HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Klooster Minderbroeders Conventuelen (voormalig)

 
Soort gebouw: Voormalig klooster
Plaats: Urmond
Gemeente: Stein
 
Huidig gebruik: Gesloopt

Bron: Urmondse Monumentenstichting

Bouwgeschiedenis

De kerk en klooster van de Minderbroeders Conventuelen in Urmond.

Omstreeks 1844 keerde de orde van de Minderbroeders Conventuelen, na te zijn verdreven geweest tijdens de Franse Revolutie, terug in België.

In 1854 was de Orde van plan ook in Nederlands Limburg een noviciaat te vestigen. De toenmalige pastoor van Urmond, pastoor van der Heijden, deed aan de overste van de Orde in Halle, het idee aan de hand om het leegstaand Redershuis op de Bath te Urmond als klooster te gaan gebruiken. Mgr. Paredis, toenmalig Bisschop van Roermond, gaf verlof om in Urmond een klooster der Conventuelen, met een voor de gelovigen toegankelijk kerk, te stichten.

In 1857 was het klooster gereed en een jaar later werd begonnen met het bouwen van een kerk aansluitend aan de kloostervleugel. Tot op dat moment diende een schuur als kloosterkerk. De eerste steen van de fundamenten werd op 4 oktober 1858 gelegd door pastoor van der Heijden. Op 2 februari 1859 vond de eerste steenlegging voor de kerk plaats en reeds op 15 maart 1859 werd de schuur afgebroken. Op 2 februari 1860 werd de kerk definitief in gebruik genomen. In de tussentijd werd de kerk van de parochie H. Martinus van Urmond (de huidige Terpkerk) door de paters gebruik.

Ten gevolge van de steenkoolwinning in de eerste helft van de vorige eeuw vonden in Urmond ernstige verzakkingen plaats. Het oude gedeelte van het dorp inclusief het klooster kwam steeds lager te liggen ten opzichte van de Maas. Geregeld stonden huizen en klooster en kerk onder water.

Foto: Urmondse Monumentenstichting

Uiteindelijk werd de toestand onhoudbaar en werd besloten tot de bouw van een nieuw klooster met seminarie en kapel in Urmond – Oost.

Op 26 augustus 1956 werd de eerste steen van dit klooster, met klein seminarie, en kapel gezegend en ingemetseld. De inscriptie van deze steen luidde: H. JOZEF, STEUN UW HUIS EN DAT VAN CHRISTUS ONZE KONING.

Op 15 maart 1958 werd het klooster en kerk ingezegend. Bij bisschoppelijk besluit ontstond in Urmond – Oost officieel het rectoraat toegewijd aan St. Antonius van Padua. Als rectoraatskerk diende de kapel van het nieuwe klooster en seminarie van de paters Minderbroeders Conventuelen. Reeds in 1970 werd het klooster opgeheven en uit economische overwegingen verkocht.

Het oude klooster werd in 1958, precies 100 jaar na de ingebruikname, afgebroken.

Klooster kort voor de afbraak

Interieur

Tekst en foto's: Urmondse Monumentenstichting. Secretariaat: Raadhuisstraat 21, 6129 CA  Urmond

Orgel

Het in 1862/1874 door Pereboom & Leijser (Maastricht) voor deze kerk gebouwde orgel bevindt zich sedert 1972 in sterk gewijzigde vorm en opzet in de kerk van Neviges (D)

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Klooster Minderbroeders Conventuelen (voormalig)
Klooster Minderbroeders Conventuelen (voormalig)
Klooster Minderbroeders Conventuelen (voormalig)
Klooster Minderbroeders Conventuelen (voormalig)