HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 29-01-2024

Camillianenklooster, kapel en tuin

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Soort gebouw: Voormalig kloostercomplex
Plaats: Vaals
Gemeente: Vaals
 
Adres: Eschberg 5 en 7
Postcode: 6291 NK
Coördinaten: x: 198553, y: 309012
 
Rijksmonumentennummer: 36701 code 6291NK-00005-01 en 491833 code 6291NK-00007-01
Kadastrale gegevens: Vaals A/9069 en A 9417
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: In 2007 aan de eredienst onttrokken, nu onderdeel museum Vaals

Foto: januari 2006

Locatie

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

 

Neo-romaanse KLOOSTERKAPEL, in 1908 gebouwd voor de Paters Camillianen. De kapel is een aanbouw van het landhuis de Esch, XVIII, dat als klooster werd ingericht. Dit landhuis is rijksbeschermd.

Omschrijving

Absis. Foto: januari 2006

Kloosterkapel van één bouwlaag op kruisvormige plattegrond, gesitueerd in lengterichting ten opzichte van een sterk hellende straatweg. Gedekt door een zadeldak met muldenpannen, verzonken tussen met zink beklede kopgevels en een scheimuur; een geheel zinken dakruiter met rondboogvormige galmgaten, galmborden en windvaan. Verlaagde absis en straalkapellen onder schilddaken met nokpionnen en leien in Rijndekking. De kapel heeft aan de straat- en binnenplaatszijde vrijwel identieke gevels. Bakstenen gevels op een rode licht geprofileerde plint, uitlopend in rode lisenen en rondboogfriezen. Keramische dorpel- en profielstenen. De gevelvelden tussen de lisenen bevatten telkens een rondboogvormige vensternis, uitgevoerd in bruine baksteen, waarin gekoppelde rondboogvormige glas-in-lood vensters met bakstenen tussenzuilen. Trapsgewijs uitgemetselde kroonlijst onder de bakgoten. Gemetselde kruisornamenten in de kruisarmen en de kopgevel van het schip. Rond glas-in-lood venster met kruisvormige geleding boven de absis. Het risalerende rondboogvormige voorportaal - met getrapte rondbogen op bakstenen zuiltjes en een gepleisterd vulstuk met Christusfiguur - loopt uit in een topgevel met schouderstukken en heeft twee gekoppelde rechthoekige houten toegangsdeuren met smeedijzeren beslag, gescheiden door een zuilvormige tussenstijl.

Sober INTERIEUR met kruisgewelven, waarin diverse na-oorlogse onderdelen. (Daaronder schilderingen van Frans Griesenbrock en glas-in-loodramen.)

Zicht op het priesterkoor met schildering van Frans Griesenbrock. Foto: november 2009

Zicht op de zangtribune. Foto: november 2009

Het verbindingsvolume tussen kapel en landhuis heeft een mansardedak met muldenpannen, leien in Rijndekking en grote zinken dakkapel.

Waardering

De kloosterkapel van de Camillianen is van cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het bouwwerk is vanwege de stijl, de esthetische kwaliteit, het materiaalgebruik en de stijlgebonden ornamentiek van regionale architectuurhistorische waarde. De kapel is vanwege de situering van belang voor het aanzien van de streek, beschikt over architectonische gaafheid en is redelijk zeldzaam. (Datum: 15-01-1996).

Verdere geschiedenis

In 2007 werd de kapel aan de eredienst onttrokken. Nu is er het museum Vaals in gevestigd.

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg (voormalig klooster)

Huis de Esch, voormalig klooster van de Camillianen. Foto: november 2009

Buitenhuis, XVIII, van baksteen met verdieping en mansardedak. Zeer brede voorgevel in het midden voorzien van een verhoogde partij met fronton; de ingang in het midden met een gebeeldhouwde omlijsting, waarboven zich een smeedijzeren balcon bevindt. Segmentboogomlijstingen van Naamse steen. Dakkapellen. (Datum: 23-01-1967).

Geschiedenis

Huis de Esch werd in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd als gesloten hoeve voor Laurenz Mefferdatis. Na aankoop door Jacob Kuhnen kreeg het huis in 1776 het huidige classicistische aanzicht naar plannen van Joseph Moretti. In 1897 werd het een klooster van de paters Camillianen. Een tijd lang werden hier ook gehandicapte kinderen verzorgd.

Klooster met aansluiting aan de later gebouwde kapel. Foto: november 2009

Naast het klooster ligt de kloostertuin met heiligenbeelden, Mariagrot, kapel en kruisweg. Foto december 2011

Blikvanger is een door Hugo Kaagman in 2014 beschilderd H. Hartbeeld. Foto: augustus 2021

Orgel

In 1888 plaatste Kruse v.h. Hardorf in deze kapel een eenmanuaals orgel; het front is nadien gewijzigd.

 

                               Manuaal                                                                              Pedaal

                               Prestant 8’                            Octaaf 4’                                Bourdon 16’

                               Holpijp 8’                               Fluit 4’                                   Octaafbas 8’

                               Viola di Gamba 8’                  Octaaf 2’

                               Voix celeste 8’                      Mixtuur III

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

 

Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin
Camillianenklooster, kapel en tuin