HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Klooster Camillianen (v.m. Kasteel Schöndelen)

 
Soort gebouw: Kasteel, later gebruikt als klooster
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
 
Adres: Heinsbergerweg 174
Postcode: 6045 CK
 
Kadastrale gegevens: E/5124 Roermond
 
Huidig gebruik: Klooster annex verzorgingshuis

Foto: oktober 2012

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

KASTEEL gebouwd in 1893 in opdracht van Jonkheer C.A.M.E. van Afferden. De bouwstijl is traditionalistisch met elementen Neo-Renaissance. Het pand is gesitueerd in een park met boomgroepen en gazons. Aan de straatzijde staan twee authentieke bakstenen kolommen die de vroegere hoofdingang markeren.

De diverse bijbouwen o.a. de vml. hondenhokken zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Halfvrijstaand kasteel op een rechthoekige plattegrond.

Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met schilddaken met leien. Diverse dakkapellen van omstreeks 1990. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hardsteen. Speklagen uitgevoerd in pleisterwerk. Rechthoekige houten vensters van omstreeks 1990 met rechthoekige en segmentboogvormige bovenlichten. Hardsteen dorpelstenen.

Asymmetrische indeling VOORGEVEL. Plint bekleed met basaltstenen. Rechterdeel voorgevel uitlopend in tuitgevel met kantelenbekroning. In dit geveldeel een vijfzijdige erker over twee bouwlagen met hierop een balkon met bakstenen balustrade met kantelen. Rechthoekige balkondeur met segmentboogvormig bovenlicht. Aan de bovenzijde van de balkondeur een smeedijzeren monogram. Aan benedenzijde van beide vensters tweede bouwlaag een kleine kolommenbalustrade.

Rechterdeel middengevel in de eerste bouwlaag een driedelig venster met bovenlicht en gietijzeren latei met links hiervan een tweedelig venster. In de tweede bouwlaag een driedelig venster met bovenlicht met aan de benedenzijde een kolommenbalustrade. Links van dit venster een tweedelig venster met bovenlicht.

Linkerdeel middengevel met aangebouwde entree uit 1960. In de tweede bouwlaag dubbele balkondeuren in een hardstenen omlijsting met aan de bovenzijde het jaartal 1893. Dit geveldeel uitlopend in een topgevel met hierin een plaquette met familiewapen Van Afferden met hierboven een smeedijzeren monogram.

Links van het entreegebouw in de middengevel in de eerste en tweede bouwlaag een tweedelig venster.

Foto: oktober 2012

Linkerdeel voorgevel met achtzijdige torenuitbouw in drie bouwlagen met kantelenbekroning. In de eerste bouwlaag van de torenuitbouw rechthoekige vensters. In de derde bouwlaag twee ronde vensters met hiertussen een gevelsteen met de aanduiding "Schondeln".

In de LINKERZIJGEVEL van de oud-bouw in de eerste bouwlaag een driedelig venster met bovenlicht en gietijzeren lateien in de tweede bouwlaag een tweedelig venster met bovenlicht.

De RECHTERZIJGEVEL telt twee venstertravee%n. In de eerste bouwlaag twee kleine keldervensters en twee driedelige vensters met bovenlichten en gietijzeren lateien. In de tweede bouwlaag twee tweedelige vensters met aan de benedenzijde kleine kolommenbalustrade. Middendeel rechterzijgevel loopt uit in een topgevel met hierin twee kleine venstertjes. Topgevel wordt bekroond met een kleine klokkenstoel met kapje. Het rechterdeel van de rechterzijgevel loopt uit in een doorlopend geveldeel met kantelenbekroning.

Asymmetrische indeling ACHTERGEVEL. Achtergevel telt twee bouwlagen en een souterrainverdieping. Plint bekleed met basaltstenen. Linkerdeel achtergevel met in de souterrainverdieping een driedelig- en twee dubbele vensters met bovenlichten. Het driedelig venster met gietijzeren latei.

In de eerste bouwlaag twee driedelige vensters met lateien. In de tweede bouwlaag twee dubbele vensters met aan de benedenzijde kleine kolommenbalustrade. Linkergeveldeel uitlopend in een doorlopend geveldeel met kantelenbekroning. Tegen het rechterdeel van de achtergevel een aanbouw in twee bouwlagen met plat dak. In de eerste bouwlaag van de voorgevel van deze aanbouw rechtsonder in de hoek een gevelsteen met de tekst "Burggraaf Charles van Afferden april 1893".  Middengeveldeel uitlopend in een topgevel met hierin een klein venster. In het rechtergeveldeel in de tweede bouwlaag drie dubbele vensters. Tegen het rechterdeel van de achtergevel twee aangebouwde glazen kassen van omstreeks 1990. Rechterdeel achtergevel uitlopend in een doorlopend geveldeel met kantelenbekroning.

De structuur van het INTERIEUR is deels in tact. Van het INTERIEUR zijn ondermeer de navolgende zaken beschermenswaardig.

Centrale hal met moza<ekvloer met florale motieven; halplafond met groot gestuct rozet en lijsten; twee stucwerk consoles met leeuwenkoppen. In de vml. balzaal het plafond met stucwerk rozet en lijsten.

Waardering

Het kasteel Schöndeln  bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling als voorbeeld van kasteelbouw in de tweede helft van de 19de eeuw.

Het kasteel Schöndeln bezit architectuurhistorische waarde wegens het belang voor de regionale geschiedenis van de architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek, en de bijzondere samenhang tussen exterieur en delen van het interieur.

Het kasteel bezit ensemblewaarde wegens de situering in een grote parkachtige tuin en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van Roermond.

Het kasteel is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van exterieur en een  deel van het interieur en de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Zie voor de geschiedenis van de Camillianen in Roermond: http://www.camillianen.nl/camillianen%20in%20roermond.pdf

 

Klooster Camillianen (v.m. Kasteel Schöndelen)
Klooster Camillianen (v.m. Kasteel Schöndelen)
Klooster Camillianen (v.m. Kasteel Schöndelen)