HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Franciscus van Assisi
Dekenaat/kerkverband: Weert
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Weert
Gemeente: Weert
Wijk: De Biest
 
Adres: Biest 43a
Postcode: 6001 AP
 
Kadastrale gegevens: Weert S 4565 Weert 01 S 01603
Bouwpastoor/bouwpredikant: Lucas Berden OFM
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: In 2012 aan de eredienst onttrokken. Heeft inmiddels een nieuwe bestemming. Zie tekst.

Toegang tot de St. Franciscuskerk en de paterskerk.

Ruimtelijke context

De Franciscuskerk ligt verscholen achter het portiershuisje van het voormalige minderbroederklooster, dat zich ten oosten van de kerk bevindt. Met dit klooster vormt de kerk noch bouwkundig, noch stilistisch een verbinding. De omliggende bebouwing bestaat vooral uit woonhuizen. De kerk heeft geen toren en is ook anderszins geen landmark.

Type

Niet-georiënteerde bakstenen basiliek op rechthoekig grondplan met platte daken. Koor en toren ontbreken.

Bouwgeschiedenis

Op 19 augustus 1954 werd de kloosterkerk van de franciscanen op de Biest aangewezen als rectoraatskerk. Deze gotische kerk was echter niet berekend op de groeiende bevolking van de wijk Biest. De eerste voorstellen waren om de bestaande kerk uit te breiden. Uitbreiding was niet alleen duur, maar zou tevens de monumentaliteit van kerk en klooster aantasten. In 1957 werd definitief afgezien van vergroting. Inmiddels was in 1956 al een bouwfonds gesticht. Op 10 november 1961 werd de aanbesteding gehouden. Het werk werd gegund aan de Weerter firma P.M. Gijbels en Zoon. De kerk werd gebouwd op een zandkoffer aangezien ter plaatse oude grachten lagen. In september 1962 stond het opgaand muurwerk al grotendeels overeind. De eerste steen werd op 28 oktober gelegd. Men hoopte de kerk in december van dat jaar glasdicht te krijgen. Vanwege de vroeg invallende vorst bleek dit een illusie. Het dak was nog niet geheel klaar. Wel was een begin gemaakt met de plaatsing van het glasin-lood. Mgr. Moors consacreerde de kerk op 6 juli 1963. Vanwege de goede akoestiek wordt de kerk dikwijls gebruikt voor plaatopnamen van Weerter koren.

Veranderingen

De verlaagde vloer in de voormalige doopkapel is aangevuld. De doopvont staat thans op het priesterkoor.

In januari 2012 werd de kerk aan de eredienst onttrokken.

Franciscus Huis Weert

Een plek voor iedereen

Nieuwe bestemming voormalige kerk Biest
Het kerkgebouw van de Parochie H. Franciscus van Assisi gelegen aan de Biest 43a te Weert wordt Franciscus Huis Weert. De nieuwe eigenaar: “Wij zijn de Parochie H. Franciscus van Assisi, deken Hans Franken en het Bisdom Roermond, dankbaar dat zij ons hebben uitgekozen als nieuwe eigenaar van dit mooie gebouw. Op dinsdag 22 april 2014 heeft de officiële sleuteloverdracht plaatsgevonden.
De doelstelling van het Franciscus Huis Weert is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier wil de initiatiefnemer een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert. Op 1 januari 2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.
Concerten en evenementen in kerkgebouw
“Daarnaast gaan we mooie concerten en evenementen organiseren in dit prachtige gebouw, samen met onze buren van Stichting Paterskerk de Biest.”

Exterieur

Foto: 2015, collectie Rian Schonkeren

De voorgevel van de kerk wordt deels aan het oog onttrokken door in baksteen opgezette laagbouw. Centraal hierin hangt een houten deur. De laagbouw heeft geen vensters. De nagenoeg blinde voorgevel van de kerk is opgetrokken uit splitbetonsteen. Op de westhoek staat een betonnen V-vormige constructie voor drie klokken. Tussen de verticale balken van de klokkenconstructie zijn smalle horizontale lichtspleten uitgespaard. Rondom het platte dak loopt een betonnen balk. De oostgevel wordt gedomineerd door een groot glas-in-loodraam, dat achter de zes betonnen pijlers die de dakconstructie schragen, is geplaatst. Voor de oostgevel staat eveneens een bakstenen laagbouw. Als zij-ingangen fungeren houten van glas voorziene deuren. Deze staan in portalen voor en achter in de kerk. Tussen deze portalen zijn glas-inbetonramen geplaatst. Het platte dak van de laagbouw wordt gesteund door metalen zuilen. Op de noordwest hoek van de kerk staat de sacristie. De blinde noordgevel is, evenals de zuidgevel, uitgevoerd in splitbetonblokken. De westgevels van ombouw en middenbeuk zijn bijna blind. Enkel de middenbeuk heeft een doorlopende band vensters onder de dakrand.

Huidige Interieur

Foto: Dion Huiberts

Foto: Dion Huiberts

Vroegere Interieur

Zicht op het priesterkoor

Zicht op de zangtribune

(Deze tekst gaat over hie de kerk er voor 2012 uitzag) Via het voorportaal de kerk betredend komt men in een ruimte van waaruit rechts de Mariakapel annex dagkerk. Het antieke Mariabeeld staat op een altaartje tegen een met natuursteenblokjes bezette risaliet. Links lag de voormalige doopkapel. Deze ruimtes, die door betonnen pijlers zijn geleed, hebben houten plafonds. De wanden zijn opgetrokken in gele metselklinker. De vloeren ter plaatse en in de rest van de kerk zijn belegd met Noorse leisteen. Het middenschip wordt door gordijnen in twee delen gesplitst. Vanuit het portaal leidt een trap naar de betonnen zangtribune. De betonnen balken van de dakconstructie zijn in het zicht gelaten en geleden met de pijlers de kerk. Tussen de balken liggen vlakke, gestukadoorde plafonds. Een middenpad leidt tussen de twee rijen banken direct naar het priesterkoor, dat vier niveaus telt en de hele breedte van het schip in beslag neemt. Het vieringaltaar staat op het derde niveau en verheft zich zes treden boven het vloerniveau van het schip. Het sacramentsaltaar staat op een supedaneum van drie treden. De achterwand van het koor is van splitbetonblokken. Links van het vieringaltaar op de overgang van schip naar het koor is de doopvont geplaatst. De zijbeuken zijn uitgevoerd als processiegangen met vlakke houten plafonds. In de rechter zijbeuk zijn, tussen de glas-in-betonramen, vier biechtstoelen gesitueerd.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

 

In 1968 plaatsten Gebr.Vermeulen (Weert) in deze nieuwe kerk een tweemanuaals orgel.

 

Hoofdwerk                           Rugwerk                               Pedaal

Prestant 8’                           Roerfluit 8’                           Subbas 16’

Bourdon 8’                           Prestant 4’                           Prestant 8’

Octaaf 4’                              Gemshoorn 4’                       Gemshoorn 8’

Roerfluit 4’                           Octaaf 2’                               Octaaf 4’

Octaaf 2’                              Quint 1 1/3’                          Mixtuur IV

Cornet III                            Sesquialter II                        Fagot 16’

Mixtuur IV-VI                       Scherp III                              Trompet 8’

Trompet 8’                           Dulciaan 8’                            Schalmei 4’

Klaroen 4’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

 

Voorstelling: op de achtergrond zonnestralen, daarvoor takken, een schaal met broden en een vis.

Op de deuren zijn bronzen ringen aangebracht in wier midden zich telkens een glassteen bevindt. Op het priesterkoor. Is inmiddels verwijderd.

Vieringaltaar, marmer, 1963. Groen marmeren tombealtaar. Op het priesterkoor.

Sacramentsaltaar, marmer, 1963. Groen marmeren prismatische sokkel, voorzien van een mensa. Op het priesterkoor.

Het altaar is inmiddels verwijders

Achtzijdige voet met daarop een achtzijdige zich naar beneden verjongende schacht, die onder de vont is ingesnoerd. De vont is eveneens achtzijdig. Het bolvormige deksel wordt bekroond door een bol met kruisje. Op het priesterkoor. Is inmiddels verwijderd.

Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)
Franciscus Huis Weert (voormalige Franciscus van Assisikerk)