HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Andreas

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Federatie Velden-Arcen-Lomm (H. Andreas)
Dekenaat/kerkverband: Venlo
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Velden
Gemeente: Venlo
 
Adres: Markt 21
Postcode: 5941 GA
Coördinaten: x: 209005, y: 380879
 
Rijksmonumentennummer: 8275 Code: 5941GA-00021-01
Kadastrale gegevens: Arcen en Velden C 7586
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

De kerk van Velden vanaf het kerkhof in Grubbenvorst. Foto: Sander van Daal, juli 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentendienst

De Andreaskerk vanwege uit de 30er jaren twee barokke altaren, XVIII. Houten beelden: H. Maria, 1700. H. Sebastiaan 1700. H. Jacobus Major XVIIIe eeuw. H. Andreas XIXe eeuw. Sacristiekast XVIIe eeuw. Aan de oostzijde van de kerk nabij de uitbouw van de kapel een wit natuurstenen herdenkingskruis uit 1632 met inscriptie (datum: 19-02-1969).

Type

Neogotische, driebeukige kerk met een driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van vier geledingen met ingesnoerde spits.

Bouwgeschiedenis

Foto: Thomas Joosten, september 2007

De uit mergel opgetrokken toren van oude kerk van Velden dateerde uit ca. 1300, het priesterkoor uit 1509 en de beuken uit 1857. Deze kerk werd in 1933 afgebroken. De nieuwe kerk werd gebouwd in 1933-'34 door Jules Kayser.  Ze werd op 15 juli 1934 in gebruik genomen en op 15 juli 1936 geconsacreerd. In 1945 werd de toren opgeblazen en werd de rest van de kerk zwaar beschadigd. Herstel vond plaats in 1946-'47. De toren werd pas in 1955 opnieuw opgebouwd maar dan een geleding hoger.

Exterieur

Foto: Thomas Joosten, september 2007

Foto: november 2018

Tegen de kerk staat een grafkruis uit 1632. In 1930 werd het H. Hartbeeld geplaatst.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: Sander van Daal, juli 2007

Tot de kerkinventaris behoren enkele beelden uit ca. 1700, twee barokke zijaltaren uit de 18e eeuw en een neogotische preekstoel van J. A. Oor uit 1862. Hoofdaltaar en communiebanken dateren uit 1894. (Zie ook redengevende omschrijving).

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg, Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Orgel

Blijkens het “Aardrijkskundig woordenboek” van van der Aa was deze kerk in 1848 “van een orgel voorzien”; vermoedelijk een 18e eeuws instrument; het in 1937 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) geplaatste nieuwe orgel werd in 1948 door de bouwer hersteld en op onderdelen gewijzigd.

hoofdwerk                            zwelwerk                                pedaal

 

Bourdon D 16’                       Vioolprestant 8’                    Subbas 16’

Prestant 8’                            Baarpijp 8’                            Octaafbas 8’

Openfluit 8’                           Prestant 4’                            Prestant 4’

Nachthoorn 8’                       Dwarsfluit 4’                          Bazuin 16’

Octaaf 4’                               Blokfluit 2’

Echofluit 4’                           Sesquialter II

Doublette 2’                         Kl.mixtuur III

Mixtuur IV-V                          Hobo 8’

Trompet 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas