HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 08-04-2024

Brom, Leo en Jan Eloy

 
Betrokken bij: H. Familie (Venlo)
H. Hart van Jezus (Koepelkerk) (Maastricht)
Joseph (Heerlerbaan)
Jozef (inclusief Gregoriuskapel) (Siebengewald)
Lambertuskerk (Voormalige) (Maastricht)
O.L. Vrouw van Lourdes (Voormalig) (Gracht)
Priorij Regina Pacis (Valkenburg)
 

Edelsmeden uit Utrecht. Leo geboren in 1896, gestorven in 1965. Leo Brom kreeg na de dood van zijn vader Jan Hendrik Brom samen met zijn broer, de edelsmid Jan-Eloy Brom, de leiding over de door zijn grootvader Gerard Bartel Brom in 1856 gestichte werkplaatsen voor edelsmeedkunst.
Na het overlijden in 1965 van Leo Brom, de jongste telg uit het edelsmedengeslacht Brom, werd het archief van de edelsmidse ondergebracht bij het Katholiek Documentatie Centrum. Dit omvangrijke archief is in de loop der jaren beschreven. Het is een bijzonder rijke bron voor onderzoek naar deze belangrijke katholieke edelsmedenfamilie. Drie generaties markeren de cultuur van de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse katholieken: Gerard Bartel Brom, die het atelier in 1856 stichtte en zich specialiseerde in neogotisch kerkelijk vaatwerk, waarin de negentiende-eeuwse katholieke emancipatie en het religieus reveil gestalte kregen; Jan Hendrik Brom, die omstreeks 1900 de neogotiek verruilde voor een modernere vormgeving die hij vooral tot uiting bracht in zijn werken voor de nieuwe Haarlemse kathedraal Sint Bavo; en tenslotte de beide zonen Jan Eloy en Leo die samen met hun zuster Joanna en Jan Eloy's echtgenote Hildegard Brom-Fischer de weg van hun vader voortzetten en het atelier lieten uitgroeien tot een toonaangevende werkplaats voor modern kerkelijk vaatwerk. Bij gebrek aan een opvolger werd het atelier in 1961 gesloten, op het moment dat onder invloed van de geest van het Tweede Vaticaans Concilie de vraag naar kerkelijk zilver drastisch verminderde.

Zie ook artikel van Sander van Daal