HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Mauritius

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Mauritius
Dekenaat/kerkverband: Gulpen
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Schin op Geul
Gemeente: Valkenburg aan de Geul
 
Adres: Kerkplein Bij 1
Postcode: 6305 BB
 
Kadastrale gegevens: Valkenburg (L) G 17
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: oktober 2004

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Omschrijving complexonderdeel (1). R.K. kerk, gewijd aan de Heilige Mauritius; in oorsprong romaans schip met laat-gotische gewelven, zijbeuken en toren 1768; koor 1926. Romaans doopvont. Op het kerkhof negen grafkruisen, 1611-1777. Grafzerk van Pastoor Paschalis Habets, circa 1745 voor ingang pastorietuin.

Waardering

R.K. kerk, gewijd aan de Heilige Mauritius vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:

- de ouderdom;

- de architectuur- en bouwhistorische betekenis die o.m. tot uitdrukking komt in de gehanteerde bouwstijlen, verschijningsvorm, constructiewijzen en materiaalgebruik;

- de gaafheid van de kerk;

- de constructieve, functionele en historische betrokkenheid op de elementen die bij complexonderdeel (2) staan vermeld;

- de historische belevingswaarden en ervaringsmomenten die in en rond de kerk besloten liggen. (Datum: 14-03-1967).

Ruimtelijke context

De kerk van Schin op Geul ligt in een helling, deels op een kerkberg met een keermuur van mergel. De kerk wordt omgeven door een kerkhof.

Type

Driebeukige, pseudobasiliek met halfrond gesloten koor met dakruiter en een ongelede toren met ingesnoerde spits.

Bouwgeschiedenis

 Foto: oktober 2004

Het oorspronkelijke romaanse schip dateert mogelijk al uit de 11e eeuw. Begin 16e eeuw kreeg dit schip laat-gotische kruisgewelven. In 1762 stortte toren en noordbeuk in. In 1768 werden toren en zijbeuken van de kerk herbouwd in mergelsteen. In 1926 werd het oude koor uit 1796 vervangen door het huidige koor door J. van Groenendael. Dit koor is opgetrokken in Nivelsteiner Zandsteen.

Exterieur

Toren en schip uit de 1768. Foto: oktober 2004

Koor en transept uit 1926. Foto: oktober 2004

Schip uit 1768 en transept uit 1926. Foto: oktober 2004

Koor en transept uit 1926, tegen het schip en de toren uit 1768. Foto: oktober 2004

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: november 2006

 Zicht naar achteren. Foto: november 2006

Het interieur is grotendeels opgetrokken in mergelsteen. De gewelven zijn deels gestuukt en wit geschilders. Het absisgewelf en de gewelven in de zijkapellen naast het priesterkoor zijn beschilderd. Tot de inventaris behoren een romaans hardstenen doopvont uit de 12e eeuw, een madonnabeeld uit de 14e eeuw en een calvarie met laat-gotische beelden van Maria en Johannes uit ca. 1500.

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg, Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Orgel

In 1840 plaatste van Dinter (Tegelen) in deze kerk een orgel, dat in 1895 (?)  vervangen werd door een harmonium. (zie ook r.k.kerk te Margraten)

 

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Wandelingen langs heilige huizen in de gemeente Valkenburg

Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius
Mauritius