HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kruiswegpark Kapel in 't Zand

 
Soort gebouw: Kruiswegpark
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
Wijk: Kapel in 't Zand
 
Adres: Parklaan 3
Postcode: 6045 BS
Coördinaten: x: 197663, y: 354780
 
Rijksmonumentennummer: 520507 Code 6045BS 00003-2
Kadastrale gegevens: Roermond C6018
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Kruiswegpark

Statie 12, met altaar en kapel. Foto: april 2011. Ontwerp van J.Geelen.

Locatie

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Kruisweg- en processiepark aangelegd in 1919/1920 naar een grondplan van  Dr. P.J.H. Cuypers. De inzegening van het park vond plaats op 22 augustus 1920. Het doel van het park was om bij grote drukte in de kapel de bedevaartgangers op te kunnen vangen in het park.

Omschrijving

Het kruisweg- en processiepark heeft een oppervlakte van 1,7 ha.. Het terrein heeft de vorm van een langgerekte driehoek.

Statie 13. Foto: april 2011. Karel Lücker.

Door de wijze van ontwerp en aanleg lijkt het park uitgestrekter. De kronkelpaden zijn vlak naast elkaar uitgegraven en met de vrijgekomen grond werden hoge bermen naast de paden aangelegd. Deze bermen, die beplant zijn met bomen en struiken, beletten in de zomermaanden het uitzicht van het ene pad naar het andere, zodat men dan ook de indruk krijgt over een lange kronkelweg te lopen. De slingerpaden voeren langs veertien kruiswegstaties met hierin ca. 1.30 m hoge beelden. Dertien van deze staties zijn ondergebracht in kapelletjes met daarvoor ijzeren hekjes. De eerste statie is afkomstig uit het atelier van Dr. P.J.H. Cuypers. De ontwerper ervan is de Roermondse beeldhouwer Karel Lücker. De twaalfde statie (Calvariegroep op de Kruisweg) is van de hand van J. Geelen, Roermond. De overige staties zijn ontworpen en vervaardigd door Karel Lücker. De beelden zijn alle uit Kunrader zandsteen gebeeldhouwd. Soms zijn in de statie-tableaus wapens van de schenkers aangebracht.

Beelden, schilderijen, kapelletjes en nissen zijn gerestaureerd onder leiding van Carl Lücker, kleinzoon van Karel Lucker die de kruisweg maakte. (Bron: Kapellen en Kruizen nr. 89, december 2020).

In 1926/1927 werd aan de voorkant van de calvarieberg een kapel gebouwd, zodat daar in de zomermaanden de H. Mis kon worden opgedragen in de open lucht. In 1934 kwam er nog een zandstenen preekstoel.

Eerste van de acht schilderingen achter glas. Albin Windhausen. Foto: april 2011

Langs de processieweg die buiten om de Calvarieberg heenloopt zijn- gedurende het bedevaartseizoen- acht schilderijen achter glas in nissen aangebracht. De nissen zijn in 1934/1935 opgericht ter herinnering aan het vijfde eeuwfeest van de Kapel in 't Zand als bedevaartsoord. Op deze schilderijen wordt de geschiedenis van de kapel en het in een put ter plekke gevonden Maria-beeldje verteld. Deze schilderijen zijn van de Roermondse kunstenaar Albin Windhausen.

In het park treft men diverse boomsoorten aan: de vederesdoorn, japanse esdoorn en hemelboom. Vermeldenswaard zijn ook oude platanen, Hollandse linden en rode beuken die verspreid in het park voorkomen.

Waardering

Het kruiswegpark bij de kapel in 't Zand bezit grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een roomskatholieke geestelijke ontwikkeling en als belangrijk onderdeel van het bedevaartsoord.

Diverse objecten in het park bezitten architectuurhistorische waarde o.a. de kruiswegstaties, deze zijn van belang voor de geschiedenis van de architectuur, vanwege het toegepaste materiaal en de ornamentiek. Het ontwerp van het park bezit eveneens architectuurhistorische waarde als voorbeeld van het oeuvre van architect Dr. P.J.H. Cuypers. Het kruiswegpark bezit ensemblewaarde vanwege de situering nabij de Kapel in 't Zand en het Redemptoristenklooster en daarmee van bijzonder belang voor het aanzien van Roermond. Het kruiswegpark is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van de diverse objecten in het park en de hoogwaardige architectonische kwaliteit van o.a. de parkaanleg. Het kruiswegpark is eveneens van algemeen belang wegens de typologiche en functionele zeldzaamheid.

(Datum: 08-07-2002).

Voor meer informatie zie ook: Kapellen en Kruizen nr. 89, december 2020

Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand
Kruiswegpark Kapel in 't Zand