HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

O.L.-Vrouwekapel Schoor

 
Dekenaat/kerkverband: Weert
Soort gebouw: Kerkgebouw
Plaats: Schoor
Gemeente: Nederweert
 
Adres: Schoor 34
Postcode: 6031 SC
 
Kadastrale gegevens: Nederweert z 92
Bouwpastoor/bouwpredikant: J.H. Kessels
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

Afbeeldingen. Non-figuratief glas-in-lood met de namen van stichters der kapel: L. Teeuwen, E. Bertjes, P. Neijnens, W. Franssen, J. Breukers.

Het metalen tabernakel is met hout bekleed. Op de geelkoperen deur zijn bloemmotieven en het chiroteken aangebracht.

Voorstelling: O.L. Vrouw van Lourdes met op de achtergrond de grot; Maria wordt omgeven door symbolen uit de Lauretaanse litanie: de Poort van de Hemel, de Toren van David, de Ark van Noë en de Mystieke Roos. Het jaartal 1958 herinnert aan het eeuwfeest van de verschijningen van Lourdes. Boven de hoofdingang. Het tableau is een schenking van particulieren en de Boerenleenbank van Nederweert.

Ruimtelijke context

In de kern van buurtschap Op het Schoor is een devotiekapel uitgebreid tot kerkje. De omliggende bebouwing bestaat uit particuliere woningen. Ten oosten van het schip zijn parkeerhavens aangelegd. Ten westen ligt een perceel landbouwgrond.

Type

Georiënteerd, bakstenen zaalkerkje met verhoogd, rechtgesloten priesterkoor, dat gebouwd is tegen een neogotische devotiekapel. De banken zijn centraal opgesteld.

Bouwgeschiedenis

Voorgangsters

Circa 1900 werd een wegkruis geplant. Op die plaats verrees in 1916 een devotiekapel, die toegewijd werd aan O.L. Vrouw van Lourdes. Op 24 september 1944 werd door een pater Fransiscaan uit Weert voor de eerste maal de H. Mis opgedragen in de kapel. Na de Tweede Wereldoorlog gingen de bewoners van het Schoor en de buurtschappen Roeven en Kraan, afgesneden als zij waren van de parochiekerk te Nederweert, de kapel als kerkgelegenheid gebruiken. Daartoe bouwde men tegen de voorzijde een houten keet.

Huidige kerk

In 1951 werd zuidgevel van de kapel weggebroken en ter plaatse de kapel in baksteen uitgebreid. Wie als architect bij deze uitbreiding betrokken was, is onbekend. In 1958 werd naar ontwerp van architect Jos. Nijskens uit Nederweert de kapel voor de tweede maal uitgebreid met een ingangspartij, kinderkapel en sacristie. Zo ontstond een kerkje, waarin zo’n 180 mensen plaats konden nemen. De oude kapel bleef als koorpartij gehandhaafd. Aannemer W. Linsen en timmerbedrijf P. Kluskens, beide uit Nederweert, voerden het werk uit. De bewoners van Het Schoor verrichtten hand- en spandiensten. Het kerkje werd op 11 december 1957 ingezegend. Het kerkje fungeert als hulpkerk van de Lambertusparochie te Nederweert.

Veranderingen

In 1999 werd de Lourdesgrot, die in de hoek van de oude kapel stond, afgebroken en herbouwd in de absis.

Exterieur

De devotiekapel is vormgegeven als een neogotisch miniatuurkerkje met torentje, schip, voorzien van steunberen en ingesnoerde, polygonaal gesloten koorpartij. De kapel is met rode baksteen opgetrokken in kruisverband. De daken zijn belegd met pannen en leien. Tegen de zuidgevel van de kapel is in twee fasen de nieuwe kerk gebouwd. Qua materiaalgebruik heeft men zich aangepast aan de kapel. De kerk is opgetrokken in rode baksteen, die in wild verband is verwerkt. Op het dak liggen tuiles du nord. De overgang tussen de bouwfase van 1951 en 1957 is zichtbaar in de kleurschakeringen van muurwerk en dak. Het schip telt vier traveeën, die door een weinig uitspringende muurpijlers van elkaar gescheiden zijn. Per travee is een spitsboogvenster aangebracht. De eerste drie traveeën stammen uit 1951. De vierde travee dateert van 1957. De rechtgesloten koorpartij is hoger dan het schip. Het koor heeft twee zijbeuken, waarin de kinderkapel en de sacristie ondergebracht zijn. Deze kapel en de sacristie hebben lessenaardaken. De sacristie is middels een deur aan de Liskesweg te betreden. De zijbeuken en de lichtbeuk van het koor hebben korfboograampjes. De sluitwand van het koor heeft in de topgevel een van maaswerk voorzien rondvenster. De topgevel wordt bekroond door een ijzeren kruis.

Interieur

 Priesterkoor

 Schip

De kerk wordt betreden via de deur onder het klokkentorentje. De oude kapel fungeert als entree tot de kerk. Binnenkomend valt het oog meteen op het Lourdesgrotje in de absis van de kapel. De hele kerk heeft witgepleisterde muren en open houten dakstoel. De vloeren zijn belegd met rode en beige keramische tegels. Langs de wanden van schip en kinderkapel zijn houten lambriseringen aangebracht. De overgang van schip naar koor wordt gemarkeerd door een triomfboog uit gele baksteen. De voormalige kinderkapel is door twee korfbogen van het koor gescheiden. Tegenover de kinderkapel ligt de sacristie en een kapelletje. Daar stond eertijds het zangkoor, aangezien in de vrij lage kerk geen zangtribune gebouwd kon worden. Het koor verheft zich een trede boven het vloerniveau van het schip. Het viering en sacramentsaltaar zijn van houten plaatwerk vervaardigd en staan op een twee treden hoog houten supedaneum. De achterwand van het koor is voorzien van juten wandkleden met geschilderde voorstellingen uit het leven van Maria van de hand van Cor van Geleuken. De doeken zijn niet gedateerd.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

-geen gegvens voor handen -

O.L.-Vrouwekapel Schoor
O.L.-Vrouwekapel Schoor
O.L.-Vrouwekapel Schoor
O.L.-Vrouwekapel Schoor