HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Antonius van Padua

Ga naar de site van de patroonheilige
 
Parochie/kerkgemeente: H. Antonius van Padua
Dekenaat/kerkverband: Sittard
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Urmond
Gemeente: Stein
Wijk: Urmond-Oost
 
Adres: Graetheidelaan 54 a
Postcode: 6129 GG
 
Kadastrale gegevens: Urmond C 918, C 919
Bouwpastoor/bouwpredikant: Plechelmus Hoogeveen OFM Conv
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Aan de eredienst onttrokken op 24 -02-2008 en inmiddels gesloopt

Foto Bisdom

Ruimtelijke context

 

De H. Antonius van Paduakerk ligt op de hoek van het Anthoniusplein en de Graetheidelaan in het centrum van Nieuw-Urmond. Het voormalige klooster der Minderbroeders-Conventuelen ligt op een steenworp afstand van de kerk. Naast de kerk liggen enige winkels. De overige bebouwing bestaat uit woonhuizen.

Type

De georiënteerde zaalkerk is opgetrokken in baksteen met tot de grond doorlopende dakpartijen ter hoogte van het schip. De inrichting bestaat uit een axiaal bankenplan met een middenpad.

Bouwgeschiedenis

Het rectoraat werd in 1958 opgericht onder pater Seraphinus Jansen OFM Conv. Gekerkt werd in de kloosterkapel van de paters conventuelen. In de jaren zestig werd de kapel al te klein, zodat door sommige gelovigen uitgeweken werd naar de St. Martinuskerk in Oud-Urmond. Na de verkoop van het kloostercomplex aan DAF ten behoeve van de huisvesting van gastarbeiders, was ook de kapel niet meer ter beschikking. Vanaf 1970 tot 1978 werden de missen in het Pater Kolbehuis gevierd. Tevens werd een ruimte in de kleuterschool aan de Henri Hermanslaan in gebruik genomen vanaf 1974. In april 1977 werd het bericht ontvangen, dat met de bouw van de nieuwe kerk kon worden begonnen en op 8 december 1978 werd de nieuwbouw plechtig ingezegend. Op 13 juli 1979 werd de kerk door Mgr. Gijsen geconsacreerd. In 1982 werd het rectoraat verheven tot parochie. De bouwrector heeft bewust gekozen voor banken in de kerk in plaats van de in de periode daarvoor meer gebruikelijke stoelen. Naar zijn mening bevorderde de banken een meer intens medeleven tijdens de missen dan stoelen. Het plan van de kerk werd in 1983 opnieuw gebruikt voor De Goede Herderkerk te Roermond, zij het, dat daar een andere toren werd gebouwd.

Veranderingen

De vergaderruimte, die door een vouwwand met het schip verbonden is, werd veranderd in een devotiekapel gewijd aan Sint-Antonius van Padua. Op bescheiden schaal bezoeken bedevaartgangers deze kapel.

De kerk is gesloten en inmiddels ontruimd en verkocht. De laatste dienst vond plaats op 24 februari 2008.

Inmiddel is de kerk gesloopt.

Exterieur

Foto Bisdom

De zaalkerk bestaat uit een schip met lezenaarsdaken, gedekt met Eternietleien met bakgoten. Ter hoogte van het schip lopen de dakschilden door tot bijna op de grond. Op het schip ligt een plat dak. Aan de koorzijde en aan de ingangszijde staan uitstekende aanbouwen van paarsrode machinaal gevormde baksteen in wild verband. Deze zijn platvol gevoegd. Aan de ingangszijde bestaat de aanbouw uit een ronde muur tegen het schip, terwijl de rest rechthoekige is. Tussen de ronde muur en de uitbouw wordt de kerk betreden door een dubbele houten toegangsdeur. De uitbouw heeft een plat dak en rechthoekige vensters. Bij het schip aan de noordzijde staat de open, betonnen klokkentoren, die afgedekt is met een lessenaardak. Aan de koorzijde staat een rechthoekige uitbouw, eveneens onder een plat dak. Hierin bevindt zich de sacristie. De muur van het koor komt boven het schip uit en is afgedekt met een schilddak. Licht wordt op het koor toegelaten door een venster in de opbouw aan de schipzijde. De koormuur wordt vervolgd door een ronde muur als aan de ingangszijde. In deze uitbouw bevindt zich de voormalige doopkapel.

Interieur

Zicht op het koor

Zicht naar achteren

De kerk wordt betreden via een hall, die toegang geeft tot toiletruimten, de Antoniuskapel en de kerk. De vloeren van de entree en het voorportaal zijn bekleed met gebakken tegels. De hall en de kerk zijn van elkaar gescheiden door een dubbele glazen deur. De muren zijn opgetrokken in schoon metselwerk in wild verband en ruig gevoegd. Het schip wordt achterin betreden, recht tegenover het koor. In het schip liggen tegels. De kerk bestaat uit een open dakstoel, bekleed met beukenhout. Het schip en het koor worden van elkaar gescheiden door een verhoging van de vloer, die wordt betreden door twee treden, aan weerskanten van het koor. Boven het koor bevindt zich een verhoogde dakstoel, waardoor licht binnentreedt via vensters aan de schipzijde. Links van de ingang staat een met gordijnen afgesloten ruimte met een ronde buitenmuur. Deze ruimte, die zich een trede boven het vloerniveau van de kerk bevindt, is de plaats van het zangkoor. Rechts van de ingang bevindt zich de rechthoekige Antoniuskapel, die van het schip afgescheiden is door een vouwwand. Rechts naast het koor is ruimte met een ronde buitenmuur. Hier staat de bronzen doopvont. In het plafond ter plaatse treedt licht binnen door een plexiglazen lichtkoepel. De toegang tot de sacristie staat links van het koor.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

In 1939 plaatsten Gebr.Vermeulen (Weert) in deze kerk een tweemanuaals orgel

 

Hoofdwerk                           Zwelwerk                              Pedaal

Bourdon 16’                         Fluit 8’                                  Subbas 16’

Prestant 8’                           Salicionaal 8’                        Fluitbas 8’

Nachthoorn 8’                      Vox caelestis 8’                    Fagot 16’

Prestant 4’                           Roerfluit 8’

Fluit 4’                                  Dwarsfluit 4’

Octaaf 2’                               Roerquint 2 2/3’

Mixtuur IV                             Blokfluit 2’

Trompet 8’                            Terts 1 3/5’

                                             Schalmei 4’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Glas-in-lood, Bert Dols, Spaubeek, 1980. Pelikaan die zijn jongen voedt.

Glas-in-lood, Bert Dols, Spaubeek, 1980. Twee vissen en een mand met broden.

Glas-in-lood, Bert Dols, Spaubeek, XXd. Voorstelling van het Laatste Avondmaal. De buitenste ramen tonen het oude en het nieuwe Jeruzalem, daartussen een voorstelling van Christus met de twaalf apostelen. Bouwpastoor Hoogeveen is als een van de apostelen voorgesteld. In het schip.

Zeven gebrandschilderde glas-in-loodramen voorstellend een zuil met engel; een voorstelling van Sint-Antonius met onderschrift in banderol: SINT ANTONIUS VAN PADUA; een zuil met een bazuinblazende engel; voorstelling van Antonius die preekt tot de vissen; de ezel die knielt voor het H. Sacrament; Antonius wekt een dode jongeling tot leven; zuil met een luitspelende engel. In de Antoniuskapel

Grafsteen voor de overleden minderbroederconventuelen. Op de steen staan een reeks namen uitgehouwen. Tegen de buitenmuur aan de zijde van het Anthoniusplein.

De grafsteen is na de ontruiming van de kerk overgedragen aan de Urmondse Monumentenstichting. De grafsteen zal worden herplaatst op het kerkhof rondom de Terpkerk (oude Martinuskerk) te Urmond.

Tabernakel, opaline op ijzer, XX b-c. Op de linkerdeur is een tegeltableau aangebracht met een voorstelling van een pelikaan met jongen en het inschrift: PIE PELICANE. Op de rechterdeur staat het Lam Gods met een vaantje met het opschrift: AGNUS DEI. Rondom is een rand met wingerdbladeren aangebracht. Ook op de zijkanten staan tegeltableaus. Het tabernakel staat op een bakstenen sokkel.

Tabernakel, opaline op ijzer, XX b-c. Dit tabernakel is een kopie van het bovenbeschrevene.

Op de twee gemetselde stipes rust een granieten mensa. In de stipes zijn kruisjes aangebracht.

Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua
Antonius van Padua