HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Voormalig klooster Montfortanen

 
Plaats: Schimmert
Gemeente: Beekdaelen
 
Adres: Op de Bies
 
Huidig gebruik: Gesloopt

Huize Op de Bies Schimmert; voorheen klooster en seminarie Montfortanen, 1982. Bron: Rijckheyt.

Geschiedenis (Bron: https://www.montfortanen.nl/ste-marie.html)

In 1881, als de montfortanen gedwongen uit Frankrijk vertrekken, komen ze op zoek naar een locatie in Schimmert terecht, waar de boerderij van Willems beschikbaar is. Vanwege de snelle groei wordt in 1883 een stuk grond gekocht ‘Op de Bies’ en op 17 juli 1884 verlaten de scholastieken Huize Willems. De novicen blijven in het oude huis tot 1887, tot het noviciaat wordt overgebracht naar Meerssen. Al gauw is men toe aan een hoognodige vergroting en modernisering van het gebouw. De eerste steen van de nieuwbouw wordt gelegd op 14 november 1926. Op 4 juni 1928 vindt de inzegening plaats. In 1933 viert de Apostolische School van Ste Marie haar gouden jubileum. Bij die gelegenheid verschijnt een fraai uitgegeven Gedenkboek. Loopt het aantal studerenden in de vormingshuizen tijdens de oorlogsjaren wat terug, het herstelt zich daarna vrij spoedig. In Schimmert loopt het aantal leerlingen op tot 175. In 1948 kunnen vier leerlingen opgaan voor het staatsexamen. 

In juli 1960 krijgt Schimmert verlof een nieuw schoolgedeelte te bouwen, los van het oude gebouwencomplex. Als deze school in 1962 in gebruik wordt genomen, wordt het oude gebouw heringericht als internaat. In 1963 volgt de lang nagestreefde officiële erkenning van het kleinseminarie als gymnasium-A.

School en internaat Ste Marie gaan na het schooljaar 1972-1973 dicht. Overste Op ’t  Veld een kort overzicht van de negentig jaren geschiedenis van Ste Marie, waar in de loop der jaren meer dan zeshonderd religieuzen en priesters zijn opgeleid.

De paters en broeders op Ste Marie willen zoveel mogelijk als communiteit verder gaan. Met het bisdom Roermond is overeengekomen dat overste Gir Op ’t Veld pastoor van de Schimmertse parochie zou worden, met John van Oss als kapelaan. Zij gaan in de pastorie gaan wonen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan plannen voor een nieuw huis, achter de pastorie, dat plaats biedt aan vijftien confraters. Het nieuwe huis, Kerkstraat 9 (later omgedoopt in Montfortstraat 6), wordt ingezegend op 31 maart 1975. Zie hier.