HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 27-07-2022

Drummen, Jan

 
Geboortejaar: 1891
Overlijdensjaar: 1966
Betrokken bij: Pastoor van Ars (Hopel)
 

Jan Drummen (1891-1966)

Jan Drummen werd op 18 maart 1891 te Nuth geboren. Op 22 juli 1916 verwierf hij een MO-akte tekenen, boetseren en bouwkundig opzichter. Hij studeerde ook aan de Tekenschool van Heerlen, waar hij op 9 augustus 1918 zijn diploma ontving. Naar het schijnt, heeft hij ook lessen gevolgd aan de Tekenschool van Roermond. In 1919 verwierf hij de MO-akte rechtlijnig en bouwkundig tekenen. In zijn geboorteplaats Nuth was hij van juli 1918 tot februari 1920 bouwkundig opzichter, Van 1920 tot 1942 was Drummen gemeentearchitect van Brunssum om vervolgens van 1942 tot 1950 directeur der gemeentewerken aldaar te zijn. Bekendheid verwierf hij met de uitwerking van de wijk Lauradorp bij Ubach over Worms. In 1929 bouwde hij voor zichzelf en de toenmalige directeur van gemeentewerken een woonhuis op de Kruisberg te Brunssum. De huizen zijn gebouwd volgens de architectuurprincipes van het ‘Bauhaus’, zoals die in 1927 gestalte gekregen hadden in de Weissenhofsiedlung te Stuttgart. Drummen, zelf geen onverdienstelijk schilder, had ook grote interesse voor de avantgardistische kunst. Na zijn pensionering zette hij een eigen architectenbureau op in een tegen zijn woonhuis gebouwd kantoor. Het kerkelijk oeuvre van Drummen is niet groot. In 1952 bouwde hij te Brunssum de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria (Fatimakerk) en in 1957 de, inmiddels gesloopte, H. Pastoor van Arskerk in Eygelshoven. In Treebeek verrees in 1953 een noodkerk ten behoeve van de Rozenkransparochie. Over Drummens opvattingen betreffende kerkenbouw is niet veel bekend. Hij had veel studiereizen gemaakt naar Duitsland, Zwitserland, Italië en Scandinavië. Hij kende praktisch alle monumentale kerken in Frankrijk en Italië. Hij legde daarbij een voorliefde aan de dag voor romaanse kerken. Of hij waardering had voor moderne kerkelijke architectuur valt niet te zeggen. De Gregoriuskerk te Brunssum van Gottfried Böhm vond hij in elk geval afschuwelijk. Het is niet bekend waarom. Drummen was goed bevriend met Alfons Boosten, met wie hij samenwerkte bij woningcorporatie ‘Ons Limburg’ te Heerlen. Drummen zou verschillende kerken in Duitsland ontworpen hebben. Hij werkte echter vaak onder een schuilnaam vanwege zijn betrekking als directeur van gemeentewerken te Brunssum. Jan Drummen overleed op 7 november 1966.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)