HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

Augustinus

Ga naar de site van de patroonheilige
Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Stadsparochie Geleen H.H. Marcellinus en Petrus
Dekenaat/kerkverband: Sittard
Soort gebouw: Parochiekerk
Plaats: Lutterade
Gemeente: Sittard-Geleen
 
Adres: Prins de Lignestraat 33
Postcode: 6161 CX Geleen
Coördinaten: x: 185730, y: 330951
 
Rijksmonumentennummer: 517849 Code: 6161CX-00033-02 en 456476 Code: 6161CX-00033-01
Kadastrale gegevens: Geleen D 5077
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: R.K. Kerk

 Foto: juni 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

 

ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. AUGUSTINUS, is gebouwd in 1934 in neo-gothische stijl met expressionistische elementen, naar ontwerp van de architecten J. en P. Cuypers, te Amsterdam-Roermond. Gebouwd met medewerking van Ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht. De kerk is gelegen op de zichtlijn vanaf het gemeentehuis en maakt onderdeel uit van het uitbreidingsplan voor Geleen van J. Cuypers. De Augustinuskerk vormt met pastorie, kapelanie en zeven woningblokken naar ontwerp van architect A. Boosten het complex Prins de Lignestraat. Het orgel in de Augustinuskerk, gebouwd in 1857, is reeds van rijkswege beschermd onder nummer 456476 in het monumentenregister met de volgende redengevende omschrijving: R.K. kerk H. Augustinus, vanwege het grootorgel, afkomstig uit de Sint Laurentiuskerk te Rotterdam en gebouwd in 1857 door Loret Vermeersch. (Datum: 18-12-2001, voor het orgel: 09-03-1993).

 

Bouwgeschiedenis

Op 28 april 1858 besloot de raad 14.000 gulden bij te dragen in de bouw van een nieuwe kerk voor Lutterade-Krawinkel. Een voorlopige noodkerk werd opgericht in de schuur van de familie Sassen aan de Linde. In 1862 werden de nieuwe stenen voor de nieuwe kerk gebakken en konden de werkzaamheden beginnen. Deze oorspronkelijke kerk van C. Weber werd gebouwd in 1862-1863.  Het was een zg. hallenkerk, die leek op de kerk van Vijlen. Er is verder weinig bekend van deze kerk, slechts dat de muren gepleisterd en er gestukadoorde houten kruisribgewelven waren en dat ze vroeg neo-gotische kenmerken bezat. In 1907 verving men de stompe torenspits door een hoge ingesnoerde zeshoekige vorm. In de zijkanten van deze kerk waren ramen met een ronde boog die in het cirkelvormige gedeelte een afbeelding vertoonden. Deze ronde ramen zijn bij de afbraak verwijderd en een gedeelte ging naar België en een ander gedeelte is bij particulieren terecht gekomen. In 2003 heeft de Heemkundevereniging Geleen een rond venster gekregen van de H. Franciscus van Assisi. In 1937 is de oude kerk afgebroken en in 1934 werd de huidige St. Augustinuskerk gebouwd onder architectuur van Jos Cuypers en zijn zoon P. Cuypers. (Bron: Aspecten van het religieus leven - Open Monumentendag 2005; Gemeente Sittard-Geleen-Born). In 2005-2006 is kerk gerestaureerd.

Exterieur

De kerk is driebeukig en kruisvormig. De zijbeuken hebben de vorm van een reeks kapellen, ook met zadeldaken en topgevels. De kerk is gebouwd in expressionistische stijl met gotiserende spitsbogen. Alle daken zijn zadeldaken. Twee hoge westtorens herinneren aan de oude romaanse kerken. Het koor is rechtgesloten met crypte en zijbeuken

Interieur

Zicht op het priesterkoor. Foto: juni 2006

Zicht op de zangtribune. Foto: juni 2006

De kerk heeft een machtig schip. Het goed verzorgde interieur wordt gedekt door houten spitsbooggewelven. Een aantal opvallende kunstwerken siert de kerk. Zo is in linker transept een groot mozaïek aangebracht met een voorstelling van de geboorte in Bethlehem. Het rechter transept is ingericht als dagkapel. In het priesterkoor zijn een reeks glas-in-loodramen aangebracht. Zijschepen, transept en achterzijde worden gesierd door glas-in-lood-ramen zonder voorstelling. De glas-in-loodramen zijn van de hand van J. Postmes en dateren uit 1935.

Deel van het mozaïek in het linker transept. Foto: juni 2006

Orgel

 Foto: juni 2006

Het aanvankelijk in de toenmalige kerk gebruikte orgel werd in 1901 verkocht en vervangen door een nieuw orgel, gebouwd door Nöhren (Roermond); het werd in 1935 door Gebr.Vermeulen (Weert) naar het huidige kerkgebouw overgebracht; sedert 1968 beschikt de kerk over het in 1863 door Loret & Vermeersch voor de O.L.Vrouwekerk te Rotterdam gebouwde driemanuaals orgel; dit was in 1904 door Meerschalkerweerd en rond 1950 door Valckx & Van Kouteren gewijzigd; in 1992 werd het door Ver-schueren Orgelbouw (Heythuyzen) gerestaureerd waarbij de toestand van 1864/1904 zoveel mogelijk werd hersteld

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)

Manuaal                                    C-g'"

 • Open fluit                         16'
 • Violon                               16'
 • Prestant                            8'
 • Salicional                           8'
 • Bourdon                            8'
 • Quintadena                       8'
 • Prestant                            4'
 • Fluit                                   4'
 • Octaaf                               2'
 • Mixtuur                             IV
 • Bazuin                              16'
 • Trompet                            8'
 • Clairon                              4'

Positief                                      C-g'"

 • Bourdon                           16'
 • Bourdon                            8'
 • Prestant                            8'
 • Prestant                            4'
 • Fluit                                   4'
 • Flageolet                           2'
 • Euphone                           8'
 • Basson                             8'

Echo                                           C-g'"

 • Roerfluit                            8'
 • Veldfluit                            4'
 • Viola                                 4'
 • Quint                                3'
 • Flageolet                          2'
 • Dulciaan                           8'

Pedaal                                       C-d'

 • Subbas                            16'
 • Openfluit                          8'
 • Quint                                6'
 • Prestant                           4'
 • Bazuin                              16'
 • Trombone                         16'
 • Trompet                            8'

Bron: Uitgave Orgelfestival Limburg 2005, Stichting SOL

 

Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus
Augustinus