HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Pius X

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Dekenaat/kerkverband: Schinnen
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Schinveld
Gemeente: Beekdaelen
 
Adres: Margrietstraat 14
Postcode: 6451 HK
 
Kadastrale gegevens: Schinveld B 5720
Bouwpastoor/bouwpredikant: L. Lankohr
 
Huidig gebruik: Gesloopt!!

Foto: J. Sonneveld, augustus 1991

Ruimtelijke context

De Pius X kerk stond midden in de Bloemenwijk, maar niet op een markant punt in het landschap en zonder landmarkfunctie.

Type

De niet-georiënteerde zaalkerk bestond uit een houten noodgebouw onder een zadeldak, waarbij op een later tijdstip het hout door gemetselde muren werd vervangen. Tevens werd toen een fronttoren geplaatst.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

In Schinveld was de moederparochiekerk te klein geworden en rond 1950 werden plannen gemaakt om tot grote uitbreiding van de H. Eligiuskerk over te gaan. Swinkels was aangezocht om de tekeningen te maken en het lag in de bedoeling om een nieuwe sacristie, twee zijkapellen en een doopkapel te gaan bouwen. Maar inmiddels was aan de zuid-oostzijde van het dorp op de Bouwberg een nieuwbouwwijk, de latere Bloemenwijk, aan het ontstaan. Daar was een comité actief, dat een eigen rectoraat wenste voor deze wijk, omdat de afstand naar de Eligiuskerk te groot werd gevonden. Zelfs werd een ‘Stichting Pius X’ in het leven geroepen, die zich bezighield met het verkrijgen van fondsen voor de bouw van een kerk. Pastoor L. Lanckohr zag geen mogelijkheden om beide wensen te verwezenlijken en in 1955 werd in overleg met het bisdom besloten, de Eligiuskerk beperkt te vergroten en in Bouwberg een hulpkerk te bouwen.

In Haarlem werd een noodkerk gekocht, dat bestond uit een houten frame met hardboardplaten op een gemetseld fundament. Aannemingsbedrijf J.P.A. Nelissen bouwde de kerk voor 45.290 gulden en op 21 oktober 1956 werd de kerk ingezegend door deken E. Beel.

Veranderingen

In 1977 brak een brand uit, waarbij de beide sacristieën en het priesterkoor zwaar beschadigd raakten.Vrijwilligers herstelden zoveel mogelijk de schade, maar mooi werd het natuurlijk niet. Toen daarbij de levensduur van het houtwerk eveneens ten einde bleek te lopen, werd in 1982 besloten om het gebouw te voorzien van gemetselde muren. Architect H.A.M. Beckers uit Amstenrade maakte het ontwerp en J.J. Peters Schinveld B.V. voerde de bouw uit voor 54.333 gulden. Hierbij kreeg de kerk een kleine fronttoren. Slechts één sacristie bleef gehandhaafd. Toen in 1999 pastoor Adema naast Schinveld ook de H. Clemensparochie in Merkelbeek kreeg te bedienen, bleef er voor hem geen tijd over om ook in de hulpkerk missen te lezen. Als gevolg hiervan werd de hulpkerk gesloten. In 2000 werd de grond verkocht en de kerk gesloopt.

Exterieur en interieur

De bakstenen zaalkerk met fronttoren stond onder een zadeldak. De toren stond voor de helft in de kerk en fungeerde als ingang. Tevens waren vierkante galmgaten aanwezig voor de klok. Het geheel werd afgedekt met een tentdak. In de gevelmuren waren spaarvelden aangebracht. De kerk was bereikbaar door trappen. De zijgevels waren doorbroken met vierkante ramen. Aan de rechterzijde van de kerk stond de sacristie met een tochtportaal, dat door een trap bereikt kon worden. Aan de koorzijde was de kerk afgesloten door een puntgevel, die met twee vierkante ramen was doorbroken. In de kerk stond een axiaal bankenplan.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Pius X
Pius X