HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 21-05-2024

Servatius

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: H. Servatius
Dekenaat/kerkverband: Schinnen
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Vaesrade
Gemeente: Beekdaelen
 
Adres: Servatiusstraat 0
Postcode: 6361 AA
Coördinaten: x: 191214, y: 326765
 
Rijksmonumentennummer: 507202
Kadastrale gegevens: Nuth B 1830
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk en gemeenschapshuis Vaesrade

 Ingangszijde. Foto: november 2005

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

 

R.K. KERK en SACRISTIE van de H. Servatius, 1929, gebouwd in een door het expressionisme en de neo-gotiek beïnvloede stijl naar een ontwerp van architect Nic. Ramakers uit Sittard. De kerk is vrijstaand gesitueerd op een kerkheuvel.

Omschrijving

Koorzijde. Foto: november 2005

Vrijstaand kerkgebouw op een kruisvormige plattegrond, gedekt door zadeldaken. De zadeldaken van het voorportaal en de kruisarmen hebben een lagere noklijn dan het zadeldak van het schip. De zijbeuken worden gedekt door drie dwars ingestoken zadeldaken. Leien in Maasdekking. De vierkante klokkentoren is rechts naast het voorportaal geplaatst, voorzien van smalle staande galmgaten, kleine driehoekige dakkapellen en een torenspits met windhaan. Rechthoekige absis met kapellenkrans. Aan de linkerzijde van de absis de sacristie van een bouwlaag onder plat.   Het toegepaste bouwmateriaal is eerste soort hardgebakken baanringovensteen, metselwerk in kettingverband. Terugliggende voegen.   Plint in een donkerder tint baksteen. Dorpels, neuten en traptreden van Belgisch graniet; traceringen en kanten vensterramen, sluitstenen, kruisen en wijzerplaten van mergel; priesterkoor van gepolijst graniet. Smeedijzeren hang- en sluitwerk.  De kruisarmen en de zijbeuken zijn voorzien van keperboogvormige glas-in-lood vensters met mergeltraceringen alsmede van kleine driehoekige glas-in-lood vensters. Rechthoekige houten deuren onder betonluifels. Toegangstrappen.  Het perceel wordt deels omgeven door een bakstenen muur met hierop een smeedijzeren hekwerk.   Klokkenstoel met klok van onbekende gieter, diam. 90 cm.

Zicht op het priesterkoor. Foto: januari 2008

Zicht op de zangtribune met muurschildering van Tielens, St.-Servatius in het Limburgs land. Foto: januari 2008

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang de wit gepleisterde gewelven met filibertspanten; de authentieke houten kerkbanken en twee biechtstoelen; de gebrandschilderde ramen (1929) van glazenier Tielens in absis, kruisarmen, middenschip en achter het orgel; op de balustrade van het oxaal een muurschildering uit 1933 van Tielens met voorstelling van de H.Servatius in het Limburgse land; priesterkoor met altaar; doopvont in hardsteen met vierzijdige ingezwenkte voet met afgeronde hoeken, balusterstam en ronde kuip met insnoering en geslagen geelkoperen deksel: XIX A; vijf kerkbanken in eikehout met liervormige wangen met rozetten en kleine voluut met kwasten, XIX A. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.

Waardering

De H. Servatiuskerk van Vaesrade is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het kerkgebouw bezit architectuurhistorische waarden wegens het bijzondere belang voor de regionale architectuurgeschiedenis, is van belang voor het oeuvre van architect N. Ramakers uit Sittard en is van belang vanwege de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp en vanwege het materiaalgebruik. Het kerkgebouw is van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van exterieur en interieur en vanwege de architectuurhistorische zeldzaamheid.  (Datum: 29-05-1997)

Toekomst

Bron: http://www.iba-parkstad.nl/projecten/st-servatiuskerk-vaesrade/

De H. Servatiuskerk met pastorie is een rijksmonument, gebouwd in 1929 in een door het ex-pressionisme en de neogotiek beïnvloede stijl. Het ontwerp is van architect Nic. Ramakers uit Sittard. De kerk heeft cultuur- en architectuurhistorische waarden. Op initiatief van het Kerkbestuur en de Stichting Dorpshuis Vaesrade wordt realisatie een ge-meenschapsvoorziening in de kerk nagestreefd.

Door de gemeenschapsvoorziening wordt dit monument en zijn cultuurhistorische waarde behouden. Tevens wordt in sterke mate bijgedragen aan het versterken van de sociale structuur van Vaesrade. Er ontstaat een nieuw kloppend hart in de kern van Vaesrade, waarmee de relatie tussen “oud” en “jong” verstevigd wordt. Zo wordt invulling gegeven aan een grote behoefte in de gemeenschap: een trefpunt. De voorziening krijgt een brede doelstelling voor verschil-lende maatschappelijke functies. Een deel van de kerk blijft behouden voor de eredienst.

Gemeente Nuth en Provincie Limburg ondersteunen het project. Een schetsontwerp met een globale kostenraming is opgesteld. IBA heeft geadviseerd over aantoonbare innovatieve energiebesparende duurzaamheidsmaatregelen, die bijdragen aan het betaalbaar maken van de accommodatie. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van de parochie.

Aanvulling

Gepubliceerd op 14/06/2022

De onlangs gerenoveerde St. Servatiuskerk in Vaesrade is vrijdag 10 juni door burgemeester Eric Geurts en pastoor Jos Nijsten officieel geopend. 

Dat meldt de Limburger. 

Een deel wordt nog steeds gebruikt als kerk. Het schip is echter omgebouwd tot gemeenschapshuis. De twee ruimtes zijn volledig van elkaar gescheiden en hebben ook een eigen ingang. 

De renovatie is te danken aan de samenwerking tussen Stichting Dorpshuis Vaesrade en IBA Parkstad. 

Orgel

In 1963 plaatsten Gebr.Vermeulen (Weert) in deze kerk een tweemanuaals orgel.

 

                               Hoofdwerk                           Positief                                  Pedaal

                               Prestant 8’                          Salicionaal 8’                          Subbas 16’

                               Roerfluit 8’                           Holpijp 8’                               Gedektbas 8’

                               Octaaf 4’                              Fluit 4’                                   Fluitbas 4’

                               Mixtuur II-III                        Octaaf 2’

                               Trompet 8’                           Quint 1 1/3’

                                                                          Terts 1 3/5’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius
Servatius