HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 11-07-2024

Foto: september 2005. Linkerraam: op de boeg van een schip staat een priester met een monstrans. Onder het schip staan twee mannen afgebeeld.

Rechterraam: Onderaan zijn diverse naar bovengewende mensen afgebeeld. Daarboven zijn zeven omgekeerde kaarsen afgebeeld.

In twee rondboogramen in het schip. Behoefde niet verwijderd te worden vanwege de aan de Schipperskerk verbonden thematiek, in dit geval als verzetsmonument. De op het linkervenster afgebeelde mannen zijn Kees Zwaars en Tonny Kersten, die in 1944 de sluis openzetten, zodat de berghaven en dit gedeelte van het Julianankanaal droog kwamen te staan. Hierdoor werden de schepen in de berghaven niet opgeblazen, terwijl in de rest van Limburg de schepen wel tot zinken werden gebracht. Daarom is het eerste raam de eerste bevrijding. De tweede en de derde bevrijding staan verbeeld in het rechterraam en hebben betrekking op de komst van de H. Geest en de oproep tot het Laatste Oordeel. Deze laatste twee zijn mede geïnspireerd op het gegeven, dat de beide mannen zijn verdronken.