HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Martinus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Parochiecluster SNS-Beek, Federatie O.L.V. van de Blijde Vrede
Dekenaat/kerkverband: Schinnen
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Beek
Gemeente: Beek
 
Adres: Burgemeester Janssenstraat 11
Postcode: 6191 JB
Coördinaten: x: 183826,29, y: 327741,16
 
Rijksmonumentennummer: 8752 Code: 6191JB-00011-01
Kadastrale gegevens: Beek B 5707
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 

Zuidzijde. Foto: Sander van Daal, oktober 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

R.K. Kerk, neo-romaans gebouw, 1888-1910, door L. von Fisenne en later Jos, Th. Cuypers en Jan Stuyt (datum: 14-03-1967)

Ruimtelijke context

De kerk ligt in het centrum van Beek, dichtbij de markt. Tussen de straatzijde en de kerk ligt een  groenvoorziening met een aantal grafstenen.

Type

Driebeukige basicale kruiskerk met zijkoren, rond gesloten apsiden, vieringsdakruiter, westtransept en een terzijde geplaatste toren van vier geledingen met tentdak.

Bouwgeschiedenis

Ter plaatse stond een kerk die van 1633 tot 1835 als simultaankerk werd gebruikt. Dit was een gotische pseudobasiliek met westtoren. Naar ontwerp van de architect L. von Fisenne verrezen in 1889-'90 het koor, het transept en de sacristie van de huidige neo-romaanse kerk. In 1892-'93 kwamen het middenschip, de zijbeuken en het voorportaal tot stand. Na de sloop van de oude toren in 1909-'10 werd het schip naar een ontwerp van J. Cuypers en J. Stuyt met een travee, een westtransept en de huidige toren uitgebreid. De verdwenen vieringsdakruiter heeft men 1998 naar een ontwerp van J. Wehrung herplaatst en voorzien van een carillon.

Exterieur

 

Koorzijde. Foto: november 2005

De kerk is uit tufsteen en zandsteen opgetrokken in neoromaanse stijl. Zie verder bij bouwgeschiedenis.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: november 2005

Zicht op de zangtribune. Foto: Sander van Daal, oktober 2006

Het interieur wordt gedekt door bakstenen kruisribgewelven. De schildering in de apsis, voorstellende de Aaanbidding van het Lam. dateert uit 1910. De kerk bezit een aan Jan van Steffeswert toegeschreven mariabeeld (begin 16e eeuw) en een triomfkruis (1895) met een corpus uit de omgeving van de Meester van Elsloo (begin 16e eeuw). Tot de inventaris behoren verder diverse 19e eeuwse beelden van St. Martinus, enkele door L. von Fisenne ontworpen en door de gebr. Ramakers vervaardigde zij-altaren (1896), een hoofdaltaar van J. Thissen (1901-'02), kruiswegstaties uit het atelier van Windhausen (1904-'05). In de kerk liggen enkele 16e -17e eeuwse grafzerken, waaronde rdie van Arnold Huyn (gestorven in 1579) en zijn vrouw Anna Groysbeeck, gestorven in 1612.

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg. Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.

Atelier J.W. Ramakers & Zonen maakte voor deze kerk:

1896 Maria-altaar
1896 H. Lucia-altaar
1898 Biechtstoel
1904 Biechtstoel (2 st.)
1904 Preekstoel

Zie voor Luciaverering in deze kerk: Bedevaarten in Nederland (knaw.nl)

Orgel

 

Foto: augustus 2006

Ter vervanging van het door Binvignat (Maastricht) in opdracht van de hervormden (simultaneum) in 1796 geplaatste orgel bouwden Gebr. Franssen (Roermond) in 1915 een nieuw driemanuaals orgel; dit werd in 1958 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) ingrijpend gewijzigd met behoud van de kas uit 1915.

hoofdwerk            positief                  zwelwerk                pedaal

Prestant 16’         Gemshoorn D 8’     Bourdon 16’            Contrebas 16’

Prestant 8’            Roerfluit 8’             Vioolprestant 8’      Subbas 16’

Bourdon 8’            Prestant 4’             Nachthoorn 8’         Octaafbas 8’

Octaaf 4’                Blokfluit 4’             Gamba 8’                Gedektbas 8’

Fluit 4’                   Flageolet 2’            Celeste 8’               Prestantbas 4’

Quint 2 2/3’           Mixtuur III-IV         Zing.prestant 4’      Mixtuur III-IV

Octaaf 2’                Dulciaan 8’             Dwarsfluit 4’            Bazuin 16’

Mixtuur III-IV                                       Nachthoorn 2’          Trompet 8’

Cornet D V                                           Sesquialter II

Trompet 8’                                            Cimbel III

                                                             Hobo 8’

                                                             Regaal 4’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

 

Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus
Martinus