HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Jozef

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H.Jozef
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Belfort
Gemeente: Maastricht
 
Adres: Peymeestersdreef
Postcode: 6216 PJ
Coördinaten: x: 174128, y: 317263
 
Kadastrale gegevens: Maastricht K 4274
Bouwpastoor/bouwpredikant: J.J. Bonnemayers
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk, per 5 juni 2022 onttrokken aan de eredienst

Eerste steen: Tekst: ST. JOZEF BELFORT / + / 30 NOVEMBER 1975. (Geen foto beschikbaar)

Meer foto's ››

Foto: maart 2010

Ruimtelijke context

 

De Jozefkerk staat op een onopvallende plaats buiten het centrum van de wijk op een grasveld onder een flat, tussen de Koninkrijkszaal van de Jehova’s getuigen en een gymnastiekzaal.

Type

De niet-georiënteerde houten zaalkerk met een plat dak heeft een axiale opstelling met stoelen.

Bouwgeschiedenis

Hier werd de constructie gebruikt, die later ook bij de San Salvatorkerk en de HH. Mondulfus en Gondulfuskerk werd gebruikt. Een (wereldlijke) stichting werd opgericht om de parochie te gaan opbouwen. Waarschijnlijk was er een rechtspersoon nodig, zonder reeds een parochie op te richten. Het was dit stichtingsbestuur, dat in 1968 bij de bisschop de status van parochie aanvroeg voor het rectoraat. Bij deze gelegenheid vroeg het bestuur tevens als patroon St. Jozef te benoemen. Deze naam was afkomstig van de in 1962 opgeheven St. Josephparochie, die was gevestigd in de Augustijnerkerk aan de Kesselskade. De verheffing werd overigens afgewezen, de naam kon echter wel worden gebruikt. In 1974 begon de tijd te dringen, want als gevolg van de staat van het gebouw en de nieuwe bouwverordeningen dreigde de eerder gebouwde noodkerk niet meer aan de voorschriften te voldoen. Rector J.J. Bonnemayer, die inmiddels was benoemd, constateerde, dat er niet voldoende middelen waren voor nieuwbouw en er werd besloten tot een gedegen opknapbeurt van de noodkerk. Als gevolg hiervan werd de kerk niet verplaatst naar de geplande positie aan het centraal gelegen kruispunt. De gemeente zag zich genoodzaakt een ander landmark te gaan ontwikkelen. Verhey, ontwerper van de noodkerk, werd nogmaals bereid gevonden de tekeningen te maken en onder zijn leiding werd het werk uitgevoerd. De kerk werd grotendeels opnieuw opgebouwd, waarbij de stoelen in het interieur zouden worden gehandhaafd. Gedurende de bouw werden de missen verplaatst naar de aula van de Kennedyschool. De eerste steen werd gelegd op 30 november 1975 door deken Pelzer van Maastricht. De ingebruikname vond plaats op 27 maart 1976, gevolgd door de consecratie op 1 mei 1976 door mgr. Gijsen. In 1978 kwam de lang gewenste status van parochie.

Veranderingen

De stoelen zijn op enig moment vervangen door banken.

De kerk is verkocht en is op 5 juni 2022 bij decreet van het Bisdom aan de eredienst onttrokken.

Exterieur

Foto: maart 2010

De kerk wordt gevormd door een rechthoekig, geheel met hout bekleed gebouw onder een plat dak. Aan de achterzijde staat tegen het gebouw een laagbouwgedeelte onder een plat dak, dat op de hoek is geplaatst. Aan de voorzijde is de kerk geopend door een uitpandig geplaatste betonnen tochtkast met glazen deuren. Tegen de gevel is een kruis gemonteerd. Aan de rechterzijde is de gevel geheel gesloten. De linkergevel is geopend door een lichtstraat. Naar de achterzijde toe bevindt zich de laagbouw, die onder de dakrand is geopend door een lichtstraat. Tegen de achtergevel staat voor een gedeelte de laagbouw, geopend door een lichtstraat. In het overgebleven gedeelte van de gevel is een uitgang gemaakt met een dubbele glazen deur en een luifel.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

De kerk wordt achterin betreden door een tochtkast met glazen deuren. De kerk is rechthoekig. Op de vloer liggen splijttegels. De muren zijn betimmerd met hout. Het plafond wordt gedragen door H-balken, waartussen het dak is afgetimmerd met witte platen. Tegen het plafond hangen een aantal witte vierkante geluiddempingsborden. Licht treedt binnen door een lichtstraat aan de linkerzijde. Het rechthoekige presbyterium is ten opzichte van het schip ingesnoerd, door aan weerszijden een deuropening te bouwen. De linkerdeur gaat naar de sacristie en een vergaderzaaltje in de laagbouw. De rechterdeur voert naar een gang en een uitgang. Het koor is op de verhoogde vloer bekleed met hardsteen. De muren zijn opgetrokken in betonbreuksteen in halfsteens verband. Het plafond is verlaagd en afgetimmerd met donker hout. Aan de linkerzijde van het koor is een extra toegang tot de sacristie gemaakt, die wordt afgesloten met een schuifwand.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

- deze kerk beschikt niet meer over een pijp-orgel ; zie r.k.kerk Bunde-Meerssen -

 

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

Eerste steen: Tekst: ST. JOZEF BELFORT / + / 30 NOVEMBER 1975. (Geen foto beschikbaar)

Glas-in-lood: zie ook: Beschrijving en Afbeeldingen

Glas-in-lood: H. Felix, 1982. 12 non-figuratieve ramen. Hangen voor de vensters.

Een mensa op een smalle stipes. Op de stipes staat in reliëf een kruis. Centraal op het presbyterium. Het ambon is van hetzelfde materiaal en uit dezelfde tijd. Deze is voorzien van een Goede Herder in reliëf. (Geen foto beschikbaar)

Gegraveerde voorstelling op de deuren van de Annunciatie onder een doorlopende boog van bladwerk. Op de naald een banderol met de tekst: AVA MARIA GRATIA PLENA. Onderaan staat: ET VERBUM CARO FACTUM / EST - ET HABITAVIT IN NOBIS. Rondom zijn glasstenen gemonteerd. Ingemetseld in de sluitmuur van het priesterkoor. Afkomstig uit de Lambertuskerk te Maastricht? (Geen foto beschikbaar)

Tabernakel. Op de deuren staat in reliëf een Christusmonogram, geflankeerd door kruizen. Op een hardstenen sokkel met een franse lelie terzijde van het presbyterium. (Geen foto beschikbaar)

Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef