HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Kerkhofkapel

 
Soort gebouw: Kapel
Plaats: Well
Gemeente: Bergen
 
Adres: Grotestraat 20
 
Rijksmonumentennummer: 526162
 
Huidig gebruik: Kerkhofkapel

Foto: augustus 2015

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Beschrijving van Kerkhofkapel 'Calvarieberg'                       

Inleiding De kerkhofkapel ligt op het kerkhof aan de zuidzijde van de voormalige Sint Vituskerk, die in 1944 werd verwoest. De kapel is centraal tegen de bakstenen zuidelijke kerkhofmuur geplaatst. Deze kerkhofmuur, alsmede de restanten van de kerk, zijn rijksmonument en geregistreerd onder monumentnummer 9034. De bouwstijl van de kapel heeft invloeden van het Neo-classicisme. Waarschijnlijk dateert de kapel uit het laatste kwart van de 19de eeuw.  Omschrijving De kapel heeft een rechthoekige plattegrond. Het dak steunt op vier pijlers.  Op de pijlers rust een dakconstructie met vier ingestoken zadeldaken met rode keramische daktegels (=shingels) in Maasdekking. Het dak heeft een kruisvorm; de noklijn wordt bekroond met drie keramische nokpionnen. De pijlers zijn van gecementeerd metselwerk met imitatie voegwerk. De pijlers steunen op een eenvoudige betonnen voet en hebben eveneens een eenvoudig geprofileerd betonnen kapiteel. Tussen de pijlers zijn rondboogvormige doorgangen. Drie geveldelen hebben een eenvoudig gecementeerd fronton, gevat in een eenvoudig geprofileerd lijstwerk. In elke tympaan bevindt zich een doodshoofd in stucwerk, met als onderschrift "memento mori". De achtergevel staat tegen de bakstenen kerkhofmuur die ter plekke is verhoogd. De kapel heeft een gepleisterd kruisgewelf, op een houten raamwerk waarover gaas is gespannen. In de rondboogvormige nis tussen de pijlers die tegen de kerkhofmuur zijn geplaatst, staan drie gegoten beelden. In het midden staat een houten kruis met een corpus, met aan elke kant een engelenfiguur. De beelden zijn geplaatst op een gegoten, geschilderd, cementen altaar met inscriptie "Consummatum est".  Waardering  De kerkhofkapel vertegenwoordigt een cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de rooms-katholieke begraafcultuur, alsmede uit typologisch oogpunt. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de neo-classicistische invloeden in de bouwstijl, de ornamentiek en het materiaalgebruik. De kapel verkeert nog in authentieke staat. Deze architectonische gaafheid draagt sterk bij aan de zeldzaamheid van het object. Ensemblewaarden ontleent de kapel aan de situering bij de kerkhofmuur en de voormalige Sint Vituskerk, alsmede aan de karakteristieke situering aan de oostelijke oever van de Maas. De kerkhofkapel vertegenwoordigt algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Ruimtelijke context

De kapel ligt op het oude kerkhof van Well, langs de Maas.

Type

Neoclassicistische open kapel.

Exterieur

Foto: augustus 2015

 

Kerkhofkapel
Kerkhofkapel