HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-09-2023

H. Geest

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: R.K. Parochies Venlo-Oost: H.Don Bosco, St. Joseph, H. Familie (en H. Geest)
Dekenaat/kerkverband: Venlo
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Venlo
Gemeente: Venlo
 
Adres: Gulikstraat
 
Kadastrale gegevens: Venlo B 3114
Bouwpastoor/bouwpredikant: Ph. H. Vroomen
 
Huidig gebruik: Gesloopt!!
 

Ruimtelijke context

De kerk stond als onderdeel van een scholencomplex in een wijk, die werd gedomineerd door hoogbouw. Mede door de geringe hoogte was de kerk geen landmark.

Type

De niet-georiënteerde zaalkerk had het voorkomen van een bakstenen gymnastieklokaal in een school. Er was geen toren, alleen de ingangspartij was geaccentueerd.

Bouwgeschiedenis

Voorgangsters

De naam H. Geest was reeds sinds 760 verbonden aan Venlo door de aanwezigheid van een kloosterkapel van die naam, die tevens voor omwonenden beschikbaar was. Na wisselingen in de bezetting van het klooster waren het laatst de Norbertinessen verbonden aan het klooster, dat in 1795 door de Franse machthebber werd gesloten en geconfisceerd. De toenmalige kapel werd in gebruik genomen als pakhuis en later als garage. De voormalige kapel werd bij de oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

Noodkerk

In 1964 werd Vroomen benoemd tot bouwpastoor van het Vinckebosje, een nieuwbouwwijk, die bestond uit 340 flats in aanbouw. Bij het bepalen van de vereisten van een kerkgebouw stelde Vroomen vast, dat het geen multifunctioneel gebouw mocht worden, ‘… want mensen zijn daarvan aan het terugkomen.’ Zijn eerste zorg was de bouw van een noodkerk en de financiering van zowel de noodkerk als een latere echte kerk. Vooralsnog werd een noodkerk ingericht in de St. Willibrordusschool, waarin de hal de mis werd gelezen. De pastoor zocht Smeets aan voor een ontwerp van een noodkerk en zocht tevens contact met de gemeente Venlo voor de overname van het gebouw als het zou worden verlaten. Het gevolg was, dat de architect vanaf het begin rekening heeft gehouden met het gebruik van het gebouw als sportzaal. Deze kerk werd op 24 september 1966 ingezegend door deken J.M. Kluijtmans. De kerk stond tegen de school aan, maar had een eigen ingang, zodat via een narthex de zaalkerk kon worden betreden. De kerk zelf was door de week in gebruik als sportzaal voor de school, zodat het podium iedere keer opnieuw moest worden opgebouwd en van vloerbedekking voorzien. De stoelen werden door de week opgeslagen in de kelder. De ruime ingang werd permanent gebruikt als dagkerk en kon met een vouwwand met de grote zaal worden verbonden. De pastoor kreeg een kerk, waar hij kon experimenteren met het multi-functioneel gebruik van het gebouw. Hij stelde vast, dat het gebouw de hele week door nuttig kon worden gebruikt. De kerk was niet meer een sacrale plaats, maar de bijeenkomsten van de gelovigen bepaalden de waarde van de vieringen. Dat achtte hij een goede ontwikkeling en verwachtte, dat deze invulling nog uitgebreider zou gaan worden in de nieuwe kerk. Volgens zijn verwachting waren recepties en feestjes ook mogelijk in de nieuwe kerk. In 1968 werd een architect gezocht voor de bouw van een nieuwe kerk. Marc Dessauvage (Be) stond op een lijstje van het bisdom en werd aangezocht, maar een tekening van een eerste ontwerp werd bij de inventarisatie (2002) niet aangetroffen. Als gevolg van het teruglopende kerkbezoek werd in 1970 besloten niet over te gaan tot nieuwbouw. De beslissing van de gemeente om de kerk bij leegkomen niet over te nemen omdat deze inmiddels te ouderwets was als sportzaal was dan ook geen probleem voor de parochie. Het parochieleven bloeide wel, maar ook daaraan kwam in de jaren tachtig een einde. In combinatie met het gebrek aan een nieuwe pastoor werd in 1985 besloten de kerk buiten gebruik te stellen en de gehele parochie onder te brengen bij de moederparochie en de H. Familiekerk. De kerk werd toen al alleen nog voor de zondagsdiensten gebruikt. De kerk werd verkocht aan de gemeente, die op dat moment behoefte had aan een sportzaal en hiermee alsnog genoegen mee nam. De zaal werd in de negentiger jaren gesloopt.

Exterieur en interieur

De kerk op zondag (Bron: Maas- en Roerbode)

De kerk door de week (Bron: Maas- en Roerbode)

De kerk bestond uit een zaal onder een plat dak met aan de straatzijde een strook ramen. De zijgevels waren gesloten. De achtergevel was ingevuld met hexagonale glaselementen tussen een raamwerk van staal en hout. Voor de kerk stond een lager gedeelte, eveneens onder een plat dak. Hier stond de hoofdingang, die werd geaccentueerd door een maaskeien ombouw voor een met glas afgeschermd portaal. Hierachter lag een narthex, die over de gehele breedte van de kerk liep. Deze gaf tevens toegang tot de school en de sacristie. De natrhex werd tevens gebruikt als dagkerk en kon door vouwwanden bij de grote zaal worden getrokken. Van het interieur is niet meer bekend, dan dat het een zaalkerk was met een houten podium en stoelen. De binnenwanden werden bepleisterd. Op de vloer lag in de kerk marmoleum, in de narthex, het bordes en de entree lag Zell-steen (Rembrandt in onregelmatige rechthoekige stukken). De altaarwand was geopend door hexagonale glaselementen.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)

H. Geest