HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 16-06-2024

Grubben, Jacques

 
Geboortejaar: 1884
Overlijdensjaar: 1964
Betrokken bij: Kapel O.L. Vrouw van Toevlucht, Rijckholt (Rijckholt)
Lambertus (Blerick)
Onbevlekt Hart van Maria (Boekend)
 

Jacques Grubben (1884-1964)

Jacobus Lambertus Grubben werd op 21 december 1884 geboren in Blerick. Zijn ouders, Louis Grubben en Hendrina Keunen, hadden een boerderij alsmede een vrachtrijdersbedrijf. Na de lagere school ging Jacques Grubben in de leer bij timmerman Sef Engels, de man van zijn oudste zus. Aangezien hij zich in de bouwkunde verder wilde bekwamen, volgde hij lessen aan de tekenschool van Venlo. Mathieu Hornix was zijn leraar bouwkundig tekenen. Toen hij twintig jaar was trok hij het land in om bij aannemers en architecten meer bouwkundige kennis op te doen. Hij kwam terecht bij architect/aannemer J. van Groenendael te Breda. Zijn reizen voerden hem in 1906 naar België en naar Frankrijk. Terug in Nederland vestigde hij zich in Jutphaas om van daaruit in 1908 naar het Duitse Kassel en naar Zwitserland te vertrekken. Na enige tijd in Amsterdam gewoond te hebben vestigde hij zich op 18 juni 1913 als bouwkundige te Blerick. Op diverse plaatsen had hij gestudeerd: het tekeninstituut te Oudenbosch, de bouwkundige hogeschool te Zürich en het Jacob van Kampen Instituut te Amsterdam. Grubben bezat een bibliotheek met bouwkundige en architectuurhistorische werken. Grubben ontwikkelde zich tot een productief architect, die met name in de omgeving van Blerick en Venlo veel heeft gebouwd. Hij had een of meer tekenaars in dienst. Tot in de jaren dertig maakte hij alle ontwerpen zelf. Na de Tweede Wereldoorlog beperkte hij zich tot het maken van de eerste schetsen, die zijn personeel vervolgens uitwerkten. De tekenaars hadden veel vrijheid. Na de oorlog kende bureau Grubben zijn grootste uitbreiding. Er waren toen vijf tekenaars en een constructeur in dienst. In Grubbens oeuvre zijn alle mogelijke bouwwerken vertegenwoordigd. Bovendien was hij vijftig jaar actief als architect en zijn invloeden van diverse architectuurstijlen zichtbaar. In zijn werken van de jaren twintig en dertig zijn invloeden aanwijsbaar van de Amsterdamse School, Dudok en Kropholler. Hij bleef niet aan een stijl hangen, maar ging met zijn tijd mee. Een echte kerkenbouwer was Grubben niet. In 1933-1934 bouwde hij te Blerick de H. Lambertuskerk, die in 1950 onder zijn leiding herbouwd werd. Voorts ontwierp hij de noodkerk H. Antonius van Padua (1948) te Blerick en de kerk Onbevlekt Hart van Maria in Boekend (1953). De laatste opdracht kreeg bureau Grubben in 1961. Na een lang ziekbed overleed Jacques Grubben op 9 januari 1964.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)