HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Koningin van de Vrede

 
Parochie/kerkgemeente: Rectoraat Koningin van de Vrede
Dekenaat/kerkverband: Venray
Soort gebouw: Rectoraatskerk
Plaats: Vredepeel
Gemeente: Venray
 
Adres: Joh. van Stalbergweg 4
Postcode: 5816 AG
 
Kadastrale gegevens: Vredepeel-Venray K 120
Bouwpastoor/bouwpredikant: P.H.A. Pelt CSSp
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: juli 2007

Ruimtelijke context

Kerk, gemeenschapshuis, kleuter- en lagere school liggen bij elkaar rondom een plein in het centrum van het dorp. De kerk en de pastorie zijn met elkaar verbonden. De toren fungeert als landmark.

Type

De georiënteerde bakstenen zaalkerk heeft een vierkant grondplan en een lezenaarsdak. Het axiale bankenplan wordt doorsneden door een middenpad. Voor de kerk staat een uit ijzeren balken geconstrueerde campanile.

Bouwgeschiedenis

Het ontginnings- en werkgelegenheidsbeleid in Noord-Limburg door de provincie van voor de oorlog werd erna voortgezet. Vredepeel werd als nieuwe kern gesticht om te voorzien in de behoefte aan scholing en winkels. Tevens diende hier een kerk te komen. In 1949 waren 20 boerderijen in gebruik, hetgeen daarna allengs werd vermeerderd. Het rectoraat Vredepeel, dat circa 340 parochianen telde, werd in 1961 opgericht. Rector Pelt schreef op 17 januari van dat jaar dat er reeds 26.000 gulden gereserveerd was voor de bouw van de kerk. In maart van dat jaar vroeg Pelt toestemming om Jan Magis uit Helmond aan te zoeken als architect. Pelt kende Magis al twintig jaar. Magis had ervaring in de kerkenbouw. In Helmond stonden twee kerken van hem en in Nuland één. Bovendien bouwde hij een kathedraal in Morogoro (Tanzania). Als extra argument om een Brabantse architect te benaderen voerde Pelt aan dat de helft van zijn parochianen uit Brabant afkomstig was. Het bisdom verklaarde al spoedig geen bezwaar te hebben tegen Magis. De plannen van Magis werden op 16 juni 1961 door de BBC in principe goedgekeurd. De eerste steen werd gelegd op 16 september 1962. De bouw verliep voorspoedig. De 13 meter hoge, stalen kerktoren werd kant en klaar op de bouwwerf afgeleverd, waarna een kraan het gevaarte overeind hees. De toren stond in een half uur tijds. Deken Loonen van Weert zegende de kerk op 2 juni 1963 in. Magis ontwierp een zaalkerk op een rechthoekig grondplan, waar 144 mensen plaats in konden nemen. Het altaar stond niet volledig in het midden, maar iets naar links, zodat rechts het koor kon staan. In diezelfde hoek stond ook de doopvont. De entree doet tevens dienst als dagkapel. De kerk staat in verbinding met de pastorie.

Veranderingen

In 1968 waren er alarmerende geluiden over het gebruik van poraluxblokken. Onderzoek wees uit dat dit bouwmateriaal in Vredepeel niet tot problemen geleid had. In 1999 werd ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van pastoor H.H.A. Janssen MHM een Mariakapel bij de ingang aangebouwd, in het verlengde van de dagkapel. Hierbij werd de eerste steen verplaatst. In de kerk werden de kruiswegstaties vervangen door die van de Vredeskerk te Venray. De biechtstoelen zijn gedeeltelijk geruimd en in gebruik genomen als opslagplaats. De communiebanken zijn verwijderd.

Exterieur

Foto: juli 2007

De kerk is opgetrokken in rode baksteen in vlaams verband, die platvol is gevoegd. Voor de kerk staat een lagere aanbouw onder een plat dak, die aan beide zijden voor het gebouw uitsteekt. In de laagbouw staat in het noorden de Mariakapel, centraal de dagkapel, daarnaast de sacristie. Aan de zuidzijde is de pastorie aangebouwd. Tussen Mariakapel en dagkapel wordt de kerk betreden door een dubbele houten deur met aan weerszijden vensters. Onder de boeiboord van het platte dak heeft de laagbouw in het midden naar rechts lopend een doorlopende band vensters liggen tot aan het einde van de sacristie. De verbinding naar de pastorie is gedeeltelijk open. De rechte gevel van de kerk is aan de zuidzijde doorbroken door een recht venster. De noordgevel loopt op naar het westen. De gevel is aan de koorzijde geopend door een venster met een roedeverdeling. Aan de oostzijde steekt een betonnen aanbouw uit de verder gesloten gevel. Deze uitbouw begint ongeveer halverwege de muur en loopt door tot boven het lezenaarsdak. De uitbouw is aan de westzijde geopend met een venster. De zuidgevel heeft een klein raampje ter hoogte van het priesterkoor en uitbouw met plat dak voor de biechtstoelen. Hiernaast staat een recht venster. Tegen deze gevel is een kruis bevestigd. Ten noordoosten van de kerk staat een losstaande, ongelede en opengewerkte campanile, geconstrueerd uit ijzeren balken, die onderling door horizontale liggers zijn verbonden. De constructie heeft boven in een klokkenstoel en heeft op een hoekzijde een kruisbekroning.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: juli 2007

Zicht naar achteren. Foto: 2002

Als ingang fungeert een rechthoekig portaal met een dubbele houten deur. Aan de noordzijde staat een Maria-altaar en aan de zuidzijde een dagkapel. Het nieuwe gedeelte, waarin het Maria-altaar staat, heeft tegels op de vloer en heeft aan weerszijden een recht venster met glas-in-lood. Het oude gedeelte, met de dagkapel, heeft zeil op de vloer en heeft aan weerszijden een groot venster, dat uitzicht geeft op enerzijds de kerk en anderzijds het kerkplein. Achter in de ruimte staat een podium met vloerbedekking met een vieringaltaar. Het plafond is met hout betimmerd, de muren zijn gestuukt. De kerk wordt vanuit het portaal betreden door een dubbele houten deur. In de westgevel, boven de toegang vanuit de sacristie, staat een vierkant venster met glas-in-lood. De kerk bestaat uit een vierkante zaal met zeil op de vloer, witgeschilderde porisostenen muren in wild verband en een naar het priesterkoor oplopend plafond, dat met licht hout is betimmerd. In de kerk staan langs de banken aan de zuidzijde vier lampen op palen. De noordgevel wordt doorbroken door een getraceerd venster met glas-in-lood. In de zuidgevel bevindt zich aan de westzijde een recht venster met draadglas. Hiernaast staan vier deuren, die toegang geven tot twee biechtstoelen. Dezelfde gevel wordt doorbroken door een klein raam ter hoogte van het priesterkoor. Het priesterkoor is van de kerk afgescheiden door een verhoging met een supedaneum met het vieringaltaar. Op de vloer liggen gebroken marmertegels. De muur achter het priesterkoor is bruin geschilderd en heeft een nis, waarin de tabernakel en een crucifix zijn gemonteerd. Door een recht venster boven in de nis, uit het zicht van het volk, wordt licht toegelaten. Schuin achter het altaar staat het sacramentsaltaar. Aan de zuidzijde van het presbyterium is een podium gebouwd ten behoeve van het zangkoor. Tevens heeft de doopvont hier een plaats.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Zie ook: http://www.dekenaatvenray.nl/

Orgel

In 1964 plaatsten Gebr.Vermeulen (Weert) in deze kerk een eenmanuaals orgel.

                               Manuaal                                                                            Pedaal

                               Bourdon 8’                           Octaaf 2’                               aangehangen

                               Prestant 4’                           Quint 1 1/3’

Bron : G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Non-figuratief. Als thema wordt genoemd: Licht en Leven. In de noordgevel. Het Dagblad van Noord-Limburg (4-6-1963) maakte melding van een Verrijzenisraam, links naast het altaar. Waarschijnlijk is dat hetzelfde als Licht en Leven.

In een met een kruis getraceerd venster staat een zon met stralen op een geel veld. In de westgevel, boven de ingang naar de sacristie.

Altaren, beton bekleed met travertijn, J. Magis, 1962.

Het vieringaltaar bestaat uit een mensa op twee stipes. Het sacramentsaltaar bestaat uit een zwarte sokkel met een wit blad.

IJzeren kluis bedekt met opaline. Aan de voorzijde zijn aren, druiven, vis en hostie afgebeeld. Op de zijkanten een A en Omega. In de ruimte naast de sacristie is een tweede exemplaar van de deurbedekking aanwezig, beschadigd.

Bij de ingang staat op vier poten een rechthoekige steen, die aan de bovenzijde aan vier zijden holzwenkend is, waartussen een holle ruimte.

Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede
Koningin van de Vrede