HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 11-07-2024

Christus' Hemelvaart (Vrangendael)

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Christus' Hemelvaart en H. Jozef (Vrangendael en Stadbroek)
Dekenaat/kerkverband: Sittard
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Sittard
Gemeente: Sittard-Geleen
Wijk: Vrangendael
 
Adres: Hemelsley 240
Postcode: 6137 BV
Coördinaten: x: 189985, y: 334537
 
Rijksmonumentennummer: 422863 Code: 6137BV-00240-01
Kadastrale gegevens: Sittard H 477
Bouwpastoor/bouwpredikant: R. Salemans
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 

Foto: oktober 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

R.K. kerk Christus Hemelvaart, VANWEGE het eenklaviersorgel, ca 1750, gemaakt door P. Assendelft. (Datum: 16-06-1992).

 

Ruimtelijke context

 

Achter de kerk staat een schooltje. Voor de kerk zijn plantsoenen en grasveldjes. Tegenover de kerk liggen winkels. De overige bebouwing bestaat uit flats en een eengezinswoningen.

Type

In de breedte gebouwde, georiënteerde, bakstenen zaalkerk op zeshoekig grondplan. Boven het priesterkoor verheft zich een betonnen, opengewerkte klokkentoren. De kerk heeft een centraal stoelenplan.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

Op 15 december 1962 werd een afgedankte houten werkkeet door de deken van Sittard ingezegend als noodkerk. Het was een gebouw op rechthoekig grondplan, dat voorzien was van een zadeldak. Door de bouw van nieuwe woningen groeide de parochie en werd de noodkerk te klein. De parochiegemeenschap kon derhalve ’s zondags terecht in het gemeenschapsgebouw van de gereformeerde kerk te Sittard.

Huidige kerk

In september 1963 had architectenbureau Swinkels en Salemans de eerste tekeningen gereed. Dit plan werd op 24 september 1963 door de WGA goedgekeurd. De plannen vertonen grote overeenkomst met de kerken O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Voerendaal en De Goede Herder te Weert, die eveneens door Swinkels en Salemans zijn ontworpen. Bouwpastoor Salemans wenste schoonheid, soberheid en bruikbaarheid te combineren. De parochianen moesten zich, verenigd rond het altaar, thuis voelen in de kerk. Om de kerkzaal ook voor andere doeleinden te gebruiken werden er stoelen geplaatst en geen banken en evenmin een communiebank. Tot 1975, toen het gemeenschapshuis in gebruik genomen werd, vonden er allerlei activiteiten in de kerk plaats. De dagkapel daarentegen had een zuiver sacrale functie. Zij is ook als enige geconsacreerd en daar staat ook het tabernakel. Biechtstoelen ontbraken. In plaats daarvan waren er biechtkamers. In de zomer van 1964 werd de kerk uitgezet. De eerste steen werd gelegd op 25 oktober 1964. Deken Höppener zegende de kerk in op 4 juli 1965.

Veranderingen

De biechtkamers zijn in gebruik als opslag- en reproruimte. De doopvont die aanvankelijk achter in de kerk stond, is op enig moment op het liturgisch centrum geplaatst.

Exterieur

Foto: oktober 2007

De hoofdingang en de twee zij-ingangen van deze zeshoekige zaalkerk liggen in drie uit gesintelde baksteen opgetrokken, blinde westgevels. De ingangen worden gemarkeerd door schilderingen, die aangebracht zijn op multiplex platen, boven de portalen. De deuren zelf zijn van hout en glas. Aan de zijkant van de kerk liggen nogmaals twee zij-ingangen. De westpartij van de kerk wordt afgedekt met een plat dak. De kerkzaal steekt daarboven uit en heeft aan de westzijde een doorlopende lichtstraat met daarboven een lijst van uitgewassen beton. De kerkzaal heeft eveneens een plat dak. Achter de kerk staat een trapeziumvormige betonnen, opengewerkte klokkentoren, die bekroond wordt met een kruis.

Interieur

Achter de ingangsdeuren liggen tochtportalen. Glazen deuren sluiten de doorgang naar de kerkzaal af. De middeningang ligt tegenover het vieringaltaar. Vanuit het middenportaal zijn het parochiekantoortje (links) en de sacristie (rechts) te betreden. De muren van het portaal zijn in gele baksteen uitgevoerd die in wild verband is gemetseld en platvol gevoegd. De binnenmuren van de kerkzaal zijn op dezelfde wijze uitgevoerd. De plafonds van de portalen zijn betimmerd met houtwolcementplaten. Op de vloeren ligt Noorse leisteen. Over de gehele breedte van de kerkzaal loopt een pad, dat van de kerk wordt gescheiden door een reeks betonnen kolommen. De kerkvloer is voorzien van linoleum. De kerk heeft een vlak houten plafond. De stoelen staan in vier blokken opgesteld richting het liturgisch centrum, dat zich in fasen tot vier treden boven het vloerniveau van het schip verheft. De vensters in de voorgevel van de klokkentoren zorgen voor een indirecte verlichting van de witgepleisterde altaarruimte. Op het liturgische centrum staan een houten vieringaltaar en een verplaatsbaar keramiek doopvont. Een tabernakel ontbreekt. De dag- annex sacramentskapel is een rechthoekige ruimte, die voorzien is van enige lichtkoepels. Tegen de achterwand staat op een hardstenen sokkel het tabernakel.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

Orgel

Sedert 1970 beschikt deze kerk over het in 1769 door Assendelft voor het klooster van de zusters Augustinessen te Deursen gebouwde positief, dat van 1955 tot 1970 dienst had gedaan in de r.k.kerk te Gennep; sterk gewijzigd door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen)

 

                               Manuaal                                                                                             

                               Gamba D 8’                           Kwint B 2 2/3’                      Cornet D III

                               Bourdon 8’                           Octaaf 2’                               Kromhoorn B 8’

                               Prestant 4’                            Mixtuur III                            Regaal D 8’

                               Fluit 4’                                  

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Het van Assendelft orgel is in 2011 door Verschueren gerestaureerd. Voor de recente gegevens zie de site van deze kerk. Bron: Jo Canten, Sittard.

Non-figuratief. Op het priesterkoor.

In de dagkapel.

 
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)
Christus' Hemelvaart (Vrangendael)