HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Remigius

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Remigius
Dekenaat/kerkverband: Gulpen
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Slenaken
Gemeente: Gulpen-Wittem
 
Adres: Grensweg 3
Postcode: 6277 NA
Coördinaten: x: 188515, y: 308775
 
Rijksmonumentennummer: 39266 Code: 6277 NA-00003-01
Kadastrale gegevens: Slenaken B 2711
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: augustus 2005

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

R.K. KERK, gebouwd in 1793 door de Brusselse architect Wincqs, bestaande uit een westtoren, een driebeukige halleschip en een driezijdig gesloten koor. Communiebank, XVIII D; preekstoel, XVIII D, twee herenbanken, 1794, en twee biechtstoelen, XVIII. Op het kerkhof grafkruisen uit 1616, 1637 en 1638. (Datum: 10-05-1966).

Ruimtelijke context

De kerk van St. Remigius ligt aan de rand van het dorp, op een uitloper van een heuvel aan de zuidoostkant langs de weg naar België. Voor de kerk ligt een een ommuurd met bomen beplant grasveld met graven. Aan de noordkant liggen graven tussen rode kiezel.

Locatie

Foto: Wim Koops

Type

Driebeukige hallenkerk met een driezijdig gesloten koor en een ingebouwde westtoren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De kerk is noordnoordoost geörienteerd.

Bouwgeschiedenis

In de 14e eeuw werd in Slenaken een kapel gesticht die was toegewijd aan de H. Remigius. Sinds 1575 werd de kapel bediend door de Sepulchrijnen van Hoogcruts. In 1676 werd Slenaken als parochie afgesplitst van de moederkerk in St. Maartensvoeren (België). Tegen een vermoedelijk 16e eeuwse kapel kwam in 1783 het huidige koor tot stand. Het huidige schip met westtoren is gebouwd in 1792-'93 naar een ontwerp van de architect Wincqs op de plaatst van de oude kapel. Uit bouwtijd stammen de onderbouwen van de altaren, de communiebank, de biechtstoelen en een eiken sacristiekast. De doopvont is van Naamse steen. De gebrandschilderde ramen zijn uit 1911.

Exterieur

Noordzijde. Foto: augustus 2005

Absis en doopkapel tegen het schip. Foto: augustus 2005

De kerk heeft een hallenschip met smallere zijbeuken, die doorlopen langs de westtoren. Het koor is driezijdig gesloten en wordt geflankeerd door een doopkapel aan de noordzijde en een sacristie aan de zuidzijde. Deze sacristie is recent vergroot.

De kerk is opgetrokken uit baksteen met hoekblokken van mergel en plinten van Naamse steen. De plinten van het koor zijn van regelmatige breuksteen. Voor onderdorpels, plintblokken, imposten en sluitstenen in de rondboogvensters is weer Naamse steen gebruikt. Onder de daklijsten zijn er friezen met consoles van Naamse steen.

Het gebouw heeft leien daken. Het dak van het hallenschip is aan de oostzijde afgesloten door een puntgevel. Aan beide kanten van de toren heeft het de vorm van een schilddak. Het koordak is naar de kanten doorgetrokken over de sacristie en de doopkapel. De toren heeft een achtzijdige ingesnoerde spits en een omstraald kruis. In de tweede geleding aan de westkant van de toren bevindt zich een rondboogvenster met een boogomlijsting met sluitstenen van Naamse steen. Dit venster was oorspronkelijk rond, zoals nu nog de vensters aan weerszijden van de toren. De onderzijde van dit venster is gebruikt bij de omlijsting van de ingang.

Het kerkhof bevat enkele 17e-eeuwse hardstenen grafkruisen en enkele 19e-eeuwse gietijzeren exemplaren.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: oktober 2007

Zicht op de zangtribune. Foto: oktober 2007

Het interieur wordt gedekt door een tongewelf in het middenschip, koofplafonds van stuc in de zijbeuken en een gedrukt spiegelgewelf met gepaneelde ribben in het koor. Middenschip en zijbeuken worden gescheiden door toskaanse zuilen en langs de zijwanden zijn pilasters aangebracht. De laat-18e-eeuwse onderbouw van hoofdaltaar en zijaltaren is ontworpen door de architect, Wincqs en vervaardigd in atelier Dumont. Het tabernakel en retabel van het hoofdaltaar zijn vervangen door neo-gotische exemplaren. Tot de inventaris behoren verder een beeld van Madonna op de maansikkel (ca. 1500), Jezuskind (nieuw), twee dubbele koorbanken (ca. 1700), een communiebank en twee biechtstoelen vervaardigd door Laurent George (1792-'93) en een preekstoel uit 1893. De glas-in-loodramen zijn uit 1911 en in de doopkapel uit 1886.

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg, Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Limburg /Zuid-Limburg. Hierin is de kerk van Slenaken met zijn kunstschatten zeer uitgebreid beschreven.

Zie verder ook: http://www.rijckheyt.nl/sjablonen/rijckheyt/pagina.asp?subsite=100&pagina=394

Orgel

                Hoofdwerk                            Positief                                  Pedaal

                Bourdon 8’                            Bourdon 8’                            Soubasse 16’

                Prestant 4’                            Flûte 4’

                Nasard 3’                            Quinte 2’

                Doublette 2’                         Cornet III

                Fourniture II-III

                Cromorne 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Glas-in-lood: In het schip bevinden zich acht glas-in-loodramen uit 1911 met afbeeeldingen van steeds twee heiligen. Zie ook: Beschrijving en Afbeeldingen

 
 
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius
Remigius