HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Michaël (voormalige kerk)

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Parochie/kerkgemeente: H. Michaël
Dekenaat/kerkverband: Venlo
Soort gebouw: Voormalig kerkgebouw
Plaats: Venlo
Gemeente: Venlo
Wijk: 't Ven
 
Adres: Straelseweg
Postcode: 5911 CL
 
Kadastrale gegevens: Venlo C 612
Bouwpastoor/bouwpredikant: G.H.L. Kierkels
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: gesloopt in 2006

Op een vierkante sokkel uit sierbeton staat een platte, witmetalen vont.

Voorstelling: twee handen die een visnet optrekken uit het water.

Tombe-altaar uit gebouchardeerd en gepolijst sierbeton.

Meer foto's ››

Onderstaande beschrijving heeft betrekking op de situatie voor de sloop!

Ruimtelijke context

De Michaëlkerk ligt op de hoek van de Straelseweg en de Michaëlstraat. In de hoek van pastorie en kerk ligt een gazon. De kerk wordt omgeven door plantsoenen. Bij pastorie en kerk zijn parkeerhavens aangebracht. Naast de kerk ligt een basisschool. De directe bebouwing bestaat uit woningen. De toren is een landmark.

Type

De Michaëlkerk is een bakstenen zaalkerk op rechthoekig grondplan met een naar het liturgische centrum toe oplopend dak. De kerk heeft een axiaal bankenplan. De vloer loopt richting altaarruimte af. Alles wat op de sacramenten betrekking heeft: doopvont, altaar, tabernakel en koor staat op één lijn. Door een gangetje met de kerk verbonden staat een betonnen campanile. Vanuit de kerk is er een verbinding met pastorie en sacristie.

Bouwgeschiedenis

De gemeenschap van buurtschap Het Ven kerkte jarenlang in de kapel van klooster Mariadal en in het na de oorlog gebouwde Gerarduskapelletje. In 1956 kwamen de gemeente Venlo en het bisdom tot de conclusie dat een kerk gebouwd moest worden. Rector Kierkels deelde bisschop Moors op 22 november 1963 mede, dat het kerkbestuur besloten had de architecten Van Hest en Kimmel te vragen de nieuwe kerk te ontwerpen. Voor in de kerk werden de doopvont, het liturgisch centrum en het zangkoor geplaatst. De vloer loopt naar achteren omhoog. De kerk vertoont wat dit aspect verwantschap met de H. Nicolaas in Venlo en de H. Catharina te Leunen-Venray. De Michaëlkerk werd in 1965 aanbesteed. Aannemersbedrijf Overdevest uit Venlo voerde het werk uit. De hoeksteen werd gelegd op 5 juni 1966. De ingebruikname vond plaats op 24 december 1966. De consecratie vond plaats op 21 mei 1967.

(In 2006 is deze kerk gesloopt en vervangen door een nieuwe Michaëlkerk)

Exterieur

Foto: J. Sonneveld, 1996

Tegen de bakstenen voorgevel zijn twee betonnen, met tegels bezette kubusvormige portalen geplaatst. Dubbele glazen deuren geven toegang tot de kerk. De voorgevel wordt doorbroken door een reeks rechthoekige vensters die naast en tussen de portalen staan. De gevels van de kerk zijn uitgevoerd in rode baksteen, die in wild verband is verwerkt. De gevels eindigen in een rollaag. Daarboven is rondom de kerk een lichtstraat gelegd. Het dak zweeft daar als het ware boven de kerk. De dakranden zijn bekleed met eternietgolfplaten. De dakbedekking bestaat uit bitumen. Het dak vertoont een knik; het loopt richting voor- en achtergevel omhoog. De rechterzijgevel heeft bij de hoeken grote raampartijen. Ook staat hier een halfrond uitgebouwd zijportaal. De linkerzijgevel wordt grotendeels aan het oog onttrokken door de als bungalow uitgevoerde pastorie en de klokkentoren. Die is met een van glaswanden voorziene gang met de kerk verbonden. Een deur in deze gang biedt tevens toegang tot de kerk. Op die plaats is ook de hoeksteen aangebracht. De fraaie, ongelede klokkentoren bestaat uit twee V-vormige elementen die in het midden met elkaar zijn verbonden. De plattegrond van de toren heeft dezelfde vorm als het dak. De drie klokken hangen vrij in het zicht. Boven de klokken staat een ijzeren kruis. Tegen de achtergevel staat de sacristie. Onder de dakrand aldaar is over de lengte van de gevel een reeks driehoekige vensters aangebracht. De gevel heeft daar een zaagtandmotief.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Zicht naar achteren

De portalen zijn door glazen tochtdeuren van de kerk gescheiden. De banken zijn in drie rijen axiaal naar het liturgisch centrum gericht. Het vloerniveau achter in de kerk is nagenoeg gelijk aan dat van het liturgisch centrum. Vanuit de portalen lopen twee gangpaden tussen de banken naar de altaarruimte. Die ligt voor het middelste bankenblok. De gangpaden en overige vloeren zijn voorzien van Noorse leisteen. Onder de banken is het beton zichtbaar gebleven. De binnenmuren van de kerk zijn opgetrokken uit grijze porisosteen, die in wild verband verwerkt is. De stalen dakconstructie rust op veertien ijzeren H-balken. Het donkere schrotenplafond volgt de dakhellingen. Het in uitgewassen beton vervaardigde liturgisch centrum bestaat uit een rechthoekig podium dat op de twee hoeken aan de voorzijde met trapjes bereikbaar is. Eveneens uitgevoerd in gewassen beton is het achthoekige doopbekken, waartoe men twee treden moet afdalen. In het midden staat de doopvont. Het bekken staat links van het liturgisch centrum, bij de doorgang naar de ‘doopkamer’ en de pastorie. Een zangtribune ontbreekt in de kerk. Het zangkoor staat voor in de kerk, rechts van het liturgisch centrum.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

In 1966 plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in deze kerk een tweemanuaals unit-orgel.

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Op een vierkante sokkel uit sierbeton staat een platte, witmetalen vont.

Voorstelling: twee handen die een visnet optrekken uit het water.

Tombe-altaar uit gebouchardeerd en gepolijst sierbeton.

Twee Griekse kruisen met de inscripties: 3 JUNI 1966 en GOD IS LIEFDE. In de linker zijgevel.

 
 
 
Michaël (voormalige kerk)
Michaël (voormalige kerk)
Michaël (voormalige kerk)
Michaël (voormalige kerk)
Michaël (voormalige kerk)