HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Joseph

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Parochiecluster Brunssum-Centrum: H. Gregorius de Grote en H. Joseph
Dekenaat/kerkverband: Heerlen
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Brunssum
Gemeente: Brunssum
Wijk: Egge
 
Adres: St. Gregoriuslaan 3
Postcode: 6442 AE
Coördinaten: x: 196538,052, y: 329191,83
 
Kadastrale gegevens: Brunssum E 341
Bouwpastoor/bouwpredikant: J. H. Heuschen
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: juli 2009

Ruimtelijke context

De Jozefkerk staat met de pastorie op een ruim perceel. De kerk wordt geflankeerd door het gemeenschapshuis en de lagere school. Voor de kerk ligt een supermarkt. De omliggende bebouwing bestaat uit eengezinswoningen.

Type

Niet georiënteerde met baksteen omklede betonskelet kruiskerk met stalen klokkenstoel. De dakpartijen lopen boven de viering in een punt omhoog. De banken zijn centraal opgesteld

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

De H. Jozefparochie werd in 1956 opgericht op de grens van de mijnwerkerskolonie De Egge en een nieuwe te bouwen woningengroep. J.H. Heuschen werd benoemd tot bouwpastoor. De noodkerk werd gevestigd in de lagere school die tegenover de toekomstige kerk verrees. De noodkerk bleef tot 1960 in gebruik.

Huidige kerk

Op 24 mei 1956 droeg het kerkbestuur A. Schwencke voor als architect voor de nieuwe kerk.  De eerste spade werd op 10 augustus 1959 gestoken. Op 30 november van dat jaar werd de hoeksteen geplaatst door deken Beel van Brunssum. In een artikel in het Limburgs Dagblad van 1 augustus 1959 zette Schwencke zijn ideeën omtrent de kerk uiteen. Alles diende zo eenvoudig en praktisch mogelijk. De wanden liepen niet evenwijdig, de vloer liep naar het koor af, terwijl het dak boven het koor piramidaal was. Het zangkoor zou achter het altaar moeten staan. De constructie van de kerk was in zoverre bijzonder dat de gehele kerk al gereed was, toen het dak nog gelegd moest worden. Schwencke had het dak laten prefabriceren bij NV Nehamo te Doetinchem. In de muren waren metalen schoenen aangebracht waarin de overspanningen gelegd werden. Eind juli 1960 werd een drie ton zware kruisbalk op zijn plaats getakeld. Schwencke en zijn hele staf waren daarbij aanwezig. In 1969 werd het voortbestaan van de H. Jozefkerk al ter discussie gesteld. De parochie was over haar demografisch hoogtepunt heen, het dominicantieniveau daalde en een herstructurering van het dekenaat Brunssum was nodig. In een reeks gesprekken met de gemeente Brunssum werd afgetast of deze interesse had in het gebouw. Schwencke had al een schetsplan uitgewerkt waarbij de kerk tot concertzaal was ingericht. In juli 1971 liet de gemeente weten definitief af te zien van overname. De discussie rond het voortbestaan van de kerk kwam in 1983 en 1984 opnieuw op gang. Opheffing van de parochie en sloop van de kerk stuitten op verzet van bisschop Gijsen, die een hooguit een verkleining van het gebouw wilde toestaan.

Veranderingen

Het hekwerk van de ambo is verwijderd. Het tabernakel werd van het vieringaltaar gehaald en in de dagkerk op een nieuw altaar geplaatst.

Exterieur

Voor- en rechterzijde: Foto: juli 2009

De voorgevel van de kruiskerk bestaat uit een betonskelet van verticale pijlers met horizontale dwarsbalken, waartussen ramen in diverse kleuren glas staan. In het midden van de voorgevel staat een uitgebouwd betonnen portaal met daarin de dubbele eiken toegangsdeur. Zij is de hoofdingang tot de kerk. De dakbedekking bestaat uit bitumen. De in gele baksteen opgetrokken zijgevels springen ten opzichte van de voorgevel uit. De stenen zijn in wildverband verwerkt en ruig gevoegd. De linkergevel is geheel blind. De zijgevel van de linker transeptarm bestaat uit een betonskelet gevuld met glas. In de gevel bevindt zich een portaal met een zij-ingang. De andere zijgevel en de kopse gevel van het transept zijn blind. De rechtergevel van het schip heeft een grote betonnen glaswand, die overloopt in de glaswand van de rechter transeptarm. De rechter transeptarm heeft dezelfde uitvoering als zijn pendant. Als laagbouw onder plat dak staat tegen de rechtergevel van het schip de dagkerk. Onder een luifel is de zij-ingang aangebracht. De kapel wordt indirect verlicht door acht ronde lichtkoepels. Het koor heeft in de zijwanden grote vensterpartijen in betonskelet. De achterwand is blind. Rechts achter de kerk staat een ijzeren klokkentoren.

 Klokkentoren. Foto: juli 2009

Interieur

Dagkapel

Zicht op het priesterkoor

Liturgische ruimte

Vanuit de hoofdingang loopt een middenpad tussen twee bankenblokken naar het priesterkoor. De leistenen vloer is aflopend. Dit staat in een contrast met het trapsgewijs oplopende oregon pine plafond. Aangezien het transept dezelfde constructie heeft en het koor een oplopend plafond wordt het hoogste punt bereikt op de plaats van het vieringaltaar. Het trapeziumvormige koor verheft zich drie treden boven het vloerniveau van de kerk. Het altaar staat op een supedaneum van drie treden. Links in het koor is een deur die de verbinding vormt met de sacristie. De binnenwanden van de kerk zin uitgevoerd als schoon metselwerk met terugliggende voegen, hetgeen de wanden een aparte structuur geeft. De dagkerk is door een glaswand met glazen deuren gescheiden van de zij-ingang. In het houten plafond zijn kokers aangebracht voor de lichtkoepels. Het zij-altaar staat op een hardstenen supedaneum. De dagkerk heeft een open verbinding met het schip en transept, maar is thans met gordijnen afgesloten.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

In 1960 plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in deze kerk een unit-orgel, dat in 1985 werd vervangen door het door Pels (Alkmaar) in 1959 voor de kerk te Rijnsburg gebouwde orgel.

Hoofdwerk                           Positief                                  Pedaal

Prestant 8’                           Roerfluit 8’                            Subbas 16’

Holpijp 8’                              Viola da Gamba 8’                Gedekt 8’

Octaaf 4’                              Prestant 4’                            Octaafbas 8

Octaaf 2’                              Fluit 4’                                   Koraalbas 4’

Mixtuur III-V                        Woudfluit 2’        

                                            Sesquialter II

                                           Trompet 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Hoeksteen, hardsteen, 1959. Tekst: F. ERKENS KERKMEESTER / H. KONSTEN / L. RAETS / W. SCHUTT / A. SCHWENCKE ARCHITECT / W. PETERS EN ZN. AANNEMER / A.D. (de rest van de tekst is sterk verweerd. Er heeft gestaan: 29-11-1959 E. BEEL DEKEN J. HEUSCHEN PASTOOR J. MASTENBROEK KAPELAAN H. ALOFS KAPELAAN IK BEN DE STEEN DOOR UW VOLK GEPLAATST OM HET GODSHUIS TE SCHRAGEN. WEEST GIJ O HEER HET FUNDAMENT WAAROP ZIJ HUN LEVEN BOUWEN). Op de hoek van de linker zijgevel.

Tabernakel, geelkoper, A.F. van den Hout, 1932. Op de deur staat een Latijns kruis met daaronder de tekst: VENITE AD ME. Een inscriptie vermeldt: A.F. van den Hout Weert fec. ’32. Geen afbeelding beschikbaar.

Vieringaltaar, graniet, ca. 1960. Twee stipes met daarop een mensa. Geen afbeelding beschikbaar.

 
 
 
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph