HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 08-04-2021

Laan van der N., Nico

 
Geboortejaar: 1908
Overlijdensjaar: 1986
Betrokken bij: Martinus (Gennep)
 

Nico van der Laan (1908-1986)

Nico van der Laan werd in 1908 geboren als zoon van architect Leonard van der Laan. Evenals zijn twee oudere broers, Jan en Hans, werd hij eveneens architect. Terwijl Jan van der Laan zijn eigen weg ging, volgde Nico het spoor van broer Hans (1904-1991), die in 1927 na in Delft aan de T.H. architectuur gestudeerd te hebben, te Oosterhout intrad bij de benedictijnen. Nico studeerde in 1937 af aan de TH Delft. Hij werkte nauw samen met zijn broer Hans. Vanaf het einde van de jaren dertig verdiepten beide zich in de achtergronden van de architectuur en poogden daaruit uitgangspunten ter destilleren. Na de Tweede Wereldoorlog verzorgden Nico en dom Hans van der Laan een serie lessen over kerkelijke architectuur. Plaats van bijeenkomst was het Kruythuis te ’s-Hertogenbosch. De groep architecten die bijeenkwam en Van der Laans opvattingen in de praktijk ging brengen werd al spoedig de Bossche School genoemd. De samenwerking tussen Hans en Nico bleef optimaal. Zij bespraken elkaars projecten. Tekeningen van de Martinuskerk te Gennep van de hand van dom Hans van der Laan bevinden zich in zijn archief in de abdij van Vaals. Het is een sterke aanwijzing, dat Hans van der Laan grote invloed had op de totstandkoming van het definitieve ontwerp van Gennep. Nico op zijn beurt ondersteunde zijn broer moreel en financieel. Nico had sedert 1946 een architectenbureau te ’s-Hertogenbosch, dat in 1957 zijn naam wijzigde in Van der Laan, Hanssen en Van Hal. Vanaf 1973 heet het bureau Van der Laan en Van Hal. Nico van der Laan overleed in 1986.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003)