HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

De Goede Herder

 
Parochie/kerkgemeente: H. Mathias (Leuken) en De Goede Herder (Groenewoud)
Dekenaat/kerkverband: Weert
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Weert
Gemeente: Weert
Wijk: Groenewoud
 
Adres: Maaslandlaan 65
Postcode: 6004 VH
 
Eigenaar: Gemeente Weert
Kadastrale gegevens: Weert 01 T 02556
Bouwpastoor/bouwpredikant: G. van Hees
 
Architect(en):
 
Huidig gebruik: Aan de eredienst ontrokken op 11 januari 2004. In 2016 gesloopt.

Voorstelling: mannenhoofd met een punthoed en een aureool, rond zijn nek ligt een schaap (Christus als de Goede Herder). Bijschrift: GOEDE HERDER 1967. In de kerkzaal.

Meer foto's ››

Ruimtelijke context

 

Kerk en pastorie liggen centraal in de wijk op een ruim perceel omgeven door grasvelden en struweel. Voor en achter de kerk liggen grote grasvelden. Ten noorden van de kerk staat de lagere school. De omliggende bebouwing bestaat uit eengezinswoningen.

Type

Georiënteerde, bakstenen zaalkerk op vijfhoekig grondplan. De kerkzaal is evenwel zeshoekig. Boven het tabernakel staat een klokkentoren. De kerk heeft een centraal stoelenplan.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

Tussen de oude kern van Weert, Biest en Nieuw-Leuken werd begin jaren zestig de wijk ‘Groenewoud’ gebouwd. Centraal in de wijk kwamen de scholen en de kerk te liggen. Pastoor Van Hees kocht in januari 1962 in Apeldoorn een voormalige legerkantine voor 9000 gulden. Op 21 juli van dat jaar werd de noodkerk in gebruik genomen. De titel van de kerk – de Goede Herder - was een primeur voor het bisdom Roermond. Van Hees vond die naamgeving eigentijds. Er was grote belangstelling voor de H. Schrift en de persoon van Jezus. Heiligenverering leefde niet meer zo, volgens hem. Na de inzegening van de huidige kerk werd de noodkerk verkocht aan de firma Linders uit Asten, die er een zandstraalbedrijf in begon.

Huidige kerk

In de loop van 1962 benaderde pastoor Van Hees architect B. Salemans voor het maken van de plannen voor een nieuwe kerk. In Zuid-Limburg werden alvast enige kerken bezocht. De Goede Herderkerk vertoont grote overeenkomst met de  Hemelvaartkerk te Sittard-Vrangendael en de  O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand te Voerendaal-Kunrade, die eveneens door Salemans zijn ontworpen. Van Hees koos bewust voor stoelen in de kerk in plaats van banken.  De aanbesteding vond plaats op 10 november van dat jaar. Het werk (inclusief de pastorie) werd gegund aan de firma’s gebr. Weekers en Bensen. Op 8 april 1967 consacreerde Mgr. Moors de kerk. Onder pastoor Van Hees, die als een der eersten in Weert de mis ad faciem versus populum opdroeg, werden Nederlandse liturgievieringen georganiseerd, die regelmatig door de KRO werden uitgezonden. Groenewoud kreegt daardoor nationale bekendheid.

Veranderingen

In 1990 werd het credozaaltje, dat nogal intensief benut werd, uitgebreid. Architect Th. van Loo uit Weert maakte hiertoe de tekeningen. In 2016 is de kerk gesloopt. Zie filmpje van de sloop.

Exterieur

Koorzijde. Foto: april 2007

De twee hoofdingangen van de vijfhoekige zaalkerk liggen in de twee uit gesintelde baksteen opgetrokken westgevels van de ombouw. De dubbele houten deuren zijn van helder glas voorzien. De ombouw heeft een plat dak en is duidelijk lager dan de zeshoekige kerkzaal. De ombouw loopt uit in een punt, wiens gevels voorzien zijn van een reeks van vier rechthoekige vensters die van glas-in-loodramen zijn voorzien. De ombouw alsmede de kerkzaal hebben platte daken met op sommige punten lichtkoepels. In de noord- en zuidgevel van de ombouw bevinden zich twee zij-ingangen. De boven de omgang uitstekende kerkzaal heeft aan de westzijde een doorlopende lichtstraat met daarboven een lijst van plaatwerk. Voor de kerkzaal is gele baksteen gebruikt. Tegen de oostgevel staat een trapeziumvormige uit baksteen en beton opgetrokken, aan de westzijde opengewerkte klokkentoren, die bekroond wordt met een kruis. De oostzijde van de toren heet drie rechthoekige galmgaten.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Zicht naar achteren met dagkapel

Achter de ingangsdeuren liggen tochtportalen. Glazen deuren sluiten de doorgang naar de kerkzaal af. Vanuit de hoofdportalen waren eertijds de tussen beide gelegen dagkerk alsmede de credozaal en sacristie bereikbaar. Deze mogelijkheden zijn thans beperkt. De muren van het portaal en de rest van het interieur zijn in gele baksteen uitgevoerd die in wild verband is gemetseld en platvol gevoegd. De vieringaltaren van de kerkzaal en de dagkerk staan in elkaars as. De axialiteit wordt versterkt door het tussen de stoelen doorlopende middenpad. De vijfhoekige dagkapel is door een vouwwand van de kerkzaal gescheiden. De muren zijn als schoon metselwerk behandeld. Op de vloer ligt parket en het vlakke plafond is van hout. Het vieringaltaar staat op een verhoging van een trede. Behalve licht via de glas-in-loodramen ontvangt de kerk licht via twee vierkant en een zeshoekige lichtkoepel. In de dagkerk staan stoelen. Plafonds en vloeren van de kerkzaal zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als de dagkerk. De stoelen staan in vier blokken, gescheiden door gangpaden, richt op het altaar. Het liturgische centrum heeft de vorm van een ongelijkbenig trapezium en verheft zich drie treden boven het vloerniveau van de kerk. De vloer is ter plaatse voorzien van donker parket. Boven het altaar zijn drie zeshoekige lichtkoepels aangebracht. De vensters in de voorgevel van de klokkentoren zorgen voor een indirecte verlichting van de nis waarin het tabernakel staat.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Latere wijzigingen

Dit gebouw met bijbehorende pastorie is niet meer in gebruik als kerkgebouw sinds 11 januari 2004. De huidige eigenaar is sinds medio 2005 de Gemeente Weert. Alle inventaris met enige (religeuze) waarde is overgebracht naar de St. Matthiaskerk, Voorstestraat te Weert. Het tabernakel (genoemd als bijzonder voorwerp) is overgeplaatst naar de pastorie aan de Middelstestraat 36 te Weert. Het hoofdaltaar (van weinig (kerk)culturele waarde is vernietigd. Het natuurstenen sacramentsaltaar bevindt zich nog in het gebouw, de deuren van het bijbehorende tabernakel zijn ook overgebracht naar de St. Matthiaskerk. Overige inventaris is verkocht aan particulieren.
De pastorie heeft als bestemming sloop (is nog in gebruik als woning) en de kerk heeft als bestemming integratie in een te realiseren woon-zorgcomplex.

Eric Zoontjens, oud-kerkmeester (1998-2006) van de parochie De Goede Herder & St. Matthias

Enige tijd was er een harmoniezaal in de voormalige kerk gevestigd. In 2016 werd het gebouw gesloopt.

Orgel

De in 1967 voor deze kerk door Gebr.Vermeulen (Weert) gebouwde orgels bevinden zich sedert 2004 in de Matthiaskerk te Leuken (H.Matthias).

 

 

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht) en Eric Zoontjens,
oud-kerkmeester (1998-2006) van de parochie De Goede Herder & St. Matthias

 

Voorstelling: mannenhoofd met een punthoed en een aureool, rond zijn nek ligt een schaap (Christus als de Goede Herder). Bijschrift: GOEDE HERDER 1967. In de kerkzaal.

Grijze natuurstenen stipes met groen granieten blad. In de dagkapel.

Tabernakel, geelkoper, neogotisch, XIXd/XXa. Gegraveerde voorstellingen: de geboorte van Christus, SE NASCENS DEDIT SOCIUM; het laatste avondmaal, CONUESCENS IN EDULIUM; de kruisiging SE MORIENS IN PRETIUM; de aanbidding van het Lam Gods, SE REGNANS DAT IN PRAEMIUM. Afkomstig van de Zusters van Liefde te Tilburg, in 1983 geplaatst. Op het koor.

Tabernakel, brons, halfedelstenen, Eloy Wertz, Weert, 1969. Schenking van de parochianen aan pastoor Van Hees ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum. In de dagkerk.

 
 
De Goede Herder
De Goede Herder
De Goede Herder
De Goede Herder
De Goede Herder
De Goede Herder