HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Landricus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Landricus
Dekenaat/kerkverband: Susteren
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Echt
Gemeente: Echt-Susteren
 
Adres: Vrijthof 2A
Postcode: 6101 AP
Coördinaten: x: 188616,324, y: 346509,117
 
Rijksmonumentennummer: 14256 Code: 6101AP-00015-01
Kadastrale gegevens: Echt M 805
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk, bedevaartskerk H. Edith Stein

 Foto: september 2005

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

St Landricuskerk. Laatgotische bakstenen driebeukige hallenkerk met enkelvoudig koor, XV. Twee westelijke traveeën van het hallenschip en de toren zijn in 1873 door P.J.H. Cuypers toegevoegd. Zijschepen met ingebouwde steunberen. Twee eiken koorbanken, XVII. Vier biechtstoelen, XVIII. Marmeren doopvont, XVII B op latere voet, preekstoel XIX A. Neogotische altaren en communiebank. Houten kruisbeeld, XVI ?, houten beeld van de H. Marcoen, XVII ' terracottabeeld van de H. Franciscus ? XVII ?; 5 grafkruisen. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Henricus, 13de eeuw, diam. 88 cm, een klok van een onbekende gieter, diam. 129 cm, en een klok van Petit en Fritsen, 1928, diam. 79 cm. (Datum: 17-10-1972)

Ruimteijke context

De Landricuskerk ligt aan de grens van het oude centrum van Echt op een lage kerkberg. Voor de kerk ligt een verkeersvrij plein, rondom de kerk ligt het kerkhof.

Locatie

Type

Geörienteerde driebeukige hallenkerk met driezijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie en een gelede toren met traptoren en moderne bekroning.

Bouwgeschiedenis

Het stichtingsjaar van de parochie moet wel teruggaan tot het verblijf van de heilige bisschoppen te Maastricht, dus tot de tijd 400-700. Volgens overlevering werd de kerk gebouwd op een plaats waar eens een heidense tempel stond. De eerste gegevens omtrent een kerk in Echt zijn uit de jaren tussen 928 en 939. Toen schonk Gerberga, zuster van keizer Otto I en dochter van hertog Hendrik van Saksen (vanaf 912), vanaf 919 Hendrik I (de Vogelaar) koning van Duitsland, de patronaatsrechten over de kerk van Echt, de tienden en goederen, misschien zelfs de hele aan haar toebehorende heerlijkheid aan het kapittel van St. Servaas te Maastricht. Misschien heeft Echt aan deze Gerberga zijn eerste grote kerk te danken. Deze was oorspronkelijk toegewijd aan St. Anna, mogelijk ook aan St. Remigius. Ze kreeg St. Landricus als tweede patroon en in 1722 als enige patroon. Die eerste grote kerk was Romaans en gebouwd in mergel. Op de plaats van deze romaanse kerk kwam rond 1477 de huidige laatgotische hallenkerk tegen het bestaande koor uit ca. 1400. In 1873 werd de kerk o.l.v. P.J.H. Cuypers ingrijpend verbouwd, waarbij het schip met twee traveeën naar het westen werd uitgebreid. De romaanse toren werd afgebroken in 1872 en vervangen door de huidige neogotische. In 1944 liepen kerk en toren zware schade op, die in 1946 - met uizondering van de torenspits - werd hersteld. In 1958 plaatste men de hoge betonnen torenbekroning naar plannen van H. Tilmans. Daarin hangt een mogelijk 13e eeuwse klok van meester Henricus. Een brand bracht in 1966 opnieuw grote schade toe. Bij de restauratie zijn de daken nagenoeg in de oude toestand gereconstrueerd. In 1994 is de aardbevingsschade uit 1992 hersteld.

In 2014 werd de Landricuskerk een officiële bedevaartskerk voor de H. Edith Stein.

Exterieur

 Foto: september 2005

Tegen de toren staat een H. Hartbeeld en op het kerkhof bevinden zich verschillende hardstenen grafkruisen uit de 17e eeuw.

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: september 2005

Zicht op de zangtribune. Foto: september 2005

Het kerkinterieur wordt gedekt door eenvoudige kruisribgewelven. De ruimten tussen de naar binnen gebouwde steunberen bij de zijbeuken zijn overdekt met smalle kruisgewelven. De intereurbeschildering is door H..H.J. Kurvers aangebracht bij de herstelwerkzaamheden in 1994. Tot de inventaris behoren twee 17e eeuwse koorbanken, enkele 18e eeuwse biechtstoelen en een neogotisch vleugelaltaar van H. Picquery (1877), afkomstig uit de jezuïetenkerk te Brugge (in 1987 opgesteld in het koor). Het vieringsaltaar is naar voren gebracht. De kerk heeft prachtige glas-in-loodramen van Jac. Verheyen.

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg / Ronald Stenvert c.s. - Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Zwolle: Waanders Uitgevers, z.j. ISBN 90 400 9623 6

Orgel

Het eind 18e eeuw door Binvignat (Maastricht) geplaatste orgel werd in 1880 verkocht aan de kerk van Ohé en Laak; het huidige driemanuaals orgel werd in 1951 gebouw door Gebr.Vermeulen (Weert), terwijl Schumacher (Eupen, B) in 1975 bovendien een koorpositief plaatste.

Hoofdwerk                            Positief                                  Zwelwerk                              Pedaal

 

Prestant 8’                            Spitsgamba 8’                       Bourdon 6’                           Prestantbas 16’

Quintadeen 8’                       Holpijp 8’                               Prestant 8’                           Subbas 16’

Bourdon 8’                            Prestant 4’                            Salicionaal 8’                         Octaafbas 8’

Octaaf 4’                                Fluit 4’                                   Voix celeste 8’                     Gedektbas 8’

Dwarsfluit 4’                         Roerquint 2 2/3’                     Roerfluit 8’                            Koraalbas 4’

Octaaf 2’                               Piccolo 2’                                Zing.prestant 4’                   Quint 2 2/3’

Mixtuur IV-VI                         Flageolet 1’                            Gemshoorn 4’                       Bazuin 16’

Trompet 8’                             Tertiaan II                             Nasard 2 2/3’

                                              Kromhoorn 8’                        Woudfluit 2’                        

                                                                                           Terts 1 3/5’

                                                                                             Cymbel IV

                                                                                             Echotrompet 8’

                                                                                             Regaal 4’

Idem (koororgel)

                Manuaal                                                                              Pedaal

                Bourdon 8’                            Prestant 2’                            aangehangen

                Pommer 4’                            Mixtuur III

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

In de doopkapel bevinden zich glas-in-loodraampjes van Jac. Verheijen met voorstellingen uit het oude en nieuwe testament.
In de Mariakapel, beglaasd door Hub Kurvers, bevindt zich een geschilderde Madonna van Jac. Verheijen.
 
 
 
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus
Landricus