HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Antonius Abt

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Antonius Abt
Dekenaat/kerkverband: Gennep: opgeheven, nu Venray
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Ven-Zelderheide
Gemeente: Gennep
 
Adres: Venseweg 1
Postcode: 6595 MV
 
Kadastrale gegevens: Otterssum E 1790
Bouwpastoor/bouwpredikant: N.H.J. Naus
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: augustus 2007

Ruimtelijke context

De Antoniuskerk ligt met basisschool ‘De Vonder’ en het kerkhof op een door straten omgeven perceel. Tussen de Kleefseweg en de kerk ligt een weiland. Hier loopt ook de Spiekerbeek. Aan de zuidzijde van de kerk liggen parkeerhavens. Het kerkhof en plantsoenen met bomen omgeven de kerk. De bebouwing bij de kerk bestaat voor een gering deel uit woningen uit de jaren vijftig, waaronder de pastorie. Het merendeel van de particuliere woningen stamt uit de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw.

Type

Georiënteerde bakstenen zaalkerk met tegen de zuidgevel een smalle zijbeuk. Een toren ontbreekt. De banken zijn axiaal opgesteld.

Bouwgeschiedenis

Voorgangsters

Een directe voorgangster heeft de kerk van Ven niet. Wel is er sedert 1468 sprake van een Sint-Antonius Abtkapel, die bediend werd door een kapelaan van de parochiekerk te Ottersum, die er eenmaal per week de mis las. Vanaf september 1944 werd er ook ’s zondags de mis gelezen. In 1947 werd het rectoraat H. Antonius Abt opgericht. Kapelaan N.H.J. Naus van Ottersum werd de eerste rector. De oude Antoniuskapel bleef dienst doen als voorlopige kerk.

Huidige kerk

Na veel overleg over kon gestart worden met de bouw van een nieuwe kerk die op 12 juli 1953 in gebruik genomen kon worden.

Veranderingen

Vrijwel meteen na de ingebruikname zijn de twee grote rondbogen die de sacristie scheidden van het koor en tot dan toe met gordijnen waren afgesloten dichtgemetseld. Het altaar is waarschijnlijk in de jaren zestig naar voren geplaatst, waarna het tabernakel op een uit hardsteen opgetrokken altaartje in de absis is geplaatst. De ambo, die links op het koor stond, is verdwenen. De oude kerkbanken zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De doopkapel is veranderd in een opslagruimte. In het portaal is recent een toilet gebouwd.

Exterieur

Foto: augustus 2007

De Antoniuskerk is opgetrokken in rode baksteen die in staand verband met platvolle voegen is verwerkt. De hoofdingang ligt in een rechthoekig portaal, dat tegen de westgevel van de kerk staat. De dubbele toegangsdeur is gemaakt van hardhout. Boven de deur bevindt zich een betonnen latei, met daarboven een natuurstenen vlak, waarin met een donkerder steensoort een kruis is gevormd. Op dit stenen kruis is een ijzeren kruis gemonteerd. De topgevel wordt aan de onderzijde afgesloten met een rollaag. De topgevel zelf is van siermetselwerk voorzien. De hoeken van de topgevel zijn voorzien van natuurstenen blokken. Het zadeldak van het portaal is belegd met verbeterd Hollandse pannen in de kleuren blauw en oranje. Alle daken met uitzondering van de absis zijn op die wijze uitgevoerd. De noordzijde van het portaal heeft twee boven elkaar gelegen rondboogvensters. Rechts van het portaal is de voormalige doopkapel gesitueerd, die bouwkundig een geheel vormt met de zijbeuk die tegen de zuidgevel staat. De kapel heeft twee grote en twee kleinere rondboogvensters. De twee grote vensters liggen in een rechthoekig spaarveld. De hoek van de kapel is afgevlakt. De noordgevel is ritmisch geleed in zeven identieke spaarvelden die door lisenen van elkaar gescheiden zijn. De lisenen zijn onderling met korfbogen verbonden. De spaarvelden worden doorbroken door vijf rondboogvensters en twee rondvensters. Het schip heeft een zadeldak. Onder de bakgoot loopt een sierlijst met muizentandfries. Op de topgevel bij de absis staat een clocher-arcade. De absis staat tegen de oostgevel van de kerk en wordt doorbroken door twee rondboogvensters. Het dak is voorzien van een half kegeldak dat met koperen platen is gedekt. Tegen de zuidgevel staat de sacristie, die bereikbaar is via een deur in de oostgevel. De zuidgevel van de sacristie heeft een groot rondvenster. De sacristie ligt onder hetzelfde dak als de koorpartij. Op de hoek van sacristie en schip rijst een schoorsteen omhoog. Tegen de zuidgevel van de kerk staat een zijbeuk waarin een dubbele hardhouten deur is opgenomen, die als zij-ingang fungeert alsmede vier rondboogvensters. De zijbeuk heeft een lessenaardak. De lichtbeuk boven de zijbeuk heeft vijf spaarvelden tussen lisenen die eveneens met korfbogen verbonden zijn. Per spaarveld zijn twee rondboogvenstertjes aangebracht.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Zicht op de zangtribune

Het portaal is een rechthoekige ruimte met een vlakke zoldering. Rechts bevindt zich een toilet. Links een kast en achter een deur de trap die naar de zangtribune leidt. Een dubbele cassettedeur geeft toegang tot het schip van de kerk. Alle binnenwanden zijn uitgevoerd in schoon metselwerk in staand verband. Boven deze deur ligt de zangtribune die ongeveer een meter de kerk ingebouwd is en een houten balustrade heeft. Een groot korfboog overspant de tribune. Rechts van de ingang geeft een deur toegang tot de voormalige doopkapel, die inmiddels dienst doet als opslagruimte. Ter rechterzijde van het schip staat de zijbeuk, die niet meer is dan een processiegang. Vijf scheibogen bakenen schip en gang van elkaar af. Tegen de sluitmuur van de processiegang staat in een rondboognis een bakstenen zijaltaar. De vloer van schip en  processiegang bestaat uit lichtgrijze, gebakken tegeltjes. Rond de banken zijn banden met donkergrijze en zwarte vloertegels aangebracht. De kerk heeft een vlak plafond bestaande uit met hout beklede stalen of betonnen moerbalken, waartussen houten kepers liggen die witte platen dragen. De moerbalken rusten op betonnen consoles. De vensters zijn voorzien van helder glas-in-lood. De koorpartij is even breed als het schip. De houten communiebank markeert de overgang tussen beide delen van de kerk. Het koor, dat belegd is met leisteen, heeft twee rondvensters. Het vieringaltaar staat enige meters voor de viering. Het tabernakel staat op een klein altaartje in de absis. Rechts van het altaar staat de doopvont. De absis heeft een half koepelgewelf en is gebouwd in koppenverband. De absisramen zijn voorzien van non-figuratief, bont glas-in-lood. Vanaf het koor leidt een deur naar de sacristie. De kerk heeft een goede akoestiek.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

In 1966 plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in deze kerk een unit-orgel. Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Doopvont, Franse kalksteen, XXc. p de stam staan twee reliëfs: de doop van Christus in de Jordaan en de verspieders die een druiventros dragen. De achtzijdige bak heeft vier reliëfs: Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs, Mozes slaat water uit de rots, de ark van Noë en een crucifix. Het ronde roodkoperen deksel wordt bekroond door een ronde bol met daarop een kruis. Op de deksel staat de tekst: ‘Het witte kleed ontvang’.

Tabernakelaltaar, XXc. Vier natuurstenen kolommen met rechthoekig, gepolijst stenen blad. Hierop staat een geelkoperen tabernakel met reliëf voorstellende Christus staande met drie kinderen.

Vieringaltaar, grijze hardsteen, XXc. De mensa rust op tweemaal vier kolommen die op een gemeenschappelijk voet staan en gezamenlijk ook een soort kapiteel dragen, waarop de mensa rust. De rand van de mensa is hol geprofileerd.

Zijaltaar, XXc Twee bakstenen kolommen met daarop houten ‘kapitelen’ en een houten mensa. Op de mensa staat een houten tabernakel.

 
 
 
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt
Antonius Abt