HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 11-07-2024

Catharina

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Parochie/kerkgemeente: H. Catharina en H.H. Petrus en Paulus
Dekenaat/kerkverband: Susteren
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Grevenbicht-Papenhoven
Gemeente: Sittard-Geleen
 
Adres: Aan de Greune Poal 28
Postcode: 6127 BJ Grevenbicht
Coördinaten: x: 182207,53, y: 339123,083
 
Rijksmonumentennummer: 521970 Code: 6127BH-00001-01
Kadastrale gegevens: Born M 534
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: september 2005

Locatie

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

 

Rooms Katholieke Sint Catharinakerk gebouwd in 1907 naar een ontwerp van de architecten Jos. Cuypers en Jan Stuyt. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch. Aan de absiszijde is de kerk via de sacristie verbonden met de pastorie. Deze dateert van na 1945. Deze pastorie is uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

 Foto: september 2005

Vrijstaand kerkgebouw op een kruisvormige plattegrond. De robuuste kerktoren is links naast het middenschip geplaatst. De kerk bezit een hoog middenschip en smalle lagere zijbeuken. De hoogte van de kruisbeuken is gelegen tussen de hoogte van het middenschip en de zijbeuken.  Het middenschip en de kruisbeuken worden afgedekt met een zadeldak, de zijbeuken met lessenaarsdaken. De kerktoren heeft een ingesnoerde spits dak met lantaarn. De absis wordt afgedekt met een halfrond kegelvormig dak. De sacristie heeft een schilddak. Alle daken zijn gedekt met leien.  Enkele kleine dakkapellen.  Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen in kruisverband. Enkele geveldelen zijn wit gepleisterd. Ronde en rondboogvormige glas-in-lood vensters. Rondboogvormige en segmentboogvormige houten deuren.  De robuuste kerktoren springt iets vooruit. De deur in een rondboogvormige metselwerk omlijsting en aan de bovenzijde een gemetseld fronton. In de gevelzijden van de toren hoge rondboogvormige spaarvelden met hierin kleine smalle venstertjes. In elke gevelzijde van de toren drie rondboogvormige galmgaten met louvreluiken. De wijzerplaat van het uurwerk bevindt zich op de torenkap.  Voorgevel middenschip wijkt iets terug. In een lage uitbouw aan de voorgevel van het middenschip bevindt zich de hoofdingang van de kerk.  Deze aanbouw heeft een lessenaarsdak. Aan de rechterzijde loopt de uitbouw uit in de halfronde doopkapel met leien tentdakje. De kerkdeuren bevinden zich in een portiek met een rondboogvormige toegang. De hoofdingang wordt geaccentueerd door een zadeldak met overstek op houten consoles. In de topgevel aan de bovenzijde van de ingang zwarte en witte geglazuurde tegeltjes.  Aan weerszijden van de ingang kleine rechthoekige venstertjes.  In de voorgevel van het middenschip een groot rond glas-in-lood venster met aan de bovenzijde decoratief metselwerk. In de topgevel van de voorgevel een console met hierop een beeld van Sint Catharina onder een klein houten kapje en tegen een wit gepleisterde achtergrond.  In de zijgevels van de smalle zijschepen afwisselend een hoog smal rondboogvormig glas-in-lood venster en een steunbeer. In de zijgevel van het hoge middenschip ronde glas-in-lood vensters. Dakgoten op klossen.  In de zijgevel van de kruisbeuken een steunbeer met aan weerszijden een hoog rondboogvormig glas-in-lood venster. Topgevel van deze zijgevels met wit gepleisterd driehoekig vlak. Zadeldak met overstekend kapje.  In de achtergevel van de rechter zijbeuk een uitgebouwde halfronde kapel met leien tentdak. In deze kapel kleine rondboogvormige glas-in-lood venstertjes.  In de absis hoge rondboogvormige glas-in-lood vensters en onder de dakrand een band wit pleisterwerk.  Aan de rechterzijde van de absis de aangebouwde sacristie voorzien van kleine rondboogvormige glas-in-lood venstertjes en in de topgevel een driehoek met wit pleisterwerk.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang.  Eenklaviersorgel, ca 1850 gemaakt door M. van Dinter.  Middenschip met hoge gemetselde spitsbogen. De spitsbogen rusten op natuurstenen consoles. Hieronder bevindt zich een heiligenbeeld.  Eveneens gemetselde spitsbogen van het schip naar de smalle zijbeuken gescheiden door vierkante kolommen. Het oxaal rust op drie rondbogen gescheiden door twee vierkante kolommen. Oxaal met houten balustrade.  Doopkapel met smeedijzeren hekwerk. In de achterwand van het oxaal rond glas-in-lood venster van Charles Eijck. Neo-gotisch hoofdaltaar mogelijk afkomstig uit de Cuypers werkplaatsen te Roermond van omstreeks 1910.  Maria- en Jozefaltaar in zandsteen, in 1910 vervaardigd door Atelier J.W. Ramakers & Zonen. Kruisaltaar in hout van omstreeks 1910. Gebrandschilderde ramen (Gebr. Den Rooijen) in het priesterkoor, de zijkapel, het schip en de westgevel, XXa. Tenslotte enige houten beelden uit de 15de-18de eeuw uit de voorganger van de kerk.  De kerkvloer werd vernieuwd in 1982. 

Waardering

De R.K. Sint Catharina kerk is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling in de architectuur van rooms-katholieke kerkgebouwen in het eerste kwart van de twintigste eeuw. De kerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar bijzondere belang voor de geschiedenis van de architectuur, voor het oeuvre van de Jos. Cuypers en Jan Stuyt, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en het bijzondere materiaalgebruik en het gave ex- en interieur. De kerk bezit ensemblewaarde wegens de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van Grevenbicht. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (Datum: 02-07-2001).

Orgel

Blijkens het “Aardrijkskundig woordenboek” van van der Aa bezat deze kerk in 1843 nog “geen orgel”; eerst in 1858 plaatste van Dinter (Tegelen) er een eenmanuaals orgel; dit werd in 1982 door Verschue-ren Orgelbouw (Heythuyzen) gewijzigd.

 

Manuaal                                                                           Pedaal

Montre 8’                             Doublette 2’                         aangehangen

Bourdon 8’                           Fourniture III

Flûte traverse D 8’               Trompet B/D 8’

Prestant 4’                           Hautbois D 8’

Flûte 4’                                 Clairon B 4’

Salicional 4’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina
Catharina