HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Rochus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: De parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld
Dekenaat/kerkverband: Venlo
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Steijl
Gemeente: Venlo
 
Adres: Rozenstraat 18
Postcode: 5935 AN
Coördinaten: x: 206373, y: 371832
 
Rijksmonumentennummer: 34985 code 5935AN-00018-01
Kadastrale gegevens: Tegelen A/6477
Bouwpastoor/bouwpredikant: Rector Windhausen
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Aan de eredienst onttrokken

Foto: Sander van Daal, 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

De rectoraatskerk vanwege de zich daarin bevindende houten beelden van de H. Rochus (XVII) en H. Sebastiaan (plm 1600). (Datum: 21-01-1970).

Ruimtelijke context

De kerk staat buiten de oude dorpskern.

Type

Driebeukige kerk met terzijde geplaatste toren.

Bouwgeschiedenis

Van oudsher was er in Steyl een kapel, toegewijd aan de heiligen Fabianus en Sebastianus. Deze was in de 19e eeuw erg bouwvallig geworden en was bovendien te klein. In 1866 werd derhalve een nieuwe kerk gebouwd naar plannen van Carl Weber. De toren werd in 1874 gebouwd. Inmiddels was Steyl in 1871 tot rectoraat verheven. Deze is afgebroken omdat ze door het missiehuis ingebouwd was geraakt. In 1929 werd een nieuwe kerk gebouwd door F. Stoks, die was aangezocht door rector Windhausen, de later held-martelaar van Buchenwald. In 1934 werd Steyl tot parochie verheven. Op 28-10-2011 is de kerk aan de eredienst onttrokken en zijn er reële plannen om er het Schutterijmuseum te vestigen dat eerder in een van de kloosters van Steyl gehuisvest was.

Exterieur

Voorzijde met toren. Foto: Sander van Daal, 2007

Apsiszijde. Foto: Sander van Daal, 2007

Interieur

Tot de inventaris behoren een oud St.-Rochusbeeld uit de 17e eeuw en nog ouder beeld van St.-Sebastiaan uit circa 1600.

Bronnen: Monumenten in Nederland: Limburg / Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en De verwoeste kerken van Limburg / A. Van Rijswijck, pr.

Orgel

Blijkens het 'Aardrijkskundig woordenboek' van van der Aa was deze 'kapel' in 1847 nog 'zonder orgel'. Het in 1944 aanwezige orgel werd in genoemd jaar beschadigd. Aanvankelijk plaatsten Gebr. Vermeulen (Weert) in 1946 een nieuw tweemanuaals orgel. Sedert 1991 beschikt de kerk over het in 1957 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) voor de kerk van de H.H.Harten te ’s-Hertogenbosch gebouwde tweemanuaals orgel.

Hoofdwerk                  Positief                        Pedaal

Prestant 8’                  Tolkaan 8’                   Subbas 16’

Roerfluit 8’                   Holpijp 8’                    Octaafbas 8’

Octaaf 4’                     Zing.prestant 4’          Gedektbas 8’

Kwint 2 2/3’                 Fluit 2’                        Koraalbas 4’

Octaaf 2’                     Sesquialter II

Mixtuur III-IV

Trompet 8’

Bron : G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus
Rochus