HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

College St. Ludwig

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Soort gebouw: Voormalig klooster
Plaats: Vlodrop
Gemeente: Roerdalen
Wijk: Vlodrop-Station
 
Adres: Station 24
Postcode: 6063 NP
 
Eigenaar: Stichting Maharishi European University
Rijksmonumentennummer: 507387 Code 6063NP-00024-01
Kadastrale gegevens: Vlodrop C/1946; C/1919; C/1945
Bouwpastoor/bouwpredikant: P. Wenzeslaus
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Maharishi European University

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding:

College Sankt Ludwig, aan bisschop Lodewijk van Toulouse (gestorven in 1297) gewijd, reusachtig bakstenen voormalig Franciscaner complex uit 1904-1909, na "Asylsuche" als school met klooster en kerk gebouwd door de Duitse Franciscanen broeder Quintilian (Th.) Borren (architect) en P. Wenzeslaus (bouwheer). Ten noorden van het college ligt een (deel van een) speelplaats. In 1931 zijn de twee middenvleugels van het college met twee bouwlagen verhoogd onder het bewind van rector en praeses P. Didymus Hildebrand. Het college toont op enkele plaatsen oorlogsschade. De omgeving van St. Ludwig bestaat uit akkers en landerijen, dicht geboomte en weiden. Een kaarsrechte oprijlaan loopt in oostelijke richting naar de Duitse grens.

Vooraanzicht (zuidoost) en linker zijgevel (zuidwest). Bron: Louis op de Kamp, Stichting Burgercomité St. Ludwig   

Omschrijving:

Het college heeft als hoofdopzet een rechthoekige plattegrond waarin vier binnenhoven en diverse vleugels met klooster-, internaat-, en economiegebouwen, kapel en een boerderij zijn gesitueerd. De centraal gelegen kapel ligt in het verlengde van de hoofdingang, met links de kloostervleugel en rechts het internaat c.q. instituutsvleugel. Het gebouw telt inclusief het souterrain vier bouwlagen onder een zolderverdieping met zadeldaken terwijl (in totaal) vijf torens de hoeken, langszijden en de symmetrische ingangspartij accentueren. Gepleisterde plint, metselwerk in kruisverband. De torenlichamen hebben een vierkante onderbouw en een achtzijdige tweede geleding met dito spits; de toren van de ingangspartij is met een lantaarn uitgevoerd - en is bij gevolg hoger - heeft tussen de spitsboogvensters een beeldnis onder baldakijn en een uurwerk boven een tekstplaquette. De vleugels die met de torens worden geleed zijn rijker gedetailleerd dan de overige en (gedeeltelijk) uitgevoerd met o.a. tandlijsten, opgehaalde geveltoppen, friesjes, dakkapellen. Zadeldaken met muldenpannen op de vleugels, leien op de torens. De buitengevels alsook de gevels aan de binnenhoven zijn op repeterende wijze met de oorspronkelijke vensters en deuren ingedeeld; segmentboogvormige, rechthoekige gelede vensters en bovenlichten met houten kozijnen en dito indelingen - de torens met spitsboogvensters en glas-in-lood. De neogotische kapel bevat spitsboogvensters met glas-in-lood, zijgevels met steunberen en een leien dak met dakruiter op de nok terwijl het interieur is voorzien van eiken paneeldeuren met smeedijzeren beslag en spitsboogvormige bovenlichten met glas-in-lood; de zijbeuken ingedeeld met telkens acht spitsboognissen, de vensters met glas-in-lood vervaardigd door Glasmalerei W. Derix te Goch en Kevelaer; in het schip een polychrome tegelvloer, kruisribgewelven op zuilen in Naamse steen, spitsboogvensters met glas-in-lood in de kruisarm links van het altaar. Het interieur van het voormalige college bevat grotendeels de originele structuur met vertrekken en ruimten als o.a. de ingangshal met kruisribgewelven op zuilen, gangen, authentieke eiken paneeldeuren met smeedijzeren beslag, vensters en spitsboogvormige bovenlichten met glas-in-lood, trappenhuizen (met smeedijzeren balustrade en houten handlijsten), tegelvloeren met decoratieve patronen, waterreservoirs in de torens.

Vooraanzicht (zuidoost) en rechter zijgevel (noordwest). Bron: Louis op de Kamp, Stichting Burgercomité St. Ludwig   

Waardering:

Het voormalige college St. Ludwig uit 1904-1908 vertegenwoordigt algemeen cultuurhistorisch belang omdat het uitwendig gaaf behouden is gebleven en op duidelijke wijze inzicht verschaft in de historische functie van een monumentaal religieus bouwwerk waarin stichtingsmotieven als devotie, studie en zelfvoorziening herkenbaar aanwezig zijn gebleven. De interne structuur van het college met de tussen klooster- en internaatvleugel geplaatste kapel, de lange gangen met aangrenzende vertrekken en trappenhuizen bleef grotendeels in tact; deze gaafheid houdt architectuur- en cultuurhistorische waarden in. - In de traditie van de "Kulturkampfklöstster" vertegenwoordigt St. Ludwig in nationaal en internationaal verband belangwekkende cultuurhistorische waarden door de reusachtige fortachtige verschijningsvorm, door het markante silhouet, door de ligging in afzondering, door de nadrukkelijke oriëntatie op Duitsland met een honderden meters lange, kaarsrechte oprijlaan terwijl spoorlijn en station met verbinding naar Duitsland op loopafstand van St. Ludwig zijn gelegen: deze factoren bewerkstelligen opmerkelijke historische belevings- en herinneringswaarden omdat de functionele, visuele, ruimtelijke en structurele onderlinge betrokkenheid tussen college en de natuurlijke c.q. aangelegde omgeving in tact is. - In cultuurhistorisch verband biedt St. Ludwig een bijzonder monumentale en late proeve van het verschijnsel "Kulturkampfklöster": de gememoreerde hoedanigheden zijn zeldzaam omdat in ons land weliswaar enkele tientallen "Kulturkampfklöster" zijn gesticht maar slechts een beperkt aantal behouden bleef. - Het college wordt gekenmerkt door een hoge mate van geslotenheid vanwege de carré met verschillende binnenhoven en de hoog oprijzende gevels; binnen het concept van 19de-eeuwse "Grossbauten" biedt St. Ludwig een 20ste-eeuwse "Nachwuchs", vormt het een kenmerkende representant van deze typologie en bezit het architectuurhistorische waarde. - De zich tot (in hoofdzaak) de oostgevel beperkende architectonische representativiteit symboliseert in combinatie met de enorme afmetingen van het bouwwerk de ambivalente verhouding van de stichters tot Duitsland: enerzijds wilden noch konden zij het thuisland verloochenen, anderzijds richtte men een onvermijdbaar college op waarin zowel verbondenheid als provocatieve elementen jegens het moederland tot uitdrukking zijn gebracht: symboliek en stichtingsmotieven zijn tot architectuur verheven en verlenen St. Ludwig het belang van een algemeen cultuurhistorisch en met name kerkhistorisch document.  (Datum: 29-12-1998)

Hoofdentree in hoofd- en middentoren. Bron: Louis op de Kamp, Stichting Burgercomité St. Ludwig   

Sinds 12-09-2001 is het bovenste gedeelte vanaf de wijzerplaat illegaal door eigenaar vernield.


Ruimtelijke context

Het voormalig franciscanerklooster Sankt Ludwig is gelegen in een landschappelijk bosgebied in de buurtschap Vlodrop Station, ten noord-oosten van Vlodrop.

Geschiedenis

Het klooster werd in de jaren 1905-1909 gebouwd naar een ontwerp van broeder Th. Borren en rector P. Wenzeslaus. De franciscanen waren vanwege de Kulturkampf van Duitsland uitgeweken naar Nederland. Het complex, dat bestond uit een klooster en een schoolgebouw met internaat voor 200 jongens en dat bovendien een boerderij omvatte, was een vrijwel volledig zelfverzorgende instelling. In 1979 vertrokken de franciscanen en in 1984 werd het eigendom van de Stichting Maharishi European University. Deze Stichting wil het klooster slopen, maar omdat het inmiddels een Rijksmonument is geworden zal dat minder makkelijk gaan. De Stichting Burgercomité St. Ludwig vecht voor het behoud van het klooster en voor het herstel van vernielingen die intussen zijn aangebracht.

Zie voor het klooster ook hier.

Interieur

Kerk: zicht op het priesterkoor. Bron: Louis op de Kamp, Stichting Burgercomité St. Ludwig   

College St. Ludwig
College St. Ludwig
College St. Ludwig
College St. Ludwig
College St. Ludwig