HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Voormalig Juvenaat Heinsbergerweg behorende bij het Redemptoristenklooster

 
Soort gebouw: Voormalig juvenaat
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
 
Adres: Parklaan 3
Postcode: 6045 BS
 
Rijksmonumentennummer: 520508 Code:6045BS-00003-03
Kadastrale gegevens: Roermond C/6017; C/6018
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Gesloopt

Bron foto: http://www.schumulder.nl/elly/roermond9D.htm (Situatie 1934)

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Vml. Juvenaat (Klein Seminarie) behorend tot het Redemptoristen klooster. Het juvenaat werd gebouwd in 1897 naar een ontwerp van architect Joh. Kayser. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch.

Omschrijving

Het L-vormig kloostergebouw telt drie bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met Muldenpannen.

De lange gevel is gesitueerd aan de Heinsbergerweg. De korte gevel sluit aan op de zuidelijke vleugel van het kloostergebouw naast de Kapel in 't Zand.

Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen.

Rechthoekige houten vensters met bovenlicht. Spitsboogvormige glas-in-lood vensters.

LANGE GEVEL STRAATZIJDE HEINSBERGERWEG In de eerste bouwlaag aan de rechterzijde een reeks rechthoekige houten vensters met bovenlicht en een rechthoekige houten deur.

Het linkergeveldeel is blind. Vensters met hardstenen dorpelstenen. In de tweede bouwlaag een reeks rechthoekige houten vensters met bovenlicht. Aan de bovenzijde van elk venster een driedelig spisboogvormig blind venster. In de derde bouwlaag een reeks rechthoekige houten vensters met bovenlicht.

KOPGEVEL ZUIDZIJDE Eerste bouwlaag deels gecementeerd. In het middendeel een hoog driedelig glas-in-lood venster waarvan het benedendeel is vernieuwd. In de tweede bouwlaag een driedelig glas-in-lood venster in een segmentboogvormige omlijsting. Aan de bovenzijde van dit venster over de gehele gevelbreedte spitsboogvormig decoratief metselwerk. De derde bouwlaag loopt uit in een topgevel met in het midden twee hoge driedelige glas-in-lood vensters bovenelkaar. Beide vensters met een natuurstenen latei.

Aan weerszijden van deze vensters hoog spitsboogvormig metselwerk. Topgevel met kleine schouderstukken.

LANGE GEVEL KLOOSTERTUINZIJDE Deze gevel bezit vrijwel eenzelfde indeling als de lange gevel aan de straatzijde.

KORTE GEVEL NOORDZIJDE In de eerste en tweede bouwlaag rechthoekige houten vensters met bovenlicht. In de derde bouwlaag driedelige spitsboogvormige glas-in-lood vensters met tracering in rode baksteen.

Geheel links een torenachtige vijfzijde uitbouw met plat dak.

Deze uitbouw telt vier bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak. De kleine rechthoekige houten venstertjes in de eerste drie bouwlagen bevinden zich in een spitsboogvormige omlijsting. In de vierde bouwlaag kleine spitsboogvormige blinde vensters.

KORTE GEVEL ZUIDZIJDE Deze gevel bezit vrijwel eenzelfde indeling als de korte gevel aan de noordzijde.

Structuur van het INTERIEUR is in grote lijnen in tact hetgeen blijkt uit de situering van gangen, trappenhuizen en kamers.

Waardering

Het juvenaat bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling binnen de architectuur van roomskatholieke kloostergebouwen in het laatste kwart van de 19de eeuw.

Architectuurhistorische waarde ontleent het gebouw aan de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de ornamentiek en als voorbeeld van het oeuvre van architect Johannes Kayser.

Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan zijn betekenis als essentieel onderdeel van het complex kapel in 't Zand dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van bovenregionaal belang is. Het gebouw is van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van ex- en interieur, de architectonische kwaliteit en in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Tevens is sprake van architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid.

Ondanks de status van Rijksmonument is het voormalig Juvenaat omstreeks 2005 gesloopt.