HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Well
Gemeente: Bergen
Wijk: Kamp
 
Adres: De Kamp bij 12
 
Eigenaar: St. Rochusstichting
 
Huidig gebruik: Kapel

Kapel op de oude locatie. Foto: Paul Tiellemans, oktober 2010

FKapel op de nieuwe locatie. Foto: augustus 2015

Ruimtelijke context

De kapel lag buiten de bebouwde kom aan de Sintelenberg. Een notitie in de kapel noemt "Kamperweg", kennelijk de benaming rond 1900.  De kapel lag ca. 300 meter van de Maas verwijderd en ca. 700 meter van de Rochuskapel in Kamp-Well.

In juli 2015 is de kapel enkele honderden meters verplaatst richting Kam-Well en ligt nu aan De Kamp bij 12.

Type

Bakstenen kapel met driezijdig gesloten koor, zadeldak en open toegang met spitsboog.

Bouwgeschiedenis

Foto: Paul Tiellemans, oktober 2010

Een aanduiding in topgevel lijkt erop te wijzen dat de kapel in 1705 is gesticht en in 1923 is vernieuwd. In een aanduiding in de kapel staat het volgende: Bidkapelletje in de vorige eeuw (19e eeuw) aan 'de Kamperstraat' te Well gebouwd waarin de beeltenis van O.L. Vrouw in den Nood vereerd wordt (1893).

Bron: Dagblad de Limburger editie Venray, 6 juli 2015

Historische gegevens.

In 1705 bouwde de op de Kamp wonende Dereck Daemen 't eerste kapelletje (Heilige huisje) aan de veldweg aan de weilanden van Well richting de Maas naar Maashees. Wat hem hiertoe bewoog is niet met zekerheid te zeggen, maar in de 17e - 18e eeuw maken de Franciscanen zich in Nederland sterk voor de verering van de zeven smarten van Maria. De zeven smarten zijn: - de voorspelling van Simeon dat een zwaard haar ziel zal doorboren - de vlucht naar Egypte - het verlies van de 12-jarige Jezus in de tempel - de ontmoeting met Jezus die het kruis draagt - de kruisiging - de afname van het kruis - de graflegging. Waarschijnlijk was het kapelletje van origine dus ook al toegewijd aan Maria van zeven smarten.

In 1886 liet Peter Hannes Daemen het beschadigde kapelletje herstellen. In de loop van de jaren had het veel geleden van hoog water, ijsgang, baldadigheid en landlopers. In 1893 liet de familie Daemen er een nieuw beeld van "Onze Lieve Vrouw ter nood" in plaatsen, vervaardigd door kapelaan J. van Soest, een priester-kunstenaar. Dit beeld ging door het hoog water van 1926 verloren. De kapel werd 1923 herbouwd door Gerardus Daemen en hij plaatste in 1926 een eenvoudig Vesperbeeldje van de Moeder van zeven smarten in de kapel.

Bron: http://www.wellaandemaas.nl/algemeen/nieuws?news=9023

In juli 2015 werd de kapel verplaatst.

Exterieur voor verplaatsing

Foto: Paul Tiellemans, oktober 2010

Het grondvlak van de kapel bedraagt ca. 240 x 310 cm. De hoogte tot aan het gevelkruis bedraagt ca. 375 cm. De kapel is opgetrokken in rode baksteen en staat op een cementen plnt. Ook het dak, de dakrand, en de sluitsteen in toegang zijn vervaardigd van cement. Op de voorgevel staat een smeedijzeren kruis. De voorgevel steekt boven het zadeldak uit. De kapel is in exact dezelfde toestand verplaatst.

Interieur

Foto: Paul Tiellemans, oktober 2010

Foto: Paul Tiellemans, oktober 2010

Het interieur is wit gestuukt. Tegen de achterwand is een nis gemaakt, afgesloten met een ijzeren traliewerk. In de nis staat een pieta. Boven de nis staat een gebed in sierletters.

Het interieur is bij de verplaatsing niet veranderd. Foto: augustus 2015

 

Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well
Kapel O. L. Vrouw ter Nood, Kamp Well