HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 08-04-2024

• De Gehangene, brons, 270x150x70 cm

De gehangene is een van de werken waarmee de kunstenaar getuigt. Het is gemaakt na een lang en onbewust proces. De kun­stenaar heeft het gevoel niet de auteur te zijn van het werk, maar het instrument waarmee het gemaakt is.

We zien een opgeknoopte man, zijn buik opengereten, een vrouw en een kind. Het werk verwijst niet naar een bepaald maat­schappelijk of historisch onrecht. Het wil geen aanklacht zijn tegen goulags, beulen, terroristen, oorlogszuchtigen en bouwers van muren uit de historie. Het wil geen Auschwitz of Buchenwald aan de kaak stellen. Trouwens, het is niet gemaakt voor de doden, maar voor de levenden, zegt de kunstenaar. Het zou ook te gemakkelijk zijn om het eigen geweten te sussen door anderen te beschuldigen. Het werk is een metafoor van wat wij zelf van de wereld gemaakt hebben.

De schoonheid en integriteit van het menselijk lichaam, verscheurd en opengereten. De vrouw, nog steeds rechtop staande, hoewel getuige van een schouwspel waarvan zij de aanblik niet kan verdragen. Als enige hoop voor de toekomst een kind, dat tegenover de begane wreedheid staat, dat het slachtoffer aanraakt en de cirkel met man en vrouw sluit.

Foto: maart 2017