HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Lambertus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Parochiefederatie Beesel-Reuver-Offenbeek
Dekenaat/kerkverband: Venlo
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Reuver
Gemeente: Beesel
 
Adres: Karel Doormanlaan 2
Postcode: 5953 LC
Coördinaten: x: 203166, y: 366461
 
Rijksmonumentennummer: 8884 Code: 5953EM-00002-01 en 8885 5953EM-00002-02
Kadastrale gegevens: Beesel B 3684
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: Sander van Daal, 2007

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

St.Lambertus, 1878-1880, J.Kayser. Uitgebreid 1907 en 1923 in dezelfde stijl. Driebeukige kruisbasiliek met transept ter hoogte van de zijbeuken. Rechtgesloten koor en zijkoren; alle eindgevels bekroond door trapgevels, die geleed worden door nissen. Het thans gepleisterde interieur heeft gelede pijlers en kruisribgewelven. De basilicale opzet spreekt uitwendig niet meer door de hoge zadeldaken op de brede zijbeuken. Toren met haakse steunberen en naaldspits naast de voorgevel. Vroeg werk van Kayser met invloeden van de Noord-duitse baksteengotiek. Neogotisch hoogaltaar en triomfkruis. Verdere inventaris: een hardstenen doopvont; houten beelden: Madonna (XV A), H. Ambrosius (XVI A); H.Willibrordus (XV B), kruisbeeld (XVI); schilderijen op paneel (XVI A); twee taferelen, betrekking hebbend op de H.Lambertus (datum: 26-07-1976).

Type

Korte, noord-zuid-georiënteerde driebeukige kruisbasiliek met recht gesloten koor en eenterzijde staande toren van vier geledingen met ingesnoerde spits.

Bouwgeschiedenis

De kerk is in 1878-'80 door Joh. Kayser ontworpen. In 1907 is de kerk in dezelfde stijl uitgebreid. De westelijke transeptarm werd vervangen door een brede en hoge beuk met een nieuw koor. Het oorspronkelijk schip ging toen dienst doen als zijbeuk. In 1923 werd de kerk nogmaals aan de westzijde in stijl uitgebreid naar plannen van Jules Kayser. Hierdoor ontstond de huidige symmetrische driebeukige vorm. Het roosvenster in de westgevel is uit 1929. De oorlogsschade uit 1944-'45 is in de jaren 1946-'47 hersteld. De herbouw van de toren dateert uit 1957. In 1980 is de toren gerestaureerd, de hele kerk in in 1995-'96.

Foto: augustus 2014

Exterieur 

Foto: Sander van Daal, 2007

De kerk is gebouwd in neogotische stijl en is geïnspireerd op de Noord-Duitse baksteengotiek en heeft trapgevels met nisvormige geledingen en trappen, gedekt door ezelsruggen.

Interieur

Foto: Sander van Daal, januari 2009

Het interieur wordt gedekt door gepleisterde kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren enkele 15e en 16e-eeuwse beelden, een 17e-euws hardstenen doopvont, een neogotisch hoofdaltaar en een triomfkruis uit circa 1880 en een preekstoel uit circa 1920. J. Peters maakte in 1931 een communiebank. De gebrandschilderde ramen zijn bezienswaardig.

Bron: Monumenten in Nederland: Limburg, Waanders Utgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Atelier J.W. Ramakers & Zonen maakte ooit voor deze kerk:

1885 H. Barbara-altaar verdwenen uit kerk
1887 O.L.V. altaar verdwenen uit kerk

Orgel

De kerk beschikt sedert 1929 over een door de Gebr. Vermeulen (Weert) gebouwd orgel.

hoofdwerk                            zwelwerk                              pedaal

 

Kwintadeen 16’                    Prestantfluit 8’                      Subbas 16’

Prestant 8’                           Salicionaal 8’                         Fluitbas 8’

Fluit harm. 8’                        Voix celeste 8’                      Openfluit 4’

Bourdon 8’                           Holpijp 8’                              Fagotbas 16’

Octaaf 4’                              Prestant 4’

Roerfluit 4’                           Fluit 4’

Mixtuur II-V                         Quint 2 2/3’

Trompet harm. 8’                 Piccolo 2’

                                           Tertiaan II

                                           Basson-hobo 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

 

Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus
Lambertus