HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

H. Hart van Jezus

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Parochiefederatie Maasbracht (H. Hart van Jezus)
Dekenaat/kerkverband: Susteren
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Brachterbeek
Gemeente: Maasgouw
 
Adres: Kerkstraat 7
Postcode: 6051 JG
Coördinaten: x: 191401, y: 351003
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: mei 2006

Ruimtelijke context

De kerk ligt zowel links als rechts aan een straatzijde. Aan de voorijde grenst de kerk aan de speelplaats van de basisschool. Aan de rechterzijde ligt tussen de kerk en straat een grasveld met bomen en een groot H. Hartbeeld.

Type

Eenbeukige kerk met terzijde staande toren

Bouwgeschiedenis

Voor zover is na te gaan wordt de naam 'Beek' voor het eerst genoemd omstreeks 1500, en wel in Gelderse leenakten. Het gehucht heet dan: 'Leen ter Beke', 'Aen gen Beeck', of ook later wel 'ter Beeck in den kerspel Bracht'.  Was in 1526 in het dorp Bracht niet meer dan een kapel, bediend vanuit de oude parochie Linne en Echt, in 1756 wordt Bracht parochie genoemd en daaronder ressorteert ook Beek. Wel moesten volgens een bepaling van bisschop Reginaldus sedert 1696 de opbrengsten van 'Aen gen Beeck' naar Linne en niet naar Bracht gaan. In Beek was intussen een kapel gekomen. Deze staat er nog en draagt het jaartal 1791. Ze is bekroond met een aardig dakruitertje en bezit een altaar uit de 18e eeuw. Deze kapel was vanaf het begin toegewijd aan O.L. Vrouw en werd aanstonds bediend vanuit Bracht. De pastoor van deze plaats moest er voor zorgen dat in Beek eens in de week de heilige mis werd gelezen. Doordat in de loop van de jaren in Beek het aantal gelovigen toenam, besloot de bisschop van Roermond in 1932 over te gaan tot de bouw van een eigen Godshuis ter plaatse en hij stelde een rector aan. De kerk werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van J. Franssen. Op 1 augustus 1946 werd het rectoraat tot parochie verheven met H. von Schwarzenberg als eerste pastoor. Gedurende de maand december 1944 werd de kerk getroffen door enkele granaten. De beschadiging was echter gering. Zelfs de ramen van René Smeets in het priesterkoor bleven daarbij behouden. De kerk van Brachterbeek was de enige in de naaste omtrek, die er zo goed vanaf was gekomen. Vrome zielen schreven dit toe aan het feit, dat de kerk was toegewijd aan het H. Hart en wezen erop, dat ook andere H. Hartkerken in Roermond, Tegelen en Venlo gespaard bleven. (Bron: De verwoeste kerken in Limburg/A. van Rijswijck, pr. - 1946)

Exterieur

Rechterzijde van de kerk. Foto: mei 2006

De kerk is gebouwd in een sobere, expressionistische vorm.

Interieur

De kerk bevat glas-in-loodramen van René Smeets en Max Weiss. Verder is er een Heilig Hartbeeld van J. Verdonk uit 1920.

Orgel

Tot 1949 werd in deze kerk gebruik gemaakt van een harmonium; in genoemd jaar plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) een tweemanuaals orgel.

                                Hoofdwerk                            Positief                                  Pedaal

                                Prestant 8’                            Tolkaan 8’                          Subbas 16’

                                Spitsgamba 8’                      Holpijp 8’                            Octaafbas 8’

                                Nachthoorn 8’                      Zing.prestant 4’                  Gedektbas 8’

                                Prestant 4’                           Nachthoorn 2’                     Prestant 4’

                                Gedektfluit 4’                       Scherp III-IV

                                Octaaf 2’                              Sesquialter II

                                Mixtuur III-IV                       Trompet 8’

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht).

H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus