HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Soort gebouw: Kapel en andere religieuze monumentjes
Plaats: Sittard
Gemeente: Sittard-Geleen
Wijk: Kollenberg
 
Adres: Kollenberg ong.
Postcode: 6130 AA
Coördinaten: x: 189484 / 189372, y: 333508 / 333696
 
Rijksmonumentennummer: 33749 , 521611 en 521612
Kadastrale gegevens: Sittard G/1219 en G/68
 
Huidig gebruik: Kapel

Exterieur vanaf de Kapellerweg. Foto: april 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

KAPEL van de H. Rosa. Barok gebouwtje uit 1675 van baksteen en mergel; een ingangspartij met Ionische pilasterkapitelen en boven de driezijdige sluiting een open klokketorentje. Altaar en antependium, XVIII. (Datum: 19-07-1967).

De kapel is gelegen op de hoek Kollenberger- en Kapellerweg (Dld).

Informatie

Foto:  september 2019

Voorzijde van de Rosakapel. Foto: augustus 2022

Zie ook: Kapellen en Kruisen nr 48 oktober 2010 pag 12-13

Interieur

Foto: april 2006

Voetvallen (nummer 521611)

Inleiding 

Foto: september 2019

ZEVEN VOETVALLEN, 1907-1925, in lineair verband in de noordberm van de Kollenberg, op de helling tussen de Felix Ruttenlaan en de St.Rosakapel aan de Kapellerweg. Vier voetvallen dateren uit 1907, drie uit 1925. Zij werden geplaatst ter vervanging van de uit 1800 daterende voetvallen. De drie voetvallen uit 1925 werden gerealiseerd in het kader van het 250-jarige bestaan van de St.Rosakapel.

 Voetval VII. Foto: april 2006


Omschrijving

De zeven voetvallen zijn gebouwd in de vorm van wegkapelletjes. Getrapte betonnen basementen, waarop een optrek van rode verblendsteen, gemetseld in kruisverband. Enkele voetvallen hebben een hardstenen plint. Groen en rood geglazuurde profiellijsten op de gevelhoeken en in de nislijsten. De onderbouwen, voorzien van gevelstenen met opschrift, worden van de bovenbouwen gescheiden door een hardstenen cq. betonnen waterlijst. De enigszins terugliggende bovenbouwen, voorzien van geboogde nislijsten met een hardstenen dorpel, lopen uit in een uitkragende tuitgevel met hardstenen cq. betonnen afdekking en een nokkruis. In de nissen stucreliëfs achter traliewerk. De achtergevels zijn geheel gepleisterd. De gevelstenen zijn achtereenvolgens voorzien van de volgende opschriften: "I Voetval. Jezus in den Hof van Gethsemanie. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925"; "II Voetval. Jezus voor Caiphas. Uit dankbaarheid F.S.E. 1 6 25"; "III Voetval. Jezus voor Pilatus"; "IV Voetval. Jezus wordt wreedelijk gegeeseld"; "Ve Voetval. Jezus beklimt den Calvarieberg. Geschonken door H. Dieteren-Rutten Bergerweg Sittard. 1907"; "VI Voetval. Christus sterft aan het kruis. Vereerder v d H.Rosa"; "VII Voetval. Jezus wordt in het Graf gelegd. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925".


Waardering

De voetvallen langs de Kollenberg zijn van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de esthetiek, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De voetvallen zijn vanwege hun situering verbonden met de ontwikkeling cq. uitbreiding van Sittard, zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk Kollenberg en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met het ter plaatse hellende landschap. De voetvallen verkeren in een gave architectonische staat en zijn van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Bovendien beschikken de voetvallen over een grote typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De voetvallen zijn van algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (Datum: 19-03-2001).

Hof van Olijven (nummer 521612)

Foto: september 2019

Inleiding 

Zogenaamde HOF VAN OLIJVEN, XXa, verhoogd gesitueerd in de zuidberm van de Kollenberg, op de helling tussen de Felix Ruttenlaan en de zeventiende eeuwse St.Rosakapel aan de Kapellerweg.

   

Foto: april 2006. De 12 lindebomen rondom symboliseren de 12 apostelen. Anno 2019 zijn deze lindebomen vervangen door jongere exemplaren.

Omschrijving

Bouwkundige voorstelling van de Hof van Olijven, in de vorm van een grot in imitatie-rustica, opgetrokken in grove onregelmatig gevormde baksteen en kunststeen, verstevigd door ijzeren gewelfprofielen en voorzien van een blinde bakstenen achterwand. In de grot twee beelden, voorstellende de knielende Jezus voor een engel met beker. Deze beelden dateren uit 1968 en werden vervaardigd door G. Kastelijn te Sittard. De grotopening is afgesloten middels een smeedijzeren hekwerk. Vóór de grot een grotendeels door lage, ronde bakstenen muren omgeven hofje, bedekt met witte kiezel en voorzien van zitbanken. De bakstenen muren hebben ezelsruggen en steunberen. Op deze muren zijn smeedijzeren hekwerken geplaatst. Het hofje is, vanwege de situering op een verhoging, bereikbaar via elf traptreden. Het geheel wordt omgeven door wilgen.

Foto: april 2006. De boom is een Gleditzia (valse Christusdoorn) waarvan de doornen van doornen kroon gemaakt zouden zijn.


Waardering

De Hof van Olijven langs de Kollenberg is van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het materiaalgebruik. De Hof is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling cq. uitbreiding van de Sittard, is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk Kollenberg en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met het hellende landschap. De Hof van Olijven verkeert in een redelijk gave staat en is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de directe omgeving. Bovendien beschikt de Hof over een zeer grote typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De Hof van Olijven is van algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (Datum: 19-03-2001).

Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven
Rosakapel, zeven voetvallen, hof van Olijven