HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Petrus en Paulus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: parochiefederatie Maastricht Zuid-West San Salvator / Petrus en Paulus / Onbevlekt Hart van Maria
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Wolder
Gemeente: Maastricht
 
Adres: mgr. Vrankenplein 2
Postcode: 6213 HL
Coördinaten: x: 173840, y: 316139
 
Rijksmonumentennummer: 27980 Code: 6200AA-00000-13
Kadastrale gegevens: Maastricht O 4343
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: juni 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Rooms Katholieke kerk met toren. Gebouwd in de jaren 1896-1898 door architect L. Keuller.

Ruimtelijke contect

De kerk ligt op een, deels van een keermuur voorziene, verhoging in de wijk Wolder. De kerk is omgeven door een kerkhof.

Type

Neogotsiche, driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor.

Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1896 architect Lous Keuller (Venlo).

 

Exterieur

 Foto: juni 2006

De kerk is uitgevoerd in baksteen. De westzijde wordt gevormd door een toren met o.a een groot rozetvormig venster. Ingangen zijn niet aan de voorzijde maar aan de zijkanten gestitueerd. De toren heeft vier geledingen en een ingesnoerde spits. Het schip heeft een zadeldak, de zijbeuken hebben lezenaarsdaken. Alle daken zijn met leien gedekt.

Interieur

Zicht op het hoofdaltaar. Foto: Sander van Daal

Zicht op de zangtribune. Foto: Sander van Daal

Atelier J.W. Ramakers & Zonen maakte voor deze kerk:

1897 Hoofdaltaar
1897 O.L.V altaar
1897 H. Antonius altaar
1897 Preekstoel
1897 Biechtstoelen
1897 Kruiswegstaties  lijsten, staties zelf van Redig
1897 Kerkbanken
1897 Beeld H. Gerardus Majella
1900 Communiebank
1900 Engelen knielend (2 st.)
Beeld St. Jozef
Beeld H. Hart
Tympaan boven portaal

Orgel

In 1843 plaatste Adam Binvignat (Maastricht) – op verzoek van de pastoor – een 7 stemmen tellend orgel; het kerkbestuur was van mening, dat er “geene middelen in de kast of voorhanden zijn” om dit orgel te betalen; dit gebeurde (voorlopig) door de pastoor uit eigen zak; in 1852 werd bedoeld orgel vervangen door een nieuw orgel van Pereboom & Leijser (Maastricht), dat in de loop van de jaren enige malen is gewijzigd en in 1965 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in een nieuwe/eigentijdse kas werd geplaatst.

 

Manuaal                                                                          Pedaal

Montre 8’                             Flûte pointure 4’                  aangehangen

Bourdon 8’                          Quinte 3’

Viola da Gamba 8’               Doublette 2’

Flûte harm.D 8’                    Fourniture II

Prestant 4’                          Roerschalmey 8’

Bron : G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus
Petrus en Paulus