de gehele kerk. Het dak rust op vier kolommen, die bestaan uit vier gecombineerde H-balken. Bij de kolommen is een gat in het plafond opengelaten, zodat de dakconstructie vermoed kan worden. De zijgevels bestaan uit kolommen, die aan de bovenzijde recht zijn afgesloten in een terugspringende verbinding. Tussen de kolommen staan rechte vensters met blank glas. Op eenderde van de vloer zijn de kolommen eveneens met elkaar verbonden. Hieronder zijn de vensters ingevuld met glasbouwstenen. De vloer bestaat uit een zogenaamde asfaltvloer. Rechts naast het priesterkoor bevinden zich de toegang tot de sacristie en de zij-ingang. De laatste bestaat uit twee deuren van glas in ijzer, die leiden naar een recht tochtportaal. Aan de voormalige buitenzijde staat een dubbele glazen deur. Vervolgens wordt een galerij betreden, die is afgesloten met schoon metselwerk. Hierin staat een dubbele houten deur die naar buiten leidt. Tussen de zij-ingang en het priesterkoor staat de doopvont. Het priesterkoor bestaat uit een lage verhoging met aan weerszijden een verhoging voor de ambones. Aan de binnenzijde hiervan staan trappen, die naar de echte verhoging van de vloer leiden. Hierop staat centraal het vieringaltaar. Op de vloer liggen Sellstones. Achter in de absis staat het sacramentsaltaar op een supedaneum. De absis heeft aan de zijkanten vensters zoals in het schip. Daarachter staat een holwelvende muur. Rondom het sacramentsaltaar staan vier ijzeren H-balken. Hierop rust, op het dak, de klokkenstoel. Boven het sacramentsaltaar bevindt zich een ronde cultus met daarin een lichtkoepel.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

De kerk is inmiddels in december 2005 gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

Jozef
Jozef
Jozef
Jozef