HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Protestantse Gemeente Roermond
Dekenaat/kerkverband: Protestantse Kerk in Nederland
Soort gebouw: Kerkgebouw
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
Wijk: Centrum
 
Adres: Minderbroedersingel Bij 15F
Postcode: 6041 KG
Coördinaten: x: 196879, y: 355977
 
Rijksmonumentennummer: 32579 Code: 6041KG-00015-01
Kadastrale gegevens: Roermond D 3410
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Protestantse Kerk in Nederland

Foto: augustus 2005

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Voormalige Franciscanerkerk, bestaande uit een driezijdig gesloten koor, XIV of XV met dakruiter en een driebeukig hallenschip van omstreeks 1500, met oudere resten, XIII? aan de westzijde, klokje van 1829, twee wapenstenen 1864 en een marmeren doopvont. Klokkenstoel met klok van F.A. en C. Gaulard, 1829, diam. 69 cm.

 

Type

De Minderbroederskerk is een driebeukige hallenkerk, gebouwd van baksteen.

Bouwgeschiedenis

De kerk bevat aan de westzijde een uitspringend stuk muurwerk in natuursteen, dat behoorde bij het Franciscaner klooster uit 1307. In 1883 werd een muur tegen de buitenzijde van de steunberen van de zuider zijbeuk gebouwd. In 1572 werd de kerk geplunderd en gedeeltelijk verwoest bij de intocht van Willem van Oranje. Toen werden ook de kloosterlingen verdreven. Na terugkeer van de Spanjaarden in 1576 kwamen de broeders terug en werd de kerk hersteld. Bij een bombardement in 1710 brandde de kerk grotendeels af, maar door een schenking van de magistraat werd ze weer opgebouwd. In 1796 werden de broeders opnieuw verjaagd, nu door de Fransen en ze keerden niet meer terug. De hervormde gemeente kreeg in 1820 een deel van de kerk tot haar beschikking en kocht in 1864 de rest van kerk, die in zeer slechte toestand verkeerde. In 1906 volgde een restauratie onder leiding van P.J.H. Cuypers. (Bron: Roermond Monumentaal, deel 2: Kerken, kloosters en kapellen, pagina 10)

Voor meer informatie zie ook: https://pg-roermond.nl/stichting_vmk/

 

Foto: augustus 2005

Exterieur

 Ingang. Foto: augustus 2005

 Koorzijde. Foto: augustus 2005

Interieur

 Collectie: Roy Jaspers

 Collectie: Roy Jaspers

Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven, versierd met rankschilderingen, die gerestaureerd zijn. De scheibogen rusten op ongepleisterde natuurstenen pijlers. Twee wapenstenen uit 1664 en diverse grafstenen zijn in de kerk te zien. De neogotische preekstoel, twee herenbanken en koorhekken komen uit het atelier van Cuypers & Stolzenberg. (Bron: Roermond Monumentaal, deel 2: Kerken, kloosters en kapellen, pagina 10)

Orgel

Het orgel is in 1961 gebouwd door Jos Vermeulen voor de Don Bosco kerk in Alkmaar. In 2007 is dit orgel door de orgelbouwer Flentrop uit Zaandam overgeplaatst naar de Minderbroederskerk. Het orgel heeft 1950 pijpen, waaronder een aantal orgelpijpen uit het oude orgel van de Gebr. Franssen, zoals het sprekende voorfront en de Kromhoorn 8’, die in de plaats zijn gekomen van de Alkmaarse Dulciaan. Het orgel is weer geplaatst met zijn front op de rand van het oksaal. Hiermee is de situering van het oude Franssen orgel van voor 1947 in ere hersteld.

Manuaal I

Manuaal II

Pedaal

Quintadeen

16'

Tolkaan

8'

Subbas

16'

Prestant

8'

Baarpijp

8'

Quint

10 2/3'

Gemshoorn

8'

Prestant

4'

Prestant

8'

Holpijp

8'

Gedekt fluit

4'

Gedekt

8'        

Octaaf

4'

Nasard

2 2/3'

Baarpijp

8'

Roerfluit

4'

Octaaf

2'

Prestant

4'

Nachthoorn

2'

Terts

1 3/5'

Mixtuur

III

Sesquialter

2 2/5 - 1 1/3

Super quint

1 1/3'

Contra fagot

16'

Mixtuur

IV - V

Scherp

III

Spaanse Trompet

4'

Cornet

V

Regaal

16'

 

 

Trompet

8'

Kromhoorn

8'

 

 

Klaroen

4’

 

 

 

 

Spaanse Trompet

8’

 

 

 

 

 

Koppels

Manuaal I-Manuaal II

Tremolo

Manuaalomvang

C - g'''

Pedaal-Manuaal I

 

Pedaalomvang

C - f'

Pedaal-Manuaal II

Vrije combinatie

 

 

Vaste comb. P-MF-F-T

 

 

Generaal crescendo

 

 

Automatisch pedaal

 

 

Tongwerken af

 

 

Bron: Aat Benard, Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk, Publiciteit en Voorlichting 

Gegevens vorige orgel.

Na de hernieuwde start van de hervormde gemeente in de vm.Minderbroederskerk kon men er in 1827 – dank zij “weldadige giften” – een eenmanuaals orgel plaatsen; in 1920 werd dit vervangen door een nieuw eenmanuaals orgel van Gebr.Franssen (Roermond), dat in 1972 door Dirksen (Roermond) werd uitgebreid en gewijzigd.

 

                               Hoofdwerk                           Positief                                  Pedaal

                               Prestant 8’                            Gedekt 8’                              Subbas 16’

                               Gamba 8’                               Fluit 4’                                   Gedekt 8’

                               Bourdon 8’                           Nasard 2 2/3’                        Quint 5 1/3’

                               Octaaf 4’                               Fluit 2’                                   Fluit 4’

                               Quint 2 2/3’                          Terts 1 3/5’                           Cymbel IV

                               Fluit 2’                                   Quint 1 1/3’                          Trompet 16’

                               Cymbel IV                             Cymbel IV

                               Mixtuur IV                            Kromhoorn 8’

                               Trompet 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk
Minderbroederskerk (voormalige)/Protestantse kerk