HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 05-12-2023

H. Hart van Jezus

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Hart van Jezus (Parochiecluster Meerssen)
Dekenaat/kerkverband: Maastricht
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Rothem
Gemeente: Meerssen
 
Adres: Kerkweg 52
Postcode: 6231 BS
Coördinaten: x: 179737, y: 321102
 
Rijksmonumentennummer: 507212 Code: 6231BS-00052-01
Kadastrale gegevens: Meerssen B 5989
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Foto: juni 2005

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

In zakelijk expressionistische trant in 1929 naar een ontwerp van architect Jos Wielders uit Sittard gebouwde ROOMS KATHOLIEKE KERK van het Heilig Hart van Jezus. De kerk is markant gesitueerd aan de rand van een plein nabij een kerkhof en in de zichtas van de Kerkweg.

Omschrijving

De parochiekerk heeft een in dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt door zadeldaken en lessenaarsdaken gedekt met meerkleurige opnieuw verbeterde pannen. De kerk is gebouwd in gele en rode baksteen. Het kerkgebouw is een zaalkerk met smalle lage zijbeuken, een smaller hoger koor met een driezijdige lage absis en twee dwarskapellen ter weerszijden van het koor. Aan de voorzijde is een smalle strook toegevoegd met op de hoek aan de rechterzijde de toren. De huidige kap van de toren, gedekt met koper, dateert van na de brand van 1969 en heeft een betonnen onderbouw. Hij vervangt een steilere ingesnoerde kap. Onder de toren bevindt zich de hoofdtoegang, daarachter een voorruimte met dagkapel en daarnaast een tweede ingangsportiek. Tussen beide ingangsportieken op de hoek van de toren in de eerste bouwlaag op een bakstenen sokkel bevindt zich een zandstenen beeld van de H. Theresia. Het beeld dateert uit 1933 en werd vervaardigd door Marie Andriessen. De kerkzaal wordt overwelfd door een spitsboogvormig gewelf, rustend op betonnen spanten, die zich in het gewelf als gordelbogen voordoen. Aan beide zijden zijn in het gewelf drie spitse steekgewelven aangebracht. Hier bevinden zich grote spitsboogvensters en spitsboogvormige traceringen van beton en mergel. In de kopgevel is een soortgelijk venster aangebracht. De kerkzaal heeft een groot zadeldak. De zijgevels van de kerkzaal bestaan uit gekoppelde topgevels met steekkappen. Ter weerszijden van de kerkzaal zijn gangvormige zijbeuken met vlakke plafonds onder lessenaarsdaken. Het koor en de zijkapellen hebben zadeldaken. Achter tegen het koor, absis en zijkapel aangeschoven is de sacristie.  Rechthoekige stalen vensters. Rechthoekige en gedrukte spitsboogvormige vensters. Rechthoekige houten deuren.

Van het INTERIEUR is onder meer van belang: glas-in-lood vensters naar een ontwerp van Joan Collette uit 1928-1931.  Kruiswegstaties van Jean Weerts. Twee aan Charles Vos toegeschreven beelden. Vier houten beelden van resp. de H. Theresia, de H. Barbara, de H. Antonius en een Heilig Hartbeeld eveneens van Jean Weerts. Deze beelden bevinden zich achter in de kerk onder het oxaal. Deze vier beelden dateren van einde jaren dertig. Rond de altaarboog zijn schilderingen aangebracht door Robert Franquinet met een voorstelling van de vier Evangelisten.  Links vooraan in de kerk bevindt zich een klein houten altaar afkomstig uit de villa Kruisdonck te Maastricht. Het betreft een geschenk van de familie Regout uit Maastricht. Authentieke kerkbanken naar een ontwerp van Jos Wielders.   Het interieur van de kerk is vrijwel authentiek. Rond 1970 heeft een aanpassing van de communiebanken plaatsgevonden en rond 1980 is de vloer van het altaar vernieuwd.

Atelier J.W. Ramakers maakte voor deze kerk:

1930 Beeld H. Jozef
1930 Beeld H. Maria en Jezus

Waardering:       

De R.K. kerk van het Heilig Hart van Jezus is van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De parochiekerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect Jos Wielders en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van het ontwerp. De kerk bezit ensemblewaarde op grond van haar situering. De kerk is eveneens van bijzondere betekenis voor het aanzien van Meerssen-Rothem. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de bovenregionale zeldzaamheid.  (Datum: 12-03-1997).

Ruimtelijke  context

De kerk ligt met de voorkant aan de straatzijde, daarvan gescheiden door een brede stoep. Recht van de kerk ligt het kerkhof, van de kerk gescheiden door een toegang naar de pastorie, die aan de achterkant van de kerk ligt. Links grenst de kerk tegen de tuinen van de bebouwing ernaast.

Locatie

Postadres:

Parochiecluster Meerssen, Markt 21, 6231 LR Meerssen

Type

Grote, bakstenen kerk met gotiserende ramen en een terzijde geplaatste zware toren met tentdak aan de rechterkant, die de ingang vormt tot de kerk.  Aan de zijkanten is de gevel doorbroken door drie uitbouwen met zadeldak. Ook de dwarsbeuken zijn voorzien van een zadeldak. De kerk heeft twee lage, smalle zijschepen.

Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1928-'29.

Exterieur

 Foto: juni 2005

Foto: juni 2005

Interieur

Foto: juni 2005

In de kerk bevinden zich een gebrandschilderd ramen van J. Colette (1928-'31). Uit dezelfde periode dateren enkele beelden van J. Weerts. De schilderingen in de altaarboog zijn van R. Franquinet. Uit 2000 dateert een serie ramen van Gerard Mesterom Jr.

Orgel

In 1929 kreeg deze kerk de beschikking over het in 1843 door Gebr.Schauten (Jüchen, D) voor de kerk van Sint Pieter-Maastricht gebouwde orgel; dit deed nog dienst tot 1942 en bevindt zich thans in sterk gewijzigde vorm in de hervormde kerk van Capelle aan de IJssel; in 1952 plaatste Pereboom (Maas-tricht) het huidige tweemanuaals orgel, dat in 1976 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) hersteld werd van de tijdens de torenbrand opgelopen schade.

 

                               Hoofdwerk                           Positief                                  Pedaal

                               Bourdon 16’                         Tolkaan 8’                            Prestantbas 16’

                               Prestant 8’                           Salicionaal 8’                        Subbas 16’

                               Bourdon 8’                           Holpijp 8’                              Octaaf 8’

                               Octaaf 4’                              Blokfluit 4’                            Gedekt 8’

                               Openfluit 4’                          Zing.prestant 4’                    Prestant 4’

                               Kwint 2 2/3’                          Nasard 2 2/3’

                               Octaaf 2’                               Piccolo 2’

                               Mixtuur IV-VI                        Terts 1 3/5’

                               Trompet 8’                            Cymbel III-IV

                                                                            Trompet harm. 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus